Διεθνή

Πάνω από το 1/3 των Ευρωπαίων δεν αποταμιεύουν για τη συνταξιοδότησή τους

Το κενό στις συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις παραμένει πανευρωπαϊκά, με περισσότερο από το 1/3 των ερωτηθέντων να μην αποταμιεύουν για τη συνταξιοδότησή τους, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δεύτερης Πανευρωπαϊκής Έρευνας Συντάξεων της Insurance Europe.

Μετά από μια πρώτη έρευνα το 2019, η Insurance Europe επανέρχεται στο ζήτημα των συνταξιοδοτικών αποταμιεύσεων των Ευρωπαίων πολιτών, αυτήν τη φορά με απαντήσεις που δίνουν περισσότερα από 16.000 άτομα σε 16 χώρες.

Τα βασικά αποτελέσματα της έρευνας έχουν ως εξής:

• Από αυτούς που δεν αποταμιεύουν για τη συνταξιοδότησή τους, το 30% δήλωσε ότι ήταν επειδή δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα.

• Σχεδόν το 1/5 των ερωτηθέντων ανέφερε ότι η COVID-19 είχε αρνητικό αντίκτυπο στις συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις τους.

• Η ασφάλεια (49%) των συνταξιοδοτικών αποταμιεύσεων παραμένει μακράν η σημαντικότερη προτεραιότητα.

• Οι κάτοχοι συνταξιοδοτικών προγραμμάτων επιβεβαίωσαν ότι προτιμούν να λαμβάνουν πληροφορίες ψηφιακά και όχι σε χαρτί.

• Σε όλα τα ζητήματα που διερευνήθηκαν, καταγράφονται σημαντικές διαφορές μεταξύ των χωρών.

• Ομοίως, σύμφωνα με την έρευνα του 2019, οι απαντήσεις διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, την οικογενειακή κατάσταση, το επίπεδο εκπαίδευσης και την απασχόληση.

Πάνω από το 1/3 των Ευρωπαίων δεν αποταμιεύουν για τη συνταξιοδότησή τους

Οι ασφαλιστές, ως κύριοι πάροχοι συνταξιοδοτικών προϊόντων, επιθυμούν να συνεργαστούν με τους φορείς χάραξης πολιτικής της ΕΕ, για να αντιμετωπίσουν το έλλειμμα στις συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις. Με την COVID-19 να έχει αυξήσει ακόμη περισσότερο το υπάρχον συνταξιοδοτικό κενό, η Insurance Europe κάνει τις ακόλουθες συστάσεις:

  • Είναι ζωτικής σημασίας να αυξηθεί περαιτέρω η ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανάγκη αποταμίευσης για τη συνταξιοδότηση και να βελτιωθούν τα επίπεδα χρηματοοικονομικής παιδείας, ώστε τα άτομα να μπορούν να λαμβάνουν τις κατάλληλες αποφάσεις σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Η Insurance Europe υποστηρίζει την πρόσφατη επικέντρωση των προσπαθειών της ΕΕ στην παροχή ψηφιακής πληροφόρησης ως προς τα συνταξιοδοτικά προγράμματα και βλέπει θετικά τις συζητήσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της Ένωσης Κεφαλαιαγορών της ΕΕ, σχετικά με τον ρόλο των υπηρεσιών παρακολούθησης των συντάξεων.
  • Η έρευνα επιβεβαιώνει την ανάγκη τα συνταξιοδοτικά ασφαλιστήρια να είναι πελατοκεντρικά, βασισμένα στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του πελάτη, επομένως κάθε πρωτοβουλία θα πρέπει πάντα να υπόκειται σε εκτεταμένες δοκιμές από τους καταναλωτές.
  • Υπάρχει ξεκάθαρη προτίμηση για την προστασία που παρέχουν οι οικονομικές εγγυήσεις, τα προγράμματα ετήσιων προσόδων και οι βιομετρικές καλύψεις, που προσφέρουν παραδοσιακά οι ασφαλιστές. Είναι ζωτικής σημασίας οι ρυθμίσεις, και ιδίως το πλαίσιο προληπτικής εποπτείας Solvency II, να μην εμποδίζει τους ασφαλιστές να εκπληρώσουν τον σημαντικό ρόλο τους στην αντιμετώπιση του ελλείμματος των συνταξιοδοτικών αποταμιεύσεων.
  • Οι Ευρωπαίοι υποστηρίζουν στη συντριπτική πλειοψηφία τους μια ψηφιακή προσέγγιση για τη συνταξιοδοτική πληροφόρηση. Είναι σημαντικό το ρυθμιστικό πλαίσιο να επιτρέπει στους παρόχους να αλληλεπιδρούν με καινοτόμους τρόπους με τους πελάτες τους.
  • Η έρευνα επιβεβαίωσε την ποικιλομορφία που είναι εγγενής όσον αφορά τη συνταξιοδοτική αποταμίευση σε όλη την Ευρώπη. Οι συντάξεις έχουν ποικίλες μορφές και επηρεάζονται από ένα ευρύ φάσμα παραγόντων. Ως αποτέλεσμα, δεν υπάρχει μια ενιαία προσέγγιση για την αντιμετώπιση όλων των προκλήσεων.

Ο κ. Nicolas Jeanmart, επικεφαλής προσωπικών και γενικών ασφαλίσεων της Insurance Europe, δήλωσε: «Όπως επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σε όλη την Ευρώπη αντιμετωπίζουν ήδη σημαντικές προκλήσεις στην προσπάθεια να διασφαλίσουν ότι οι πολίτες έχουν ένα επαρκές εισόδημα κατά τη συνταξιοδότηση. Αν δεν γίνει κάτι, αυτές οι προκλήσεις θα γίνουν πιο σοβαρές. Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής να λάβουν μέτρα, τώρα, που να διευκολύνουν τους πολίτες να αυξήσουν τις συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις τους, να διασφαλίσουν ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο επιτρέπει στους ασφαλιστές να διαδραματίσουν τον ρόλο τους ως πάροχοι μακροπρόθεσμων συντάξεων και αντικατοπτρίζει τις πραγματικές ανάγκες των ατόμων που αποταμιεύουν για συνταξιοδότηση».

Τα αποτελέσματα της δεύτερης Πανευρωπαϊκής Έρευνας Συντάξεων της Insurance Europe θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια ενός ειδικού διαδικτυακού σεμιναρίου, σήμερα (1.12.2021) στις 15:30 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης), το οποίο είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Συνταξιοδότησης. Μπορείτε να εγγραφείτε εδώ.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας