ΠΣΣΑΣ: Έλλειμμα για την αγορά η μη καταγραφή της παραγωγής ανά δίκτυο διανομής

348

Τη μελέτη της ΕΑΕΕ για την παραγωγή στον κλάδο ζωής, ανά δίκτυο διανομής σχολιάζει  το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΣΣΑΣ, με δελτίο τύπου που εξέδωσε στις 24 Οκτωβρίου, αναφέροντας μεταξύ άλλων, ότι «αποτελούσε  σημαντικό έλλειμμα της Αγοράς μας η καταγραφή των σχετικών στοιχείων, όταν στην Ευρωπαϊκή Ασφαλιστική Αγορά η ετήσια δημόσια αναφορά ανάλογων στοιχείων, αποτελεί πρακτική ετών».

Το δελτίο τύπου έχει ως εξής:

Με ενδιαφέρον διαβάσαμε στον κλαδικό τύπο μελέτη της ΕΑΕΕ για την παραγωγή στον κλάδο ζωής, ανά δίκτυο διανομής.

Θα θέλαμε καταρχήν να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για την εκπόνηση και δημοσιοποίηση της συγκεκριμένης μελέτης.  Άλλωστε αποτελούσε σημαντικό έλλειμμα της Αγοράς μας η καταγραφή των σχετικών στοιχείων, όταν στην Ευρωπαϊκή Ασφαλιστική Αγορά η ετήσια δημόσια αναφορά ανάλογων στοιχείων, αποτελεί πρακτική ετών.

Τα στοιχεία της έρευνας αποτελούν περίτρανη απόδειξη της διαχρονικής συνεισφοράς στην ασφαλιστική βιομηχανία του μοντέλου Agency System, του μοντέλου δηλαδή που βασικός του πυλώνας είναι ο Συντονιστής Ασφαλιστικών Συμβούλων. Η σωστή επιλογή νέων επαγγελματιών, η διαχρονική εκπαίδευσή τους και η εποπτεία τους αποτελούν απαραίτητες εργασίες για την ανάπτυξη του επαγγελματία Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή αλλά και για την εν γένει ανάπτυξη της ασφαλιστικής συνείδησης.

Παρότι η πρώτη ανάγνωση δείχνει ότι 46 % περίπου των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων ζωής προέρχεται από το Agency, μελετώντας τα στοιχεία στις ατομικές ασφαλίσεις περιοδικών καταβολών (οι οποίες αποτελούν το 75 % του συνόλου των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων ζωής), θα διαπιστώσουμε ότι το 58 % προέρχεται από το Agency System ενώ μόλις το 30% από τα εναλλακτικά δίκτυα (Bancassurance και Direct)

Ταυτόχρονα, αξίζει να σημειωθεί ότι το Agency System έχει τροφοδοτήσει μέχρι σήμερα  όλα τα δίκτυα διανομής με Συντονιστές που υλοποιούν την φιλοσοφία του, Ασφαλιστικούς Συμβούλους αλλά και διοικητικά στελέχη.  Επίσης, τα συγκεκριμένα αποτελέσματα καταγράφονται παρά τη συρρίκνωση που έχει υποστεί το Agency System τα τελευταία χρόνια τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε επένδυση πόρων εξαιτίας κυρίως πρακτικών των ασφαλιστικών εταιρειών.

Τα συμπεράσματα της μελέτης είναι ιδιαίτερα χρήσιμα και ελπίζουμε να αξιολογηθούν σωστά από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη,  ώστε να αποτελέσουν πολύτιμο οδηγό στην υπό διαμόρφωση νέα Ασφαλιστική Αγορά.

Ο Συντονιστής Ασφαλιστικών Συμβούλων οφείλει, και θα το πράξει ακόμα πιο δυναμικά στο μέλλον, να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα στην ανάπτυξη της βιομηχανίας μας δίνοντας έμφαση στην δημιουργία επαγγελματιών Ασφαλιστικών Συμβούλων που θα ανταποκρίνονται πλήρως στις νέες απαιτήσεις και προοπτικές της αγοράς μας. 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Π.Σ.Σ.Α.Σ.

Προηγούμενο άρθροTrue Leader για 4η συνεχόμενη χρονιά η Ευρωπαϊκή Πίστη
Επόμενο άρθροΟρίζων Ασφαλιστική: Στοχευμένες αλλαγές στα τιμολόγια ασφάλισης αυτοκινήτων