Πώς θα εφαρμοστεί ο Νόμος για τα ανασφάλιστα οχήματα

553

Σε συνάντηση κάλεσε η ΕΑΕΕ τους εκπροσώπους εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο αυτοκινήτου, προκειμένου να συζητηθεί η διαδικασία ηλεκτρονικού ελέγχου κυκλοφορίας των ανασφάλιστων οχημάτων. Τη Δευτέρα 22 Απριλίου οπότε και είναι προγραμματισμένο να γίνει η συνάντηση θα τεθούν τα πρακτικά ζητήματα που απορρέουν από την ψήφιση του ν.4142/2013 άρθρο 26. Η ΕΑΕΕ γνωρίζοντας τον προβληματισμό των εταιρειών σχετικά με τη διαδικασία εφαρμογής του Νέου Νόμου και τις τυχόν εξ’αυτού απορρέουσες υποχρεώσεις των εταιρειών, επιδιώκει συνάντηση με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να επιβεβαιώσει τις λεπτομέρειες της εφαρμογής της διαδικασίας. Εν αναμονή ωστόσο της συνάντησης και των συμπερασμάτων αυτής, διατυπώνει ορισμένες επισημάνσεις, χρήσιμες για τις εταιρείες εν όψει της εφαρμογής του Νέου Νόμου:

1. Από τις διατάξεις του Νέου Νόμου προκύπτει η ανάγκη ή και η σκοπιμότητα συστηματικής ενημέρωσης των καταναλωτών/ ασφαλισμένων για τη θέσπιση της νέας διαδικασίας ηλεκτρονικού ελέγχου της κυκλοφορίας ανασφάλιστων οχημάτων και την υποχρέωση που έχουν οι ίδιοι οι καταναλωτές εφεξής να ενημερώνουν την ασφαλιστική τους επιχείρηση σχετικά με το εάν συνάπτουν την ασφάλιση μετά από τη λήψη της αναφερόμενης στο νόμο ειδοποιητήριας επιστολής .
Η συστηματική αυτή ενημέρωση θα μπορούσε να γίνεται ενδεικτικά και κατ’επιλογήν της κάθε ασφαλιστικής επιχείρησης, μέσω του δικτύου της, της ιστοσελίδας της (π.χ. σε περίπτωση πώλησης από απόσταση) ειδικών διαφημιστικών εντύπων, της αίτησης ασφάλισης (με τη διαμόρφωση ειδικών πεδίων προς συμπλήρωση από τον καταναλωτή).
Σε κάθε περίπτωση κρίνεται αναγκαίο να επισημαίνεται στον εκάστοτε υποψήφιο προς ασφάλιση η υποχρέωσή του να ενημερώσει την ασφαλιστική επιχείρηση σχετικά με το εάν συνάπτει την ασφάλιση μετά από τη λήψη της αναφερόμενης στο Νέο Νόμο ειδοποιητήριας επιστολής και εφόσον ισχύει αυτό, να γνωστοποιήσει στην ασφαλιστική επιχείρηση τον κωδικό της ειδοποιητήριας επιστολής που έχει λάβει καθώς και να την ενημερώνει για την πληρωμή του παραβόλου υπέρ του ελληνικού δημοσίου, έτσι ώστε η ασφαλιστική επιχείρηση να ενημερώσει σχετικά το Κέντρο Πληροφοριών και μέσω αυτού να ενημερωθεί εν τέλει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.
Επιπλέον για την αποτροπή δυσλειτουργιών και κυρίως για την αποφυγή παραπόνων από καταναλωτές πρέπει να επισημαίνεται στους υποψήφιους προς ασφάλιση το γεγονός ότι σε περίπτωση μη πλήρους συμμόρφωσής τους με το Νέο Νόμο (δηλαδή σε περίπτωση που παραλείψουν να προβούν είτε στη σύναψη της ασφάλισης είτε στην πληρωμή του παραβόλου), η παράβασή τους δεν θα αίρεται και τα στοιχεία τους θα αποστέλλονται από τη ΓΓΠΣ στην αστυνομική αρχή του τόπου διαμονής τους και θα επιβάλλονται σε βάρος τους οι προβλεπόμενες από το νόμο διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για ανασφάλιστα οχήματα (άρθρο 5 παρ.4 και άρθρο 12 Π.Δ. 237/86 όπως ισχύει τροποποιημένο). Επομένως απόπειρα «εξαπάτησης»  του Υπ. Οικονομικών, από ανασφάλιστο ιδιοκτήτη οχήματος, ο οποίος θα σπεύσει να ασφαλιστεί αποκρύπτοντας την παραλαβή της ειδοποιητήριας επιστολής και αποφεύγοντας την αγορά του παραβόλου, δεν θα έχει αποτέλεσμα. 

2. Από τις διατάξεις του Νέου Νόμου προκύπτει επίσης υποχρέωση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων κατά την ενημέρωση του Κέντρου Πληροφοριών για τη σύναψη νέων ασφαλίσεων  να αναφέρουν ειδικά τις περιπτώσεις ασφαλίσεων που συνάπτονται μετά τη λήψη της ειδοποιητήριας επιστολής του Υπουργείου Οικονομικών.
Η ειδική αυτή ενημέρωση θα περιλαμβάνει τον κωδικό της επιστολή καθώς και την πληρωμή του παραβόλου. Ως προς την ενημέρωση για την πληρωμή του παραβόλου περισσότερες λεπτομέρειες θα υπάρχουν μετά την πραγματοποίηση της συνάντησης με το Υπουργείο οικονομικών.
Κατά την άποψη της ΕΑΕΕ η σχετική πρόσθετη ενημέρωση του Κέντρου Πληροφοριών εκ μέρους των ασφαλιστικών επιχειρήσεων θα υφίσταται υπό την προϋπόθεση ότι οι επιχειρήσεις έχουν ενημερωθεί σχετικώς από τον εκάστοτε πελάτη τους.

3. Σε περίπτωση ασφαλισμένου οχήματος που εκ λάθους της ασφαλιστικής επιχείρησης εμφανίζεται ως ανασφάλιστο στο Κέντρο Πληροφοριών (π.χ. είναι λανθασμένη η αναγραφή του αριθμού κυκλοφορίας ενός οχήματος), θα δίδεται η δυνατότητα στην ασφαλιστική επιχείρηση να ενημερώνει ειδικά το Κέντρο Πληροφοριών και να διορθώνει το λάθος της  προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω ενόχληση  του συνεπούς ασφαλισμένου, ιδιοκτήτη του συγκεκριμένου οχήματος.
Είναι αντιληπτό ότι για την ομαλή εφαρμογή της νέας διαδικασίας, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για άμεση (δηλαδή σε πραγματικό χρόνο) και ορθή (δηλαδή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία) ενημέρωση του Κέντρου Πληροφοριών.

Την ενημέρωση εκ μέρους της ΕΑΕΕ υπογράφουν οι κ.κ. Μ. Αντωνάκη, Γενική Διευθύντρια και Ε.Βαρουχάκη, Επικεφαλής Νομικής Υπηρεσίας και Διεθνών Σχέσεων.

Προηγούμενο άρθροΑΜΚ €15εκατ. για την International Life
Επόμενο άρθροΑΧΑ Ασφαλιστική: Νέα Αμοιβαία Κεφάλαια