Εκπαίδευση

Σεμινάριο D and O Liability από το EIΑΣ

Εισηγήτρια του Σεμιναρίου είναι η Δρ. Αγλαΐα Πετσέτη, Client Director της Aon Benfield, UK.

Το Σεμινάριο, διάρκειας έξι εκπαιδευτικών ωρών, θα πραγματοποιηθεί στις αίθουσες διδασκαλίας του εκπαιδευτικού κέντρου του Ε.Ι.Α.Σ. (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος) την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2016, 10:00 – 15:00.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η πληρέστερη κατανόηση της ασφαλιστικής κάλυψης Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης με όσο το δυνατόν απλό αλλά και διαδραστικό τρόπο για τους συμμετέχοντες.

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη της αγοράς ανεξαρτήτου βαθμίδας και αντικειμένου, που ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στην ασφάλιση ευθύνης στελεχών.

Η αναγκαιότητα και τα οφέλη του Σεμιναρίου
Η κάλυψη D&O αφορά και ενδιαφέρει όχι μόνο τα στελέχη και τις εταιρείες του ιδιωτικού τομέα αλλά και τους οργανισμούς του ευρύτερου δημοσίου τομέα, με δεδομένο ότι όλο και περισσότεροι επαγγελματίες managers,  Έλληνες και ξένοι, καλούνται να διοικήσουν τους οργανισμούς αυτούς.

Το σεμινάριο προσφέρει μια εμπεριστατωμένη παρουσίαση της συνολικής διαδικασίας ασφάλισης και ταυτόχρονα δίνει απαντήσεις σε πιο εξειδικευμένα προβλήματα.

Πολλές φορές οι αποφάσεις που λαμβάνονται, τόσο σε επίπεδο Δ.Σ. όσο και από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα Διευθυντικά Στελέχη, είναι σημαντικές και εκφράζουν την πολιτική μιας εταιρείας.  Ειδικά στη σημερινή οικονομική συγκυρία, οι εταιρείες πολλές φορές αναγκάζονται να λαμβάνουν σκληρές αποφάσεις με σκοπό τη βιωσιμότητα, την κερδοφορία, το μερίδιο αγοράς και μία σειρά άλλων παραγόντων για την εταιρεία.

Αποφάσεις που έχουν αντίκτυπο σε πλήθος ανθρώπων, τόσο εντός όσο και εκτός οργανισμού. Στις περιπτώσεις όπου κάποιοι θίγονται (ή πιστεύουν ή ισχυρίζονται ότι θίγονται) από τις αποφάσεις αυτές, μπορεί να εγείρουν απαιτήσεις όχι μόνο προς το Νομικό Πρόσωπο αλλά και προς τα διευθυντικά στελέχη προσωπικά, διεκδικώντας αποζημιώσεις.

Το συμβόλαιο καλύπτει τα στελέχη και τις προσωπικές τους περιουσίες από διεκδικήσεις που μπορεί να προκληθούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

 

Ενδεικτικά, τα θέματα που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου είναι:
• Προέλευση της ασφάλισης D&O και η εξέλιξή της
• Λόγοι για τους οποίους οι εταιρείες επιλέγουν την ασφάλιση D&O
• Καλύψεις & Ανάλυση (δομή, όροι, τεχνικά χαρακτηριστικά, εξαιρέσεις, επεκτάσεις)
• Σύγκριση με άλλες ασφαλίσεις: Διαφορές και ιδιαιτερότητες
• Πηγές Απαιτήσεων – Ζημίες – Παραδείγματα
• Επίδραση της οικονομικής κρίσης στην ασφάλιση D&O και στην εξέλιξη των απαιτήσεων
• Ασφάλιση D&O: Ηθικός Κίνδυνος και Αντεπιλογή

Δικαίωμα Συμμετοχής στο Σεμινάριο:
• 80€
για τα μέλη του Ε.Ι.Α.Σ. 
• 90€ για τα μη μέλη

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2016.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας