Εκπαίδευση

Σεμινάριο για τις Ασφαλίσεις Σεισμού από το ΕΙΑΣ

«Ασφαλίσεις Σεισμού: Η Σεισμική Επικινδυνότητα, η Τρωτότητα  των Κατασκευών και η Ασφαλιστική Αγορά» είναι το θέμα του σεμιναρίου, διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών, που θα πραγματοποιήσει το ΕΙΑΣ την Παρασκευή 12 Ιουνίου, 09:00 – 15:45.

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι να ενημερώσει τα στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς για θέματα σεισμικής επικινδυνότητας, τρωτότητας των κατασκευών και ασφαλιστικής διαχείρισης του κινδύνου από σεισμό.

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη και υπαλλήλους ασφαλιστικών επιχειρήσεων που εργάζονται στους κλάδους εκτίμησης και ανάληψης κινδύνων, διακανονισμού αποζημιώσεων και πωλήσεων, καθώς και σε υπαλλήλους γραφείων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.  Απευθύνεται επίσης και σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές ασφ/κών εργασιών, που επιθυμούν να εμπλουτίσουν, διευρύνουν και εμβαθύνουν τις γνώσεις τους πάνω στα θέματα του Σεμιναρίου.

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 8 Ιουνίου 2015.

Διαβάστε περισσότερα – Αίτηση συμμετοχής

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας