Διαμεσολαβούντες

Πώς αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις την ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών

Η αντίληψη της επιχειρηματικότητας σχετικά με την ασφάλιση από ακραία Φυσικά Φαινόμενα αποτυπώνεται στο 3ο μέρος της έρευνας, την οποία εκπόνησε το Ε.Ε.Α. σε συνεργασία με την «Pulse».

Ευρήματα της έρευνας

Α. Στο ερώτημα εάν είστε ασφαλισμένοι έναντι ακραίων Φυσικών Φαινομένων οι απαντήσεις που δόθηκαν φέρνουν τους άνδρες να υπερτερούν με 33% στη θετική απάντηση έναντι των γυναικών με 22%. Συγκεκριμένα:

 • το 27% είναι ασφαλισμένοι
 • το 59% δεν είναι ασφαλισμένοι
 • το 14% ΔΓ/ΔΑ

Β. Σε σχέση με την ηλικία των επιχειρηματιών αναδεικνύεται ότι:

 • Στην ηλικιακή ομάδα έως 29 ετών το 18% είναι ασφαλισμένοι
 • Οι από 30-34 ετών είναι το 24% ασφαλισμένοι
 • Οι από 45-49 ετών το 29%
 • Από 60% και άνω δηλώνουν ασφαλισμένοι το 41%

Γ. Από το ερώτημα που σχετίζει τα έτη λειτουργίας της επιχείρησης με την ασφάλισή της απέναντι σε ακραία Φυσικά Φαινόμενα προκύπτει:

 • Στις επιχειρήσεις άνω των 11 ετών είναι ασφαλισμένες το 47%
 • Μέχρι 1 έτος λειτουργίας (δηλαδή οι νεοσύστατες επιχειρήσεις) μόλις το 15% είναι ασφαλισμένες
 • Από 1 έως 10 έτη το 24% είναι ασφαλισμένες για ακραία Φυσικά Φαινόμενα

Δ. Στην σχέση ασφάλισης και αριθμού εργαζομένων στις επιχειρήσεις αναδεικνύεται ότι αυτές που έχουν από 6 εργαζόμενους και άνω είναι ασφαλισμένες στο 61% έναντι ακραίων Φυσικών Φαινομένων.

Ε. Ανά δραστηριότητα επιχείρησης προκύπτει ότι οι κατηγορίες με τη μεγαλύτερη  προσέγγιση στη συγκεκριμένη ασφάλιση είναι η εστίαση-τρόφιμα-ποτά-τουρισμός δηλώνοντας ασφαλισμένες το 32% . Αντίθετα το μικρότερο ποσοστό το κατέχουν οι κατηγορίες: μάρκετινγκ-φωτογραφία-διαφήμιση-κομμωτήρια με 7% να δηλώνουν ασφαλισμένες.

Το μέλλον

Αναφορικά με το μέλλον της ασφάλισης ακραίων Φυσικών Φαινομένων από το σχετικό ερώτημα, εάν προτίθενται οι επιχειρηματίες να ασφαλιστούν, οι απαντήσεις έχουν ως εξής:

 • Το 28% των επιχειρήσεων σκοπεύουν μελλοντικά να προχωρήσουν στην κάλυψή τους.
 • Το 70% δηλώνει μάλλον όχι και σίγουρα όχι.

Διαβάστε επίσης: Ανασφάλιστο το 49% των επιχειρήσεων

Πρόθεση αύξησης της ασφαλιστικής κάλυψης

Αισιόδοξο μήνυμα της έρευνας είναι η πρόθεση αύξησης της ασφαλιστικής κάλυψης σε συνδυασμό με αυτό της διακράτησης  των  υφιστάμενων συμβολαίων ασφάλισης επιχειρήσεων.

Α. Στο ερώτημα τι σκοπεύετε να κάνετε στο άμεσο μέλλον με την ασφάλισή σας οι απαντήσεις έχουν ως εξής:

 • -το 61% δηλώνει ότι θα μείνει στα ίδια επίπεδα
 • -το 16% θα αυξήσει τις ασφαλιστικές καλύψεις
 • -το 10% θα τις μειώσει (το υπόλοιπο δηλώνει ΔΓ/ΔΑ)

Ερμηνεύοντας τα ποσοστά φαίνεται ότι η μειωμένη ρευστότητα και η στασιμότητα, λόγω πανδημίας, της οικονομίας δεν έχει επηρεάσει αρνητικά το θέμα της ασφάλισης. Επίσης στην πρόθεση αύξησης της ασφαλιστικής κάλυψης το 20% είναι άνδρες και το 11% γυναίκες.

Β. Στο ερώτημα πρόθεση για το μέλλον που σχετίζεται με την ηλικία του επιχειρηματία και την  ασφάλιση, προκύπτει ότι οι λιγότερο ασφαλισμένοι σήμερα που είναι η ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 ετών δηλώνει εντονότερο ενδιαφέρον να αυξήσει την ασφαλιστική κάλυψη. Συγκεκριμένα:

 • -στους επιχειρηματίες έως 30 ετών, το 25% δηλώνει ότι θα αυξήσει την ασφαλιστική κάλυψη
 • -στην ηλικιακή ομάδα 30-44ετών, το 15% θα αυξήσει την ασφαλιστική κάλυψη
 • -στην ομάδα 45-59ετών το 17%  θα αυξήσει την ασφαλιστική κάλυψη
 • -στην ομάδα άνω των 60 ετών  το  11%  δηλώνει πρόθεση αύξηση την κάλυψης.

Γ. Στο ερώτημα που συσχετίζει τα έτη λειτουργίας της επιχείρησης με την πρόθεση του επιχειρηματία για το πώς μελλοντικά θα αντιμετωπίσει την ασφάλιση οι απαντήσεις έχουν ως εξής:

 • -στις νέες επιχειρήσεις: το 10% δηλώνουν πρόθεση μείωσης της κάλυψης, το 57% δηλώνουν σταθερότητα και συνέχιση και το 15% δηλώνουν πρόθεση να αυξήσουν την ασφαλιστική κάλυψή τους.
 • -στις επιχειρήσεις που λειτουργούν από 1-5 έτη: το 12% θα μειώσει, το 62% θα κρατήσει στο ίδιο επίπεδο και το 17% θα αυξήσει την κάλυψή του.
 • -στις επιχειρήσεις 6-10 έτη λειτουργίας: το 9% θα μειώσει, το 53% θα κρατήσει στα ίδια επίπεδα και το 16% θα αυξήσει την ασφαλιστική κάλυψη.
 • -στις επιχειρήσεις άνω των 11 ετών λειτουργίας προκύπτει ότι το 10% θα μειώσει, το 66% θα κρατήσει σταθερό και το 17% θα αυξήσει την ασφαλιστική του κάλυψη.

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας