Οικονομικά Μεγέθη

ΟΡΙΖΩΝ ΑΕΓΑ: Σταθερή κερδοφορία και υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια και για το 2012

Σταθερή η πορεία για την ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική το 2012, σε μια περίοδο που ο ασφαλιστικός κλάδος γνώρισε σημαντική μείωση της παραγωγής κατά 10,5%.

Πιο συγκεκριμένα η Εταιρεία σημείωσε:
• Σταθεροποίηση των προ φόρων κερδών στα €1 εκατ., όπως και πέρυσι.
• Σταθεροποίηση της παραγωγής ασφαλίστρων στα €7,16 εκατ., έναντι €7,2 εκατ. την προηγούμενη χρήση.
• Καθαρή Θέση στα €25,47 εκατ.
• Σύνολο Ενεργητικού στα €36,03 εκατ.
• Μικρή μείωση των ασφαλιστικών προβλέψεων κατά 7,87% στα €7,95 εκατ., έναντι €8,63 εκατ. της προηγούμενης χρήσης. 
• Combined loss ratio των Ασφαλίσεων κατά Ζημιών 37,67% και του Κλάδου Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων 52,80%.
• Υψηλούς Δείκτες Ρευστότητας και σημαντικά ελεύθερα αποθεματικά.
• Το χρηματοοικονομικό χαρτοφυλάκιο στον τομέα των επενδύσεων υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις του Solvency II, με διάρθρωση που αποτελείται από υπερεθνικά ομόλογα πιστοληπτικής αξιολόγησης ΑΑΑ και διασφαλισμένη προθεσμιακή κατάθεση στην Αγγλία σε ποσοστό 54,17%, ομολογίες πολυεθνικών επιχειρήσεων με έδρες στην Ευρώπη και την Αμερική σε ποσοστό 24,5% με πιστοληπτική αξιολόγηση από Α+ έως ΑΑ+, καθώς και μετοχές εσωτερικού-εξωτερικού σε ποσοστό 20%.

Επιπρόσθετα η εταιρεία ανακοίνωσε στο κοινό ότι δεν υπάρχουν καταθέσεις ή επενδύσεις της στην Κύπρο.
Για το 2013 η ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική στοχεύει σε αύξηση της παραγωγής κατά 35% και επίτευξη προ φόρων κερδών τουλάχιστον στα επίπεδα του 2012.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας