Μελέτες

Οριακά αυξημένη η παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2017

Οριακά αυξημένη κατά 1,2% ήταν η παραγωγή ασφαλίστρων (εγγεγραμμένα ασφάλιστρα συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) το διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2017, σύμφωνα με την έρευνα που διεξάγει μεταξύ των μελών της η ΕΑΕΕ.

Συνολικά ανταποκρίθηκαν 50 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι οποίες συγκέντρωσαν το 94,6% της παραγωγής ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και το 99,9% των ασφαλίσεων Ζωής σύμφωνα με τα στοιχεία του έτους 2016.

Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 20 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις Ζωής και 44 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά (κατόπιν προσαρμογής των δεδομένων του προηγούμενου χρονικού διαστήματος με νεότερες απαντήσεις), από τη σύγκριση των δηλώσεων παραγωγής εγγεγραμμένων ασφαλίστρων των μηνών Ιανουαρίου έως Νοεμβρίου του 2017 των ανωτέρω 50 επιχειρήσεων με τις αντίστοιχες της ίδιας περιόδου για το 2016 των ιδίων επιχειρήσεων, προκύπτουν τα εξής:

Παραγωγή εγγεγραμμένων ασφαλίστρων (€) Ιανουάριος – Νοέμβριος 2017 Συμμετοχή Μεταβολή έναντι 2016
Ασφαλίσεις Ζωής 1.715.194.691,53 49,7% -0,1%
Ασφαλίσεις κατά Ζημιών 1.737.176.968,85 50,3% +2,5%
εκ των οποίων
Αστική ευθύνη οχημάτων 662.041.131,28 19,2% 0,0%
Λοιποί κλάδοι κατά Ζημιών 1.075.135.837,57 31,1% +4,1%
Σύνολο 3.452.371.660,38 100% +1,2%

 

Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία της έρευνας προκύπτουν από τις δηλώσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί από ορκωτούς ελεγκτές.

Τον Νοέμβριο του 2017 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2016, οι ασφαλίσεις Ζωής μείωσαν την παραγωγή τους σε μηνιαία βάση (-10,2%). Αντιθέτως, οι ασφαλίσεις κατά Ζημιών αύξησαν την παραγωγή τους σε μηνιαία βάση (+5,6%) για έβδομο συνεχόμενο μήνα. Συνολικά, η παραγωγή ασφαλίστρων μηνός Νοεμβρίου μειώθηκε κατά 3,0% έναντι του Νοεμβρίου του 2016.

Ολόκληρη η έρευνα της ΕΑΕΕ εδώ.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας