Σπ. Μαυρόγαλος: «Οι ασφαλιζόμενοι πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς»

346

Ο Δ/νων Σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής μιλά για την επενδυτική στρατηγική των ασφαλιστικών εταιρειών, σε περιβάλλον Solvency II και χαμηλών επιτοκίων

Η πολιτική μείωσης των επιτοκίων που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αλλά και το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο (Solvency II) που είναι προ των πυλών επηρεάζουν άμεσα την επενδυτική στρατηγική των ασφαλιστικών εταιρειών. Η μείωση των επιτοκίων, επιπρόσθετα, δεν αφήνει ανεπηρέαστες και τις αποδόσεις των ασφαλιστικών προϊόντων.
Με αυτά τα δεδομένα, που αποτελούν πηγή προβληματισμού όχι μόνον των καταναλωτών αλλά και των δικτύων, απευθυνθήκαμε, στην εκπνοή του 2014, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της πρώτης ασφαλιστικής εταιρείας της χώρας μας, προκειμένου να μας εκθέσει
 τις απόψεις του.
Ο κ. Σπύρος Μαυρόγαλος, περιεκτικά και ουσιαστικά, τοποθετείται στα ερωτήματά μας, ενώ δεν παραλείπει να τονίσει ότι οι ασφαλιζόμενοι πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς, αφού οι εταιρείες, με το νέο πλαίσιο, εποπτεύονται σωστά, αναλαμβάνουν λελογισμένο ρίσκο και πάντα σε συνάρτηση με την κεφαλαιακή τους ευρωστία.
Παράλληλα, επισημαίνει ότι μια εταιρεία που έχει αντιστοιχίσει σωστά το χαρτοφυλάκιό της (Ενεργητικό/Παθητικό) σε διάρκεια και ληκτότητα, θεωρητικά, είναι σχετικά αδιάφορη για τη μείωση των επιτοκίων.

Η πολιτική μείωσης των επιτοκίων που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα καθώς και το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο (Solvency II)
τι συνεπάγεται για…

  • την επενδυτική στρατηγική των ασφαλιστικών εταιρειών;

Σπ. Μ.: Με βάση το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, που θα φέρει καταιγιστικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, τη μερίδα του λέοντος κατέχει η επενδυτική στρατηγική.
Οι εταιρείες καλούνται να επιλέγουν τα στοιχεία του ενεργητικού τους με γνώμονα τις επιπτώσεις που αυτές επιφέρουν στα κεφάλαιά τους και όχι πλέον με γνώμονα την κερδοφορία μόνο.
Είναι πιθανό να δούμε μετακινήσεις από μετοχές και ακίνητα σε λιγότερο εκτεθειμένες σε ρίσκο επενδύσεις και με καλύτερη καταλληλότητα για διαχείριση παθητικού, και κυρίως σε κρατικά/εταιρικά ομόλογα με υψηλή πιστοληπτική ικανότητα αλλά με χαμηλότερες αποδόσεις.
Η μείωση των επιτοκίων τόνισε το θέμα της καταλληλότητας/αντιστοίχισης των επενδύσεων, όσον αφορά τη διαχείριση επιτοκιακού κινδύνου του παθητικού.

  • τις αποδόσεις των συνταξιοδοτικών κεφαλαίων των ασφαλισμένων;

Σπ.Μ.: Είναι λογικό να προβλέπεται μείωση των αποδόσεων (υπεραποδόσεων) των ασφαλίσεων και γενικότερη μείωση των εγγυημένων τεχνικών επιτοκίων, κάτι που συμβαίνει ή έχει ήδη συμβεί σε όλη την ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά.

  • τις επενδύσεις των αποθεματικών των ασφαλιστικών εταιρειών;

Σπ.Μ.: Μια εταιρεία που έχει σωστά αντιστοιχίσει το χαρτοφυλάκιό της (Ενεργητικό/Παθητικό) σε διάρκεια και ληκτότητα, θεωρητικά είναι σχετικά αδιάφορη για τη μείωση επιτοκίων, καθώς θεωρητικά ισόποσα επηρεάζονται και τα στοιχεία του Παθητικού (Υποχρεώσεις). συνεπώς, δεν επιβαρύνεται σε Κεφάλαια.

Εάν στα παραπάνω προσθέσουμε και τις δυσμενείς εκτιμήσεις που αφορούν σε μειώσεις της αξίας από 25% ως 50% στις αποδόσεις αποθεμάτων συνδεδεμένων με ακίνητα, ποιο είναι το μήνυμα που πρέπει να εκπεμφθεί προς τον καταναλωτή, που αμφισβητεί τη φερεγγυότητα των ασφαλιστικών εταιρειών;

Σπ.Μ.: Οι ασφαλιζόμενοι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αισθάνονται ότι είναι ασφαλείς, γιατί οι εταιρείες με το νέο πλαίσιο εποπτεύονται με ιδιαίτερα σωστό τρόπο και αναλαμβάνουν ρίσκο λελογισμένο και πάντα σε συνάρτηση με την κεφαλαιακή τους ευρωστία.
Επιπλέον, η κάθε εταιρεία έχει τον απαραίτητο χρόνο προσαρμογής και επαναπροσδιορισμού της στρατηγικής της.
Τα stress test που πραγματοποιήθηκαν τους προηγούμενες μήνες είχαν ως στόχο την προσαρμογή των εταιρειών στις ανάγκες του νέου εποπτικού πλαισίου.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ποιος είναι ο γενικός απολογισμός των πεπραγμένων της υφ’ υμάς διοίκησης και ποιες οι προοπτικές που ανοίγονται για την Εθνική Ασφαλιστική, ως μήνυμα στους ανθρώπους της Εταιρείας, που και αυτοί εν κατακλείδι είναι καταναλωτικό κοινό;

Σπ.Μ.: Στην Εθνική δίνεται έμφαση τα τελευταία χρόνια στην κεφαλαιακή επάρκεια, στην κερδοφορία, στην εξυπηρέτηση ασφαλισμένων και συνεργατών, στην ενδυνάμωση των μεριδίων αγοράς και στην ικανοποίηση όλων των στρατηγικών στόχων του μετόχου.
Το έτος 2014 θα επιβεβαιώσει για άλλη μια φορά την επίτευξη των ανωτέρων στόχων και θα ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο την ηγεμονική θέση της Εταιρείας μας στην ελληνική αγορά.
Ο σχεδιασμός νέων προϊόντων, η καινοτομία στις υπηρεσίες, η προσαρμογή της στρατηγικής μας στον πελάτη και η περαιτέρω αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού μας είναι οι τομείς στους οποίους θα δώσουμε μεγάλη σημασία για τη συνέχιση της επιτυχημένης μας πορείας.

 

Προηγούμενο άρθροΜυρτώ Χαμπάκη: Δαμάζοντας τον δράκο Solvency II
Επόμενο άρθροΣυνάντηση Μελών MDRT και Υποψηφίων 2015