20.4 C
Athens
Κυριακή, 14 Απριλίου, 2024

Μία ακόμη ανάκληση άδειας: “Τίτλοι τέλους” για την Evima

Στις 8 Φεβρουαρίου 2013, η Evima Group προστέθηκε στο μακρύ κατάλογο των ασφαλιστικών εταιρειών της χώρας μας που η άδεια λειτουργίας τους ανακλήθηκε από την εποπτική αρχή. 
Η απόφαση της ΤτΕ προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση των υπαλλήλων της Εταιρείας, οι οποίοι κινητοποιήθηκαν δυναμικά, με συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έξω από την ΤτΕ, ενώ η διοίκηση της Evima προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, καταθέτοντας αίτηση αναστολής και ακύρωσης της απόφασης.

Η ανακοίνωση της ΤτΕ
Στην ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος αναφέρονται τα εξής: «Η Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της Τράπεζας της Ελλάδος αποφάσισε σήμερα την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «EVIMA GROUP Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία» (πρώην «ΠΡΩΤΗ Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία») και τη θέση της σε ασφαλιστική εκκαθάριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 400/1970. Πρόκειται για μια ασφαλιστική εταιρεία με δραστηριότητα στην Ελλάδα, κυρίως στον κλάδο αστι-
κής ευθύνης από χερσαία αυτοκίνητα οχήματα.
Η εταιρεία δεν ήταν σε θέση να διατηρεί επαρκές περιθώριο φερεγγυότητας (εποπτικά κεφάλαια), απαίτηση, η οποία, σύμφωνα με το νόμο, είναι αναγκαία για τη διαφύλαξη των συμφερόντων των ασφαλισμένων και κάθε άλλου δικαιούχου ασφαλίσματος. Παράλληλα, δεν είχε σχηματίσει επαρκή τεχνικά αποθέματα και παρουσίαζε έλλειμμα στην ασφαλιστική τοποθέτηση.
Από την ημερομηνία ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της εταιρείας αναστέλλεται η υποχρέωσή της για καταβολή ασφαλισμάτων ή άλλων πληρωτέων παροχών.
Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ενεργοποιήσει όλες τις προβλεπόμενες από το θεσμικό πλαίσιο διαδικασίες για τη διασφάλιση των συμφερόντων των ασφαλισμένων και κάθε άλλου δικαιούχου ασφαλίσματος. Για την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών διορίστηκε επόπτης ασφαλιστικής εκκαθάρισης ο δικηγόρος κ. Ιωάννης Γερμανός, ο οποίος με τη σειρά του θα καταθέσει στο αρμόδιο δικαστήριο αίτημα περί διορισμού εκκαθαριστή».

Η αντίδραση της διοίκησης της Εvima 
Στις 14 Φεβρουαρίου, η ασφαλιστική κατέθεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση αναστολής και ακύρωσης της απόφασης της ΤτΕ για ανάκληση της άδειας της Εvima. Επίσης, κατατέθηκε και «αίτηση θεραπείας» στην ΤτΕ, με επιδιωκόμενο σκοπό την επαναλειτουργία της εται-
ρείας.
Στις 11 Φεβρουαρίου, δημοσιοποιήθηκε –αναρτήθηκε στο evima-synergates.gr, το blog των συνεργατών της Εταιρείας– ένα ιδιαίτερα αιχμηρό, τόσο στη διατύπωση όσο και στο περιεχόμενό του, δελτίο τύπου, που υπογραφόταν από το Δ.Σ. της Εταιρείας και έφερε τον τίτλο: «Νομικά διάτρητη η ανάκληση άδειας της EVIMA Ασφαλιστικής». Στο εν λόγω κείμενο, η διοίκηση της Εvima χαρακτήριζε την απόφαση της ΤτΕ «νομικά διάτρητη και ηθικά απαράδεκτη», καθώς αυτή ανακοινώθηκε «αιφνιδιαστικά και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση». 
Αξιοσημείωτη είναι ακόμα η αιχμή που διατυπωνόταν για δάκτυλο του …ανταγωνισμού, που επηρέασε τις εξελίξεις: «Η ελλιπής και τουλάχιστον ανακριβής στοιχειοθέτηση και τεκμηρίωση της Εποπτικής Αρχής σχετικά με τις οικονομικές υποχρεώσεις της Evima, δεν μπορούν να ισορροπήσουν τα γνωστά σε όλη την ασφαλιστική αγορά θεαματικά αποτελέσματα της Evima, που ανησύχησαν τους ανταγωνιστές της, επηρεάζοντας, όπως φάνηκε, τις αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος».
Η Evima, τη στιγμή της ανάκλησής της, και σύμφωνα με όσα αναφέρονταν σχετικά, απασχολούσε 200 εργαζόμενους, 500 συνεργαζόμενους ελεύθερους επαγγελματίες, 1.300 ασφαλιστικούς  διαμεσολαβητές, ενώ κάλυπτε 270.000 ασφαλισμένους.

Η πολιτική απάντηση για την ανάκληση της EVIMA 
Στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής της 20ής Φεβρουαρίου, ο Αναπλ. Υπ. Οικονομικών, κ. Χρ. Σταϊκούρας, απάντησε στην επίκαιρη ερώτηση (της 11ης Φεβρουαρίου) του Βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, κ. Β. Κεγκέρογλου, σχετικά με τους ασφαλισμένους της Evima μετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της.
O κ. Κεγκέρογλου έθετε τα εξής ερωτήματα: 1) Πότε διαπιστώθηκε για πρώτη φορά το κενό φερεγγυότητας της συγκεκριμένης εταιρείας και γιατί δεν ενημερώθηκαν οι ασφαλισμένοι και οι καταναλωτές; 2) Τι θα γίνει με τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα;
Ο κ. Σταϊκούρας, στην απάντησή του, υπογράμμισε καταρχάς και με εμφατικό τρόπο ότι «η εποπτεία πλέον ασκείται από την κεντρική τράπεζα της χώρας και όχι από δομές ή εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Οικονομικών». Συνεχίζοντας, ανέφερε μεταξύ άλλων: «(…) σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από την Τράπεζα της Ελλάδος, αυτή η απόφαση της εποπτικής αρχής αποδίδεται στο γεγονός ότι η συγκεκριμένη εταιρεία δεν ήταν σε θέση να διατηρήσει επαρκές περιθώριο φερεγγυότητας. Δηλαδή, δεν διατηρούσε τα εποπτικά ίδια κεφάλαια, τα οποία σύμφωνα με το σχετικό νόμο είναι αναγκαία για τη διαφύλαξη των συμφερόντων τόσο των ασφαλισμένων, όσο και κάθε άλλου δικαιούχου ασφαλίσματος. Αυτό είναι ένα πρόβλημα.
Ποια άλλα προβλήματα ετέθησαν; Δεν είχε σχηματίσει επαρκή τεχνικά αποθέματα και παρουσίαζε έλλειμμα στην ασφαλιστική τοποθέτηση. Παράλληλα, εκτός όλων αυτών, σύμφωνα πάλι με την ενημέρωση από την Τράπεζα της Ελλάδος, η εν λόγω εταιρεία παρουσίαζε έλλειμμα στο περιθώριο φερεγγυότητάς της και στις προηγούμενες χρήσεις, σύμφωνα με τους ελέγχους των οικονομικών της στοιχείων από την αρμόδια εποπτική αρχή. 
Γι’ αυτό το λόγο υποχρεώθηκε από την εποπτική αρχή να προβεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και το 2010 και το 2011. Όσον αφορά το 2012 –το λέω, για να δούμε τώρα αν ήταν αιφνιδιαστική απόφαση– με το με αριθμό 1631/22-10-2012 έγγραφο της ΔΕΙΑ της ΤτΕ προς την εταιρεία επισημάνθηκαν οι διαπιστώσεις της περί ελλείψεως σε εποπτικά κεφάλαια και υπέρμετρης αναλήψεως κινδύνων στον κλάδο αστικής ευθύνης από χερσαία οχήματα. 
Στη συνέχεια, στις 14 Νοεμβρίου 2012, με το με αριθμό 1752 έγγραφο υπήρξε συμπληρωματική αναφορά της αρμόδιας Διεύθυνσης, που επισήμανε στην εταιρεία την εκτίμηση ότι δεν θα επιβεβαιωθούν οι θέσεις της ως προς την πρόβλεψη του κόστους ζημιών του κλάδου αστικής ευθύνης από χερσαία οχήματα, με συνέπεια να μην είναι σε θέση η εταιρεία να προβεί στην υποχρέωση σχηματισμού, αλλά και διατήρησης, επαρκών τεχνικών αποθεμάτων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ίδια η εταιρεία αναγνώρισε στις 22 Νοεμβρίου στον εποπτικό ισολογισμό της ότι δεν θα είναι σε τέτοια θέση, βεβαίως, με τα στοιχεία της 30ης Σεπτεμβρίου και ότι τα εποπτικά της κεφάλαια ήταν ήδη αρνητικά. 
Έτσι, σύμφωνα με έγγραφο από 18/1/2013, δηλαδή εφέτος, στην έκθεση ελέγχου της ΔΕΙΑ, με βάση τον εποπτικό ισολογισμό που προανέφερα, προέκυψε ότι η εταιρεία παρουσιάζει έλλειμμα στο διαθέσιμο περιθώριο φερεγγυότητας, δηλαδή τα εποπτικά ίδια κεφάλαιά της ήταν ύψους 34 εκατομμυρίων ευρώ».

Έμφαση στην πρόληψη
Απ’ όσα ανέφερε στη δευτερολογία του ο κ. Κεγκέρογλου, αξιοσημείωτη είναι η προτροπή του προς το Υπουργείο Οικονομικών και τη ΔΕΙΑ να εστιάσουν περισσότερο στην κατεύθυνση της πρόληψης: «Χρειάζεται περισσότερη δουλειά στην πρόληψη. Αυτό θέλω να τονίσω και να σας καλέσω ως Υπουργείο Οικονομικών, που πολιτικά εποπτεύετε την οικονομία και όχι μόνο –καθορίζετε και τους κανόνες λειτουργίας της ιδιωτικής οικονομίας–, να δείτε ένα σχέδιο, ούτως ώστε να μην έχουμε το επόμενο διάστημα ανάλογα φαινόμενα και να λέμε ότι φταίνε οι ασφαλιστικές ή οι διοικήσεις ή το κακό μας το ριζικό. Αυτό που χρειάζεται είναι πρόληψη και όχι καταστολή». 
Ο κ. Σταϊκούρας, τοποθετούμενος εκ νέου και απαντώντας στο πρώτο ερώτημα του κ. Κεγκέρογλου, σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει εκ των προτέρων δημοσιοποίηση εποπτικών στοιχείων για την Evima, αφού, με βάση το νομικό πλαίσιο, η ΔΕΙΑ «δεσμεύεται απόλυτα να τηρεί απόρρητα τα εποπτικά στοιχεία και δεδομένα των εταιρειών που εποπτεύει». Επισήμανε, επίσης, ότι η ΤτΕ έχει ενεργοποιήσει όλες τις προβλεπόμενες από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο διαδικασίες για τη διασφάλιση των συμφερόντων των ασφαλισμένων και κάθε άλλου δικαιούχου ασφαλίσματος. Σχετικά με τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα, που επίσης είχε τεθεί ερώτημα από τον κ. Κεγκέρογλου, ανέφερε ότι αυτά «επιστρέφονται στους δικαιούχους, στο πλαίσιο πάντα της διαδικασίας εκκαθάρισης».
Τέλος, δήλωσε ότι οι προτροπές του κ. Κεγκέρογλου για ενίσχυση του προληπτικού σκέλους της εποπτείας βρίσκουν απόλυτα σύμφωνο το Υπουργείο Οικονομικών.  

Σχετικά άρθρα

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας