Άρθρα

ΠΑΝΟΡΜΟΣ: Ανάπτυξη εν τη ενώσει

ΠΑΝΟΡΜΟΣ: Ανάπτυξη εν τη ενώσει
Το Διοικητικό Συμβούλιο του «Πανόρμου» για την περίοδο 2022-2025. Από αριστερά, ο Αντιπρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Λάμπρου, ο Πρόεδρος κ. Κλήμης Δημαρχιάδης, ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων κ. Φώτης Πουλής, ο Υπεύθυνος Οικονομικών κ. Ευάγγελος Μπίρης και η Γενική Διευθύντρια κα Αγγελική Φυλακτού. Στη φωτ. διακρίνεται και το αναπληρωματικό μέλος, κ. Σταύρος Τερζάκης (δίπλα στην κα Φυλακτού).

Μια καινοτόμος και πρωτοποριακή επιχείρηση ασφαλιστικής διαμεσολάβησης δραστηριοποιείται στη χώρα μας από το 2015, αποτέλεσμα της σύμπραξης μικρομεσαίων κυρίως επιχειρήσεων, που είναι όλες ισότιμες μεταξύ τους και απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα. Πρόκειται για τον Συνεταιρισμό Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών «Πάνορμος», ο οποίος λειτουργεί βάσει της συνεταιριστικής νομοθεσίας με τη νομική μορφή του Αστικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης.

Εµπνευστές και “γεννήτορες” της ιδέας του συνεργατικού σχήµατος «Πάνορµος» είναι οι κ.κ. Κλήµης Δηµαρχιάδης, Κωνσταντίνος Λάµπρου, Ιωάννης Δρούλιας, Ηλίας Φυλακτός, Βασίλης Μουντάκης. Ξεκίνησαν τις πρώτες συζητήσεις στις αρχές του 2014 και έναν χρόνο περίπου μετά, το φθινόπωρο του 2015, η ιδέα τους έλαβε σάρκα και οστά. Συγκεκριμένα, στις 17 Νοεμβρίου του 2015 έγινε η έναρξη της δραστηριότητας του «Πανόρμου» και μία ημέρα μετά, στις 18 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η ιδρυτική Γενική Συνέλευση. Το Καταστατικό Ίδρυσης συνυπέγραψαν 32 επιχειρήσεις/φυσικά και νομικά πρόσωπα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης (18 Ατομικές επιχειρήσεις, 5 OE/EE, 4 EΠΕ/ΙΚΕ και 5 ΑΕ). Σήμερα, τα μέλη του είναι 60.

Σκοπός του Πανόρμου, που λειτουργεί με τη μορφή του cluster, είναι η εμπορική συνεργασία (δημιουργία και οργάνωση κοινών δραστηριοτήτων) ανταγωνιστικών επιχειρήσεων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), όλων των ιδιοτήτων, με αναμενόμενα οφέλη την ενίσχυση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεών του και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους σε νέες και υπάρχουσες αγορές.

Ο Πάνορμος, με άδεια Ασφαλιστικού Πράκτορα και Συντονιστή Ασφαλιστικών Πρακτόρων, διοικείται από πενταμελές Δ.Σ., που εκλέγεται ανά τριετία από τη Γενική Συνέλευση των Συνεταίρων και ελέγχεται βάσει νόμου για τις πράξεις και τις ενέργειές του από το τριμελές Εποπτικό Συμβούλιο (απαρτίζεται από διαφορετικούς Συνεταίρους, οι οποίοι εκλέγονται αντιστοίχως).

Πώς μπορεί κάποιος να γίνει συνεταίρος/συνιδιοκτήτης στον Πάνορμο;

Επιθυμώντας να αποτελέσει μια ξεκάθαρη και αξιόπιστη εναλλακτική λύση συνεργασίας, ο «Πάνορμος» απευθύνεται στο σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης της χώρας. Επενδύει σε καινοτομία και τεχνολογία, εκπαίδευση και κατάρτιση, επιχειρησιακή έρευνα και δικτύωση. Προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και προστιθέμενη αξία στις επιχειρήσεις του δικτύου του και κατ’ επέκταση στους ασφαλισμένους αυτών, μέσω της αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού του παραδοσιακού ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, δίδοντας ταυτόχρονα υπεραξία στην αλυσίδα: Ασφαλιστική Εταιρεία – Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής – Ασφαλισμένος.

ΠΑΝΟΡΜΟΣ: Ανάπτυξη εν τη ενώσει

Το 2022 ήταν χρονιά ορόσημο για τον ΠΑΝΟΡΜΟ για δύο λόγους: πρώτον, διότι γιόρτασε τα 7 χρόνια από την ίδρυσή του και, δεύτερον, διότι κατέγραψε την 3η συνεχόμενη κερδοφόρα χρήση του. 

Οποιοσδήποτε διαθέτει τουλάχιστον μία από τις τρεις ιδιότητες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης (Ασφαλιστικός Πράκτορας ή/και Συντονιστής Ασφαλιστικών Πρακτόρων ή Μεσίτης Ασφαλίσεων) μπορεί να αιτηθεί να γίνει Συνέταιρος στο Συνεργατικό Σχήμα. Με αυτή την ιδιότητα απολαμβάνει πολλαπλά οφέλη, μεταξύ των οποίων τα εξής:

Ο Συνέταιρος είναι συνιδιοκτήτης και όχι απλώς ένας συνεργάτης. είναι, δηλαδή, ισότιμος έναντι όλων και συν-καθορίζει τη στρατηγική και την πολιτική του συνεργατικού σχήματος. Δεν έχει καμία Δέσμευση ή/και Αποκλειστικότητα. Ο ίδιος αποφασίζει τον τρόπο συνεργασίας (είτε με δική του απευθείας σύμβαση με τις ασφαλιστικές εταιρείες ή με υπό-κωδικό στο συνεργατικό σχήμα ή και με τους δύο), χωρίς να αλλάζει την επαγγελματική του καθημερινότητα (παραμένει στο γραφείο του, με τους υπαλλήλους και το χαρτοφυ- λάκιό του). Διεκδικεί Υπέρ-Προμήθεια, Ετήσιο Bonus και Μέρισμα σε περίπτωση διανομής, πέραν της προμήθειας που λαμβάνει λειτουργώντας μόνος του. Ακόμα, ο Συνέταιρος επωφελείται από τις συνεργασίες με πολλές ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά και από εξειδικευμένα προϊόντα που διαθέτουν στον Πάνορμο Μεσιτικά Γραφεία-Εταίροι του, έχει μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ, μειώνει το λειτουργικό του κόστος από την Οικονομία Κλίμακας & Σκοπού, και καρπώνεται έκπτωση 50% επί της τιμής μέλους σε όλα τα σεμινάρια του ΕΙΑΣ. Παράλληλα, το brand name της Εταιρείας του ενισχύεται, ως μέλος ενός δυναμικού και συνεχώς αυξανόμενου, πανελλαδικού δικτύου επιχειρήσεων. εκσυγχρονίζεται με καινοτόμα συστήματα και τεχνολογία, υποστηρίζεται από όλη την κοινότητα των Εταίρων σε ζητήματα που τυχόν ανακύψουν, δικτυώνεται καλύτερα και λαμβάνει σφαιρική εικόνα της αγοράς. εξοικονομεί χρόνο, παρακολουθεί εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις και σεμινάρια κατάρτισης, που του δίνουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά. Επιπρόσθετα, ο Συνέταιρος συμμετέχει σε ελληνικά και ευρωπαϊκά επιδοτούμενα προγράμματα, υποστηρίζεται με υπηρεσίες σε θέματα Φοροτεχνικά, Νομικά, Νομοθετικά, Μάρκετινγκ, αναπτύσσεται διά της ενότητας, συμμετέχει δωρεάν στη Λέσχη Μελών Πανόρμου (Panormos Members Club).

Τα προαναφερθέντα οφέλη δεν “εξαντλούν”, προφανώς, τη μακρά λίστα όλων όσων απολαμβάνουν οι Συνέταιροι του Πανόρμου, ωστόσο, σκιαγραφούν μια ικανοποιητική εικόνα αυτών (περισσότερες πληροφορίες, στην ιστοσελίδα του: www.panormosins.gr). Όπως έχει δηλώσει ο Πρόεδρος κ. Κλήμης Δημαρχιάδης, «Όταν η θέση του ΕΓΩ, στο ΣΥΝΟΛΟ, δημιουργήσει άρρηκτη συνθήκη στο προσωπικό συμφέρον που θα αφορά τους ΠΟΛΛΟΥΣ, τότε θα μιλάμε για την ολοκλήρωση ενός διάφανου, δίκαιου και αποτελεσματικού επιχειρηματικού μοντέλου, στο οποίο ΟΛΟΙ θα χαίρονται την επιτυχία του ΕΝΟΣ και ο ΕΝΑΣ θα υποστηρίζει την ανάπτυξη των ΠΟΛΛΩΝ».

*Ο Πάνορμος έχει παρουσία στα Social Media και Κανάλι στο Youtube, για όποιον επιθυμεί να μαθαίνει καθημερινά τα νέα του μοναδικού Cluster στην ελληνική ασφαλιστική διαμεσολάβηση.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας