Οικονομικά Μεγέθη

Στα €1.838 εκατ. το ενεργητικό των ΤΕΑ-ΙΕΣΠ το δ’ τρίμηνο του 2021

Η συνολική αξία του ενεργητικού των ΤΕΑ-ΙΕΣΠ ανήλθε σε €1.838 εκατ. στο τέλος του δ’ τριμήνου του 2021, έναντι €1.777 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο και €1.698 εκατ. το  δ’ τρίμηνο του 2020.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδος, οι συνολικές καταθέσεις των Ταμείων αυξήθηκαν σε €310 εκατ. στο τέλος του δ’ τριμήνου του 2021, €έναντι 278 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο και €212 εκατ. το δ’ τρίμηνο του 2020. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού αυξήθηκε σε 16,9%, έναντι 15,6% το προηγούμενο τρίμηνο και 12,5% το δ’ τρίμηνο του 2020.

Η αξία των τοποθετήσεων των Ταμείων σε χρεωστικούς τίτλους μειώθηκε σε €712 εκατ. στο τέλος του δ’ τριμήνου του 2021, έναντι €716 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο και €739 εκατ. το δ’ τρίμηνο του 2020 και το ποσοστό τους επί του συνόλου μειώθηκε σε 38,8%, έναντι 40,3% το προηγούμενο τρίμηνο και 43,5% το δ’ τρίμηνο του 2020.

Η αξία των τοποθετήσεων σε μερίδια επενδυτικών οργανισμών αυξήθηκε σε €465 εκατ. από €453 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο και €406 εκατ. το δ’ τρίμηνο του 2020 και το ποσοστό τους επί του συνόλου διαμορφώθηκε σε 25,3% από 25,5% το προηγούμενο τρίμηνο και 23,9% το δ’ τρίμηνο του 2020.

Η αξία των τοποθετήσεων των Ταμείων σε μετοχές και άλλα μέσα κυριότητας αυξήθηκε σε €300 εκατ. από €285 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο και €279 εκατ. το δ’ τρίμηνο του 2020 και το ποσοστό τους επί του συνόλου διαμορφώθηκε σε 16,3% από 16% το προηγούμενο τρίμηνο και 16,4% το δ’ τρίμηνο του 2020.

Πλήρη στατιστικά στοιχεία Ταμείων


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας