Εταιρείες

Στη Reale το 80% της Υδρογείου Ασφαλιστικής

Νέα εποχή σηματοδοτεί για την Υδρόγειο Ασφαλιστική, που συμπληρώνει φέτος 50 χρόνια από την ίδρυσή της, η είσοδος στο μετοχικό της κεφάλαιο της Società Reale Mutua di Assicurazioni, της μεγαλύτερης ιταλικής αλληλασφαλιστικής εταιρείας.

Όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου, η συμφωνία μεταξύ των δύο μερών προβλέπει την πώληση από την οικογένεια Κασκαρέλη μετοχών που αντιστοιχούν στο 80% του μετοχικού κεφαλαίου της Υδρογείου Ασφαλιστικής στον Όμιλο Reale (Reale Group), μέσω της μητρικής εταιρείας Reale Mutua di Assicurazioni.

Η συμφωνία προβλέπει ένα πρώτο στάδιο, έως το τέλος του 2023, με την απόκτηση του 70% του μετοχικού κεφαλαίου, και ένα δεύτερο στάδιο, έως το τέλος του 2026, με την απόκτηση του υπόλοιπου 10% του μετοχικού κεφαλαίου, ανάγοντας έτσι το συνολικό ποσοστό που θα κατέχει η Reale Mutua στο 80%.

Ο κ. Αναστάσιος Κασκαρέλης θα παραμείνει Πρόεδρος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ο κ. Παύλος Κασκαρέλης θα παραμείνει Διευθύνων Σύμβουλος.

Τόσο η επωνυμία όσο και το εμπορικό σήμα της Υδρογείου Ασφαλιστικής παραμένουν ως έχουν με την προσθήκη ότι η Εταιρεία γίνεται μέλος της Reale Mutua | Ομίλου Reale.

«Κλείνοντας 50 χρόνια ζωής και έχοντας διαχρονικά χτίσει μια ηγετική θέση στον ασφαλιστικό κλάδο, η Εταιρεία μας κάνει σήμερα το επόμενο βήμα στοχεύοντας σε περαιτέρω δυναμική ανάπτυξη μέσω της ισχυρής τεχνογνωσίας, της διεθνούς εμπειρίας και εξειδίκευσης της Reale Mutua στον ασφαλιστικό τομέα. Η λογική της απόφασης βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στην κοινή φιλοσοφία μεταξύ των δύο οντοτήτων και στις κοινές μας αρχές – που θέτουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο. Η συμφωνία μας με τη Reale Mutua ενισχύει την ανταγωνιστικότητά μας, ώστε να διαδραματίσουμε ακόμη πιο πρωταγωνιστικό ρόλο στο μεταβαλλόμενο ελληνικό ασφαλιστικό τοπίο», δήλωσαν σχετικά ο κ. Αναστάσιος Κασκαρέλης, Πρόεδρος Δ.Σ., και ο κ. Παύλος Κασκαρέλης, Διευθύνων Σύμβουλος της Υδρογείου Ασφαλιστικής.

«Η γεωγραφική διασπορά αποτελεί μία από τις στρατηγικές προτεραιότητες του Ομίλου Reale και η Ελλάδα είναι μια δυναμική αγορά, που χαρακτηρίζεται από σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης καθώς η διείσδυση του ασφαλιστικού προϊόντος βρίσκεται σε χαμηλότερα επίπεδα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η Υδρόγειος Ασφαλιστική αποτελεί ιδανική εταιρεία για είσοδο στην ελληνική αγορά, χάρη στην ευρεία παρουσία της και μία εταιρική επωνυμία που χαίρει ισχυρής αναγνώρισης πανελλαδικά. Με την είσοδό της στο μετοχικό κεφάλαιο της Υδρογείου Ασφαλιστικής, η Reale Mutua  θα μπορέσει να εφαρμόσει την τεχνογνωσία της για την περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρείας, ιδιαίτερα στις εκτός οχημάτων ασφαλίσεις και να ενισχύσει τις ευκαιρίες διασταυρούμενων πωλήσεων στη βάση των υφιστάμενων πελατών», ανέφερε ο κ. Luca Filippone, Γενικός Διευθυντής του Ομίλου Reale.

Η εταιρεία «Fontainebleau Capital Investments Ltd» ενήργησε ως οικονομικός σύμβουλος και η «Μπερνίτσας Δικηγορική Εταιρεία – Bernitsas Law» ως νομικός σύμβουλος των πωλητών, στο πλαίσιο της συναλλαγής.                                                  


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας