Όμιλος Talanx: Καθαρά κέρδη €325 εκατ. το α’ εξάμηνο 2020

3048

Ο Όμιλος Talanx (που εκπροσωπείται στη χώρα μας από το ελληνικό υποκατάστημα της HDI Global SE) συνέχισε την ανάπτυξη κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους με καθαρά κέρδη €325 εκατ., παρά τον σημαντικό αντίκτυπο του κορωνοϊού.

Εξαιρουμένων των επιπτώσεων του κορωνοϊού, τα καθαρά κέρδη του Ομίλου θα είχαν αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, στα 603 εκατ. ευρώ (από 477).

Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 5,5% το πρώτο εξάμηνο του 2020, φτάνοντας στα 22 δις ευρώ (από 20,9) ή κατά 6,3% μετά την προσαρμογή των συναλλαγματικών επιδράσεων.

Τα σχετιζόμενα με τον κορωνοϊό καθαρά έξοδα ύψους 658 εκατ. ευρώ επηρέασαν τα λειτουργικά κέρδη, τα οποία ανήλθαν στα 745 εκατ. ευρώ (από 1.244), ενώ ο μικτός λειτουργικός δείκτης ανήλθε στο 101,3% (από 97,5%). Εξαιρουμένων των θετικών και αρνητικών επιπτώσεων του κορωνοϊού, ο μικτός λειτουργικός δείκτης θα είχε παραμείνει σταθερός, στο 97,4%.

Συνολικά, τα έξοδα των ζημιών που προήλθαν από την πανδημία, κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, ανήλθαν στα 824 εκ. ευρώ. Ωστόσο, αυτά απορροφήθηκαν εν μέρει από το αποθεματικό ζημιών. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας, αφορούν στις επενδύσεις  (174 εκ. ευρώ) και στις προβλέψεις για μειώσεις μελλοντικών ασφαλίστρων (104 εκατ. ευρώ). Αντιθέτως, συνεπεία του κορωνοϊού μειώθηκαν οι ζημιές σε ορισμένους τομείς κατά 93 εκατ. ευρώ. Οι θετικές εξελίξεις συνεχίστηκαν σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων παρά το ξέσπασμα της πανδημίας. Ο Τομέας Βιομηχανικών Ασφαλίσεων σημείωσε περαιτέρω ανάπτυξη μετά την εφαρμογή των μέτρων βελτίωσης της κερδοφορίας του.

«Το πρώτο εξάμηνο του 2020 ήταν δύσκολο εξαιτίας της πανδημίας», σχολίασε ο Torsten Leue, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Talanx AG. «Ο αντίκτυπος της πανδημίας κατά το δεύτερο τρίμηνο –ειδικότερα  ο βαθμός “κλειδώματος” της Ευρώπης– ήταν τεράστιος, με αποτέλεσμα να απαιτηθεί το αποθεματικό ζημιών. Ωστόσο, το underwriting του ομίλου θα είχε παραμείνει  σταθερό μετά την προσαρμογή των όποιων επιδράσεων από τις ζημιές. Είδαμε σημαντική αύξηση των ασφαλίστρων στις πρωτασφαλιστικές εργασίες, ενώ τα προγράμματα βελτίωσης της κερδοφορίας μας, επέφεραν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Σαφώς, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για ένα ακόμη δύσκολο δεύτερο εξάμηνο. Η πανδημία του κορωνοϊού δεν έχει τελειώσει ακόμη και οι συνέπειες στην οικονομική ανάπτυξη είναι ακόμη άγνωστες. Προφανώς, έχει επιδεινωθεί περαιτέρω η κατάσταση της αγοράς από τα ακόμη χαμηλότερα επιτόκια αλλά και την επερχόμενη “εποχή των τυφώνων”. Με άλλα λόγια, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ασταθής και δε μπορούμε ακόμη να κάνουμε με σιγουριά προβλέψεις για το σύνολο του 2020».

Οι σχετιζόμενες με τον κορωνοϊό ζημιές, ύψους 824 εκατ. ευρώ, ήταν υψηλότερες από τις ζημιές από φυσικές καταστροφές οι οποίες κυμάνθηκαν στα 190 εκατ. ευρώ (από 138). Αναφορικά με τις ζημιές από φυσικές καταστροφές, οι μεγαλύτερες προκλήθηκαν από τον τυφώνα Νάσβιλ στις ΗΠΑ (44 εκατ. ευρώ) και τις πυρκαγιές στη Νέα Νότια Ουαλία της Αυστραλίας (40 εκατ. ευρώ).

Επηρεασμένο από τις επιπτώσεις του κορωνοϊού το τεχνικό αποτέλεσμα κυμάνθηκε στα -1.129 εκατ. ευρώ (από -708). Από το σύνολο των 1.018 εκατ. ευρώ των μεγάλων ζημιών, 281 εκατ. ευρώ προήλθαν από πρωτασφαλιστικές εργασίες και 737 εκατ. ευρώ από αντασφαλιστικές εργασίες. Τα έξοδα που αφορούσαν στις μεγάλες ζημιές ανήλθαν στα 594 εκατ. ευρώ ξεπερνώντας έτσι τον αρχικό προϋπολογισμό (527 εκατ. ευρώ). Κύριες αιτίες αυτού του γεγονότος αποτέλεσαν τόσο οι φυσικές καταστροφές όσο και η διακοπή εργασιών και η ακύρωση εκδηλώσεων.

Εξαιρουμένων των διαθρωτικών μέτρων, ο δείκτης Solvency II κυμάνθηκε στα ανώτατα επίπεδα στόχου (μεταξύ 150 και 200%) και συγκεκριμένα στις 30 Ιουνίου 2020 ήταν στο 191% (στις 31 Μαρτίου 2020 ήταν στο 196%).

Δεύτερο Τρίμηνο: Τα καθαρά έσοδα του Ομίλου μειώθηκαν στο ήμισυ

Το δεύτερο τρίμηνο, τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 4,3% στα 9,5 (από 9,1) δις ευρώ. Το τεχνικό αποτέλεσμα κυμάνθηκε στα –704 εκατ. ευρώ (από –350) λόγω κορωνοϊού. Ο μικτός λειτουργικός δείκτης ανήλθε στο 102,7% (από 98,1%). Εξαιρουμένου του αντίκτυπου του κορωνοϊού, ο δείκτης θα ήταν στο 98,0%. Τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις μειώθηκαν κατά 11,7% στα 882 εκατ. ευρώ (από 998). Τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) μειώθηκαν στα 186 εκατ. ευρώ (από 628) και τα καθαρά έσοδα του Ομίλου μειώθηκαν στα 103 εκατ. ευρώ (από 242). 

Βιομηχανικές Ασφαλίσεις: Συνεχιζόμενη θετική επίδραση των μέτρων βελτίωσης της κερδοφορίας

Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του Τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων αυξήθηκαν κατά 10.6% στα 3,9 δις. ευρώ (από 3,5). Προσαρμοσμένη μετά τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, η αύξηση ήταν ακόμη υψηλότερη, στο 10,9%. Για άλλη μια φορά, κυρίως η HDI Global Speciality SE συνεισέφερε το μέγιστο στην  ανάπτυξη.

Οι σχετιζόμενες με τον κορωνοϊό ζημιές, ύψους 107 εκατ. ευρώ,  ξεπέρασαν τα 32 εκατ. ευρώ του αποθεματικού ζημιών, επηρεάζοντας αρνητικά το τεχνικό αποτέλεσμα και τον μικτό λειτουργικό δείκτη. Το τεχνικό αποτέλεσμα κυμάνθηκε στα -67 εκατ. ευρώ (από -32) το πρώτο εξάμηνο του έτους, ενώ ο μικτός λειτουργικός δείκτης κυμάνθηκε στο 104,7% (από 102,3%). Εξαιρουμένων των επιπτώσεων της πανδημίας, ο μικτός λειτουργικός δείκτης θα είχε κυμανθεί στο 98,6%, γεγονός το οποίο αντανακλά την συνεχιζόμενη σαφή βελτίωση της κερδοφορίας, ως αποτέλεσμα των διαθρωτικών μέτρων του προγράμματος 20/20/20.

καθαρά έσοδα από επενδύσεις ανήλθαν στα 107 εκατ. ευρώ, συγκριτικά χαμηλότερα του 2019 (133), όπου υπήρξαν μεγαλύτερες αποδόσεις. Τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν στα 18 εκατ. ευρώ (από 69)  λόγω της επίπτωσης των, σχετιζόμενων με τον κορωνοϊό, μεγάλων ζημιών αλλά και της μείωσης των καθαρών εσόδων από επενδύσεις. Ο Τομέας Βιομηχανικών Ασφαλίσεων συνεισέφερε με 7 εκατ. ευρώ  στα καθαρά έσοδα του Ομίλου.

Δεύτερο Τρίμηνο – Τομέας Βιομηχανικών Ασφαλίσεων:  Τα καθαρά κέρδη επλήγησαν από τον κορωνοϊό

Κατά το δεύτερο τρίμηνο, τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 7,6% σε ετήσια βάση στα 1,3  δις. ευρώ (από 1,2), ενώ μετά την προσαρμογή των όποιων συναλλαγματικών επιδράσεων, η αύξηση ανήλθε στο 8,9 %. Το τεχνικό αποτέλεσμα κυμάνθηκε στα -56 εκατ. ευρώ  (από -14),  καθώς το αποθεματικό των μεγάλων ζημιών απορροφήθηκε από τις σχετιζόμενες με τον κορωνοϊό ζημιές.  Ο μικτός λειτουργικός δείκτης ανήλθε από το 101,9% στο 107,7%. Χωρίς τις ζημίες που σχετίζονται με τον κορωνοϊό, ο μικτός δείκτης θα ανερχόταν στο 96,8%. Τα καθαρά κέρδη από επενδύσεις αυξήθηκαν στα 73 εκατ. ευρώ (από 62) συνεπικουρούμενα από τα κέρδη των κινητών αξιών. Ο Τομέας παρουσίασε ζημιά ύψους 12 εκατ. ευρώ (το 2019 είχε παραχθεί λειτουργικό κέρδος ύψους 33 εκατ. ευρώ), ενώ η επιβάρυνση του στα καθαρά κέρδη του Ομίλου κυμάνθηκε στα -10 εκατ. ευρώ (από 19).

Προβλέψεις για το 2020

Στις 21 Απριλίου 2020, ο Όμιλος Talanx απέσυρε τις προβλέψεις για το τρέχον οικονομικό έτος 2020 καθώς ο αρχικός στόχος ήταν τα καθαρά έσοδα του Ομίλου να κυμανθούν από 900 εκ. ευρώ έως και 950 εκ. ευρώ.

Σε μια περίοδο εξαιρετικής αβεβαιότητας όπως είναι η σημερινή δεν δύναται να υπάρξει καμία διαφοροποίηση αναφορικά με τα ασφάλιστρα, τις μεγάλες ζημιές και τις κεφαλαιαγορές.  Συνεπώς, δεν είναι δυνατή μια αξιόπιστη πρόβλεψη κερδών με αποτέλεσμα να μην αποτυπωθούν δείκτες χρηματοοικονομικής απόδοσης σε επίπεδο Ομίλου και Τομέων.

Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου κυμάνθηκαν στα 325 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2020 εμφανώς μειωμένα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 (477 εκατ. ευρώ) αλλά και τα κέρδη του πρώτου τριμήνου του 2020. Η εκτίμηση είναι ότι με βάση τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2020, είναι αδύνατον να οριστικοποιηθούν οι συνολικές προβλέψεις για το έτος. Επιπλέον, σημαντικός θα είναι ο αντίκτυπος των επόμενων δύο τριμήνων από τις δύσκολα προβλέψιμες οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας και την πιθανή επιδείνωση της κατάστασης της οικονομίας και των κεφαλαιαγορών.

Με βάση τα σημερινά δεδομένα, ο Όμιλος Talanx διατηρεί την πολιτική μερισμάτων συνεχίζοντας να διανέμει το 35 έως 45% των ενοποιημένων αποτελεσμάτων του.

Προηγούμενο άρθροΔυναμική διεύρυνση της ΠΟΑΔ με ένταξη νέου συνδέσμου/μέλους
Επόμενο άρθροΤαξιδιωτική ασφάλιση: £275 εκατ. σε απαιτήσεις που σχετίζονται με την COVID-19 για το α’ τρίμηνο του 2020