Μελέτες

Πράκτορες και μεσίτες κυριαρχούν στην ασφάλιση μεταφερόμενων εμπορευμάτων

Ενδιαφέροντα στοιχεία για τον κλάδο μεταφερόμενων εμπορευμάτων1 το 2021 προκύπτουν από την έρευνα που διεξάγει η ΕΑΕΕ, μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών μελών της.

Στην έρευνα του 2021 περιλαμβάνονται τα στοιχεία 20 ασφαλιστικών επιχειρήσεων – μελών με καθεστώς εγκατάστασης, οι οποίες εκτιμάται ότι συγκεντρώνουν το 90,0% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων των ασφαλίσεων μεταφερόμενων εμπορευμάτων, εκ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που διέθεσαν οι ανωτέρω επιχειρήσεις, τα συμβόλαια που εκδόθηκαν/ανανεώθηκαν (συμπεριλαμβάνονται οι Πρόσθετες Πράξεις που αφορούν φορτώσεις), κατά τη διάρκεια του 2021, μέρος των οποίων παρέμεινε σε ισχύ και εντός του 2022, ανήλθαν σε 70.511, έναντι 66.376  το 2020.

Το σύνολο των ασφαλισμένων κεφαλαίων των ανωτέρω συμβολαίων έφτασε τα €15,3 δισ., έναντι €16.5 εκατ. το 2020.

Κυρίαρχη μορφή διαμεσολάβησης στις ασφαλίσεις μεταφερόμενων εμπορευμάτων ήταν η μη αποκλειστική συνεργασία με πράκτορες (70,45% του συνόλου της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου), ακολουθούμενη από την συνεργασία με τους μεσίτες ασφαλίσεων (16,62% αντίστοιχα).

Για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που είχαν εκδοθεί το 2021 δηλώθηκαν 1.391 ζημιές εντός του 2021. Πληρώθηκαν αποζημιώσεις ύψους €1,42 εκατ. εντός του 2021, ενώ σχηματίστηκε στις 31/12/2021 απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων €2,36 εκατ.

Αναλυτικά η έρευνα της ΕΑΕΕ εδώ και τo αντίστοιχο infographic.

1 Στα μεταφερόμενα εμπορεύματα περιλαμβάνονται όλα τα είδη μεταφερόμενων αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των αποσκευών. Ο κλάδος ασφαλίζει κάθε ζημιά που υφίστανται τα παραπάνω αγαθά, ανεξαρτήτως μεταφορικού μέσου. 


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας