Εκπαίδευση

Σεμινάρια επαναπιστοποίησης μελών του ΣΕΜΑ σε συνεργασία με την ΑΧΑ Ασφαλιστική

Ένας ακόμη κύκλος σεμιναρίων επαναπιστοποίησης μελών του ΣΕΜΑ, που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος, αυτή τη φορά σε συνεργασία με την ΑΧΑ Ασφαλιστική, ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Οι εισηγήσεις των σεμιναρίων επικεντρώθηκαν σε θέματα σχετικά με το προφίλ και τα χαρακτηριστικά των ασφαλιστικών προϊόντων, αλλά και την ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία με έμφαση στην ενημέρωση και εξυπηρέτηση του πελάτη, την κανονιστική συμμόρφωση, τη σύγκρουση συμφερόντων, την προστασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, αλλά και την προστασία του πελάτη και όλων των μερών μιας συναλλαγής από απάτη.

Επίσης, στο πλαίσιο των σεμιναρίων οι εισηγητές ανέλυσαν ζητήματα που αφορούσαν στην ανάπτυξη των ατομικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων για την αποτελεσματική επικοινωνία με τον πελάτη και την εξυπηρέτησή του, στην αναγνώριση, ανάλυση και αξιολόγηση των αναγκών του ασφαλισμένου, σε μεθόδους και τεχνικές πωλήσεων, όπως και σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης, αλλά και σε γνώσεις επί χρηματοοικονομικών θεμάτων.

Τα σεμινάρια εκπαίδευσης της AXA Ασφαλιστικής με τη συνεργασία και του ΕΙΑΣ, πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα από 9 Οκτωβρίου έως και 8 Δεκεμβρίου 2017.

Σημειώνεται ότι οι επαναπιστοποιήσεις υλοποιούνται βάσει Πράξης που εξέδωσε η Εκτελεστική Επιτροπή της Τράπεζας της Ελλάδος (45/21.11.14 – ΦΕΚ 3350/12.12.14), καθιερώνοντας την υποχρεωτική επανεκπαίδευση γνώσεων των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, σύμφωνα με την οποία όλοι οι διαμεσολαβούντες θα πρέπει να συμπληρώνουν τουλάχιστον 75 ώρες εκπαίδευσης επαναπιστοποίησης ανά 5 χρόνια.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας