Εταιρείες

Περιβαλλοντική ευθύνη: Ενδεικτικά παραδείγματα καλυπτόμενων ζημιών

Η Επιτροπή Αστικής Ευθύνης και Επαγγελματικών Ευθυνών της ΕΑΕΕ προχώρησε σε εμπλουτισμό του ερμηνευτικού σημειώματος για την Περιβαλλοντική Ευθύνη με την ενσωμάτωση δύο παραδειγμάτων ζημιών.

Το «Ερμηνευτικό Λεξικό Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης» έχει ως στόχο την παρουσίαση και αποσαφήνιση με απλό και κατανοητό τρόπο των βασικών εννοιών και όρων που απαντώνται σε ασφαλιστήρια συμβόλαια του κλάδου αστικής ευθύνης. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή προχώρησε σε εμπλουτισμό του ερμηνευτικού σημειώματος για την Περιβαλλοντική Ευθύνη με την ενσωμάτωση δύο παραδειγμάτων ζημιών. Η εν λόγω προσθήκη έχει ήδη ενταχθεί στο «Ερμηνευτικό Λεξικό Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης» το οποίο μπορείτε να εντοπίσετε στην ιστοσελίδα της ΕΑΕΕ.

Κατωτέρω παρατίθενται δύο παραδείγματα περιβαλλοντικών ζημιών που μπορούν να καλύπτονται από την ασφάλιση περιβαλλοντικής ευθύνης, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται από την εκάστοτε συναφθείσα μεταξύ ασφαλιστή και ασφαλισμένου ασφαλιστική σύμβαση:

  1. Βιομηχανία Ανακύκλωσης Αποβλήτων
    Βιομηχανία ανακυκλώνει απορρίμματα ξύλου και τα μετατρέπει σε θρύμματα για να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμο σε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ξεκινάει πυρκαγιά σε στοίβα απορριμμάτων, την οποία οι πυροσβέστες καταφέρνουν να σβήσουν μετά από αρκετές μέρες. Αποτέλεσμα ήταν τα νερά που χύθηκαν για την απόσβεση της πυρκαγιάς, να καταλήξουν στο παρακείμενο του οικοπέδου της βιομηχανίας δάσος, περιέχοντας βαρέα μέταλλα και χημικές ουσίες, τα οποία ήταν τοξικά. Εάν η εν λόγω βιομηχανία λειτουργούσε σύμφωνα με την άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας της, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο Περιβαλλοντικής Ευθύνης – αν υπήρχε – θα ενεργοποιείτο για να καλύψει τα έξοδα αποκατάστασης της Περιβαλλοντικής Ζημίας που προκλήθηκε στο έδαφος του παρακείμενου δάσους.
  2. Επιχείρηση που εκμεταλλεύεται χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων
    Η αποχέτευση σε χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων δεν λειτουργεί. Κατά τη διάρκεια βροχερών καιρικών συνθηκών, σταγόνες από πετρέλαιο καταλήγουν σε ποτάμι. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη ρύπανση υδάτων και κατ’ επέκταση το θάνατο ψαριών. Εάν η εν λόγω επιχείρηση λειτουργούσε σύμφωνα με την άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας της, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο Περιβαλλοντικής Ευθύνης – αν υπήρχε – θα ενεργοποιείτο για να καλύψει τα έξοδα αποκατάστασης της Περιβαλλοντικής Ζημίας που προκλήθηκε στα ύδατα.

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας