Μελέτες

Περισσότερο συνειδητοποιημένοι ασφαλιστικά οι κάτοικοι της Εύβοιας;

Τι δείχνει η έρευνα της ΕΑΕΕ σχετικά με την πρώτη εκτίμηση των ζημιών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα (Θάλεια: βροχοπτώσεις – πλημμύρες) στις 5-9 Αυγούστου 2020.

Περισσότερο συνειδητοποιημένοι ασφαλιστικά φαίνεται να είναι οι ιδιοκτήτες κατοικιών στην Εύβοια σε σχέση με εκείνους στη Θεσσαλονίκη και τις υπόλοιπες περιοχές που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα (Θάλεια: βροχοπτώσεις – πλημμύρες) που επικράτησαν στις 5 – 9 Αυγούστου 2020, σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας.

Όπως προκύπτει από τη μελέτη που δημοσίευσε η ΕΑΕΕ σχετικά με την πρώτη εκτίμηση των ζημιών που άφησε πίσω της η «Θάλεια» οι ασφαλισμένες κατοικίες στην Εύβοια ανέρχονται σε 2.792, έναντι 626 στη Θεσσαλονίκη και 871 στις υπόλοιπες περιοχές.

Στην έρευνα συμμετείχαν 25 Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις – μέλη της ΕΑΕΕ, οι οποίες εκτιμάται ότι αθροίζουν το 95,5% της παραγωγής των ασφαλίσεων περιουσίας. Η πρώτη εκτίμηση των ανωτέρω επιχειρήσεων από τις αναγγελίες των ζημιών περιουσίας και αυτοκινήτων αναφέρεται σε 600 ζημιές, το ύψος των οποίων εκτιμάται συνολικά σε €5,4 εκατ.

Α. Ασφαλίσεις περιουσίας

Οι συμμετέχουσες στην έρευνα Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις δήλωσαν ζημιές σε ακίνητα όλων των κατηγοριών (κατοικίες, εμπορικοί κίνδυνοι, βιομηχανικοί κίνδυνοι) των οποίων η συνολική ασφαλισμένη αξία ήταν 273 εκατ. €. Περισσότερο επλήγησαν τα ακίνητα που βρίσκονταν στην Εύβοια (ασφαλισμένη αξία 147 εκατ. €) και στην ΠΕ Θεσσαλονίκης (ασφαλισμένη αξία 96 εκατ. €).

Εξ αιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων, δηλώθηκαν συνολικά στις συμμετέχουσες ασφαλιστικές επιχειρήσεις 265 ζημιές επί των ασφαλίσεων περιουσίας με ποσό πρώτης εκτίμησης για αποζημίωση της τάξης των 4 εκατ. €, άρα η μέση δηλωθείσα ζημία (προ απαλλαγών) υπολογίζεται στα 14.939 €. Για τις εν λόγω ζημιές, η εκτίμηση των αποζημιώσεων μετά τις απαλλαγές (όπου υφίστανται) ήταν 3,3 εκατ. €.

Οι περισσότερες ζημιές συνέβησαν στην Εύβοια, τόσο σε πλήθος (80,4% του συνόλου), όσο και σε ποσό (92,2% του συνόλου).

Η μέση δηλωθείσα ζημία (για το σύνολο των κινδύνων) ανέρχεται στα 14.939 €, ενώ το μέσο ποσοστό ζημιάς (προ απαλλαγών) επί των ασφαλισμένων κεφαλαίων των εγκαταστάσεων που επλήγησαν έφτασε στα 14,5 ‰.

Ο υπολογισμός της μέσης δηλωθείσας ζημίας ανά είδος ασφαλισμένου κινδύνου έχει ως εξής: 46.088 € για τους βιομηχανικούς, 16.821 € για τους εμπορικούς και 10.260 € για τις κατοικίες.

Ο υπολογισμός του μέσου ποσοστού (‰) των αποζημιώσεων επί των ασφαλισμένων κεφαλαίων των εγκαταστάσεων που επλήγησαν, ανά είδος ασφαλισμένου κινδύνου έχει ως εξής: 5,6 ‰ για τους βιομηχανικούς, 28,7 ‰ για τους εμπορικούς και 64,8 ‰ για τις κατοικίες.

Επιπροσθέτως των ανωτέρω στοιχείων των δηλωθεισών ζημιών, η έρευνα της Ε.Α.Ε.Ε. ζήτησε από τις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις – μέλη της, και το πλήθος των συνολικά ασφαλισμένων κινδύνων και των συνολικών ασφαλισμένων κεφαλαίων, είτε επηρεάστηκαν είτε όχι από το συγκεκριμένο φαινόμενο, στις ανωτέρω πληγείσες γεωγραφικές περιοχές (με βάση τον ΤΚ). [Περισσότερα εδώ]

Β. Ασφαλίσεις αυτοκινήτων

Ως προς τις ασφαλίσεις αυτοκινήτων, δηλώθηκαν συνολικά στις συμμετέχουσες Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις της έρευνας 335 ζημιές με ποσό πρώτης εκτίμησης για αποζημίωση τα 1.414.986 €, άρα η μέση δηλωθείσα ζημία έφθασε τα 4.224 €.

Οι συνολικές αποζημιώσεις μετά από τις απαλλαγές φθάνουν τα 1.397.859 €. Το σύνολο της ασφαλισμένης αξίας των αυτοκινήτων που επλήγησαν ανέρχεται σε 2,6 εκατ. €. Οι περισσότερες ζημιές τόσο σε πλήθος (93,1% επί του συνόλου) όσο και σε ποσό (96,5% επί του συνόλου) εντοπίστηκαν στην Εύβοια.

Ολόκληρη η έρευνα εδώ.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας