Εκπαίδευση

Σεμινάριο για τις θεμελιώδεις αρχές Ασφάλισης και Ασφαλιστικής Τεχνικής από το ΕΙΑΣ

Το σεμινάριο «Θεμελιώδεις Αρχές Ασφάλισης και Ασφαλιστικής Τεχνικής» που πραγματοποιεί το ΕΙΑΣ, Τρίτη 3, Πέμπτη 5, Δευτέρα 9 & Δευτέρα 16 Οκτωβρίου, 16:00 – 19:45  είναι διάρκειας δεκαέξι (16) εκπαιδευτικών ωρών, με εισηγητές τους κ.κ. Μελίνα Τσικογιαννοπούλου και Σωτήρη Κλήμη.

Στόχοι του σεμιναρίου είναι:

  • Η απόκτηση θεμελιωδών γνώσεων επί του συνόλου των τομέων ενδιαφέροντος της Ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένου των Ασφαλίσεων Ζωής, Υγείας και Περιουσίας
  • Η διαμόρφωση ισχυρών βάσεων ασφαλιστικής τεχνογνωσίας και τεχνικής
  • Η εισαγωγή του εκπαιδευτικού κοινού σε ειδικά θέματα ασφάλισης, όπως, επί παραδείγματι, θεσμικά και νομικά θέματα ασφάλισης, αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνων και αντασφαλίσεις
  • Η επαρκής κατάρτιση κατά τρόπο τεκμηριωμένο και εμπεριστατωμένο του εκπαιδευτικού κοινού επί του συνόλου των ασφαλιστικών θεμάτων και απαιτήσεων που αντιμετωπίζει κατά την άσκηση των καθηκόντων του
  • Η προετοιμασία του εκπαιδευτικού κοινού, ώστε με πληρότητα να μπορεί να αναλάβει υψηλότερα εργασιακά καθήκοντα, αυξημένων απαιτήσεων, γνώσεων και εμπειριών.

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την  Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017. Όσοι προεγγραφούν έως την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου θα έχουν έκπτωση 30%.

Διαβάστε περισσότερα – Αίτηση συμμετοχής

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας