Οικονομικά Μεγέθη

Στα €1.764 εκατ. το ενεργητικό των ΤΕΑ-ΙΕΣΠ το β΄ τρίμηνο του 2022

Η συνολική αξία του ενεργητικού των ΤΕΑ-ΙΕΣΠ (στο εξής Ταμείων) μειώθηκε σε €1.764 εκατ. στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2022, έναντι €1.791 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο και €1.752 εκατ. το  β΄ τρίμηνο του 2021.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδος, οι συνολικές καταθέσεις των Ταμείων μειώθηκαν σε €295 εκατ. στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2022, έναντι €348 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο και €236 εκατ. το β΄ τρίμηνο του 2021. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού μειώθηκε σε 16,7%, έναντι 19,5% το προηγούμενο τρίμηνο και 13,5% το β΄ τρίμηνο του 2021.

Η αξία των τοποθετήσεων των Ταμείων σε χρεωστικούς τίτλους αυξήθηκε σε €655 εκατ. στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2022, έναντι €643 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο και €730 εκατ. το β΄ τρίμηνο του 2021. Το ποσοστό τους επί του συνόλου αυξήθηκε σε 37,1%, έναντι 35,9% το προηγούμενο τρίμηνο και 41,6% το β΄ τρίμηνο του 2021.

Η αξία των τοποθετήσεων των Ταμείων σε μερίδια επενδυτικών οργανισμών αυξήθηκε σε €501 εκατ. από €474 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο και €435 εκατ. το β΄ τρίμηνο του 2021. Το ποσοστό τους επί του συνόλου αυξήθηκε σε 28,4% από 26,5% το προηγούμενο τρίμηνο και 24,8% το β΄ τρίμηνο του 2021.

Η αξία των τοποθετήσεων των Ταμείων σε μετοχές και άλλα μέσα κυριότητας μειώθηκε σε €257 εκατ. από 281 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και €302 εκατ. το β΄ τρίμηνο του 2021. Το ποσοστό τους επί του συνόλου μειώθηκε σε 14,6% από 15,7% το προηγούμενο τρίμηνο και 17,2% το β΄ τρίμηνο του 2021.

Πλήρη στατιστικά στοιχεία Ταμείων


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας