Όμιλος Generali: Σταθερό λειτουργικό αποτέλεσμα 2,7 δις το α’ εξάμηνο 2020

2618
Donnet philippe Generali

Σε €2.714 εκατ. διαμορφώθηκε το λειτουργικό αποτέλεσμα του Ομίλου Generali το α’ εξάμηνο του έτους, έναντι €2.724 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2019.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, στις ασφαλίσεις Ζωής, το λειτουργικό αποτέλεσμα επηρεάστηκε αρνητικά (-15%), κυρίως από τη μείωση του καθαρού αποτελέσματος των επενδύσεων, που σχετίζεται με την αρνητική απόδοση των παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών αγορών λόγω του Covid-19. Η βελτίωση στις ασφαλίσεις Περιουσίας και Ατυχημάτων (+16,2%) οφείλεται στην αύξηση της τεχνικής κερδοφορίας και στη θετική συμβολή (€56 εκατ.) από την εξαγορά της Seguradoras Unidas στην Πορτογαλία.

Τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του Ομίλου ανήλθαν σε €36.478 εκατ., καταγράφοντας αύξηση 1,2%, ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης και των δύο επιχειρηματικών τομέων. Τα ασφάλιστρα στον κλάδο Ζωής αυξήθηκαν κατά 1,3%, στα €24.645 εκατ. Αντίστοιχα, τα ασφάλιστρα στον κλάδο ασφαλίσεων Περιουσίας και Ατυχημάτων ανήλθαν στα €11.833 εκατ. (+0,9%).

Το καθαρό αποτέλεσμα του Ομίλου ανήλθε σε €774 εκατ. (-56,7% από το πρώτο εξάμηνο του 2019). Το προσαρμοσμένο καθαρό κέρδος ανήλθε σε €957 εκατ.

Οι επιπτώσεις της πανδημίας στα αποτελέσματα του Ομίλου

Η πανδημία Covid-19 είχε επιπτώσεις στους διάφορους επιχειρηματικούς τομείς του Ομίλου.
Στον τομέα ασφαλίσεων Ζωής, τα προϊόντα unit linked σημείωσαν επιβράδυνση στην ανάπτυξη νέων εργασιών, κυρίως λόγω της αστάθειας των αγορών. Ο κλάδος αποταμιεύσεων κατέγραψε μείωση στις νέες εργασίες και αύξηση των εξαγορών. Τα συμβόλαια προστασίας επηρεάστηκαν εν μέρει, χάρη στην αύξηση της ζήτησης ασφαλιστικής κάλυψης από τους πελάτες. Όσον αφορά την τεχνική κερδοφορία, μέχρι σήμερα, ο αντίκτυπος ήταν ασήμαντος.

Στις ασφαλίσεις Περιουσίας και Ατυχημάτων, η νέα παραγωγή και οι ανανεώσεις επηρεάστηκαν ιδιαίτερα από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο. Καταγράφηκε μείωση των ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις οχημάτων και τις ασφαλίσεις μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, λόγω των επιπτώσεων του lockdown. Οι απαιτήσεις αποζημίωσης στον κλάδο αυτοκινήτων σημείωσαν πτώση τον Μάρτιο, ενώ κλάδοι εκτός οχημάτων είχαν μεγαλύτερα κόστη σε ορισμένες ασφαλίσεις, για παράδειγμα στην ταξιδιωτική ασφάλιση. Ο Όμιλος δεν είχε έκθεση στις ασφαλίσεις εκδηλώσεων, έναν από τους τομείς που πλήττονται περισσότερο από την κρίση.

Η Generali ανταποκρίθηκε στο νέο λειτουργικό περιβάλλον αυξάνοντας την γκάμα των προϊόντων της με νέες καλύψεις και υπηρεσίες, προσαρμόζοντας τους όρους και τις προϋποθέσεις των συμβολαίων σε μια προσπάθεια διαχείρισης του lockdown. Επιπλέον, επιτάχυνε τη διαδικασία της ψηφιοποίησης, για να παρέχει on-line πωλήσεις και υποστήριξη πελατών. Ο Όμιλος παρείχε οικονομική υποστήριξη, ξεπερνώντας αυτό που απαιτούσαν οι αρχές και οι κυβερνήσεις, τόσο στους πελάτες του όσο και στο δίκτυο των συνεργατών του. Έλαβε μέτρα για την προστασία των πελατών της σε όλες τις χώρες και θα συνεχίσει να τα εφαρμόζει το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Στον τομέα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, η Generali αντέδρασε αμέσως για να προστατεύσει τους πελάτες και τους αντισυμβαλλόμενους, παρακολουθώντας συνεχώς την ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων της, επανεκτιμώντας την ικανότητα ανάληψης κινδύνων στα ασφαλιστικά χαρτοφυλάκιά της και διαχειριζόμενη συνετά τη ρευστότητα, για να αντιμετωπίσει μια πιθανή αύξηση των εξαγορών.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις συνθήκες, εκτιμάται ότι το λειτουργικό αποτέλεσμα του Ομίλου είχε αρνητικές επιπτώσεις περίπου -84 εκατ. ευρώ ως αποτέλεσμα της πανδημίας Covid-19. Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι οι ασφαλίσεις Ζωής επηρεάστηκαν αρνητικά κατά -225 εκατ. ευρώ συνολικά, κυρίως λόγω του χαμηλότερου καθαρού αποτελέσματος των επενδύσεων.

Οι ασφαλίσεις Περιουσίας και Ατυχημάτων επηρεάστηκαν θετικά κατά €87 εκατ. Ο μεγαλύτερος αριθμός απαιτήσεων που συνδέονται άμεσα με την πανδημία και τα χαμηλότερα έσοδα αντισταθμίστηκαν από τις λιγότερες απαιτήσεις που καταγράφηκαν τους πρώτους έξι μήνες του έτους ως αποτέλεσμα του lockdown στις χώρες όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος.

Τέλος, εκτιμάται ότι το λειτουργικό αποτέλεσμα επηρεάστηκε θετικά από τη μείωση του κόστους, μετά τις διάφορες πρωτοβουλίες που ανέλαβε ο Όμιλος ως απάντηση στην κρίση Covid-19. Ορισμένες από αυτές τις πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν τον νέο τρόπο εργασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των εργαζομένων, μέσω της επέκτασης της έξυπνης εργασίας που οδήγησε σε εξοικονόμηση κόστους (π.χ. έξοδα ταξιδιού, έξοδα εκδηλώσεων, κ.λπ.).

Το μη λειτουργικό αποτέλεσμα του Ομίλου επηρεάστηκε, επιπλέον, από την ίδρυση του Έκτακτου Διεθνούς Ταμείου, καθώς και από άλλες τοπικές πρωτοβουλίες για επιπλέον €54 εκατ. που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης.

Η επόμενη ημέρα

Σε ένα σενάριο όπου αναμένεται η σταδιακή εξάλειψη των περιοριστικών μέτρων από τις διάφορες χώρες που επλήγησαν από την πανδημία, το παγκόσμιο ΑΕΠ προβλέπεται να φθάσει σε χαμηλά επίπεδα ρεκόρ το δεύτερο τρίμηνο του έτους, με μείωση άνω του 5%, ενώ η ανεργία αναμένεται να αυξηθεί. Αυτές οι προβλέψεις, μαζί με την οικονομική και υγειονομική αβεβαιότητα, έχουν προκαλέσει μεγαλύτερη τάση για αποταμίευση, με αρνητικό αντίκτυπο στην κατανάλωση. Η σημαντική ώθηση των νομισματικών και φορολογικών πολιτικών πιθανότατα θα βοηθήσει στην άμβλυνση, αλλά όχι στην πλήρη αντιστάθμιση, αυτών των δυναμικών.

Ενώ προβλέπεται σταδιακή ανάκαμψη από το δεύτερο εξάμηνο του 2020, το σενάριο εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά αβέβαιο. Οι σημαντικότεροι άγνωστοι παράγοντες αφορούν την εξέλιξη του ιού και την ικανότητα των ερευνητών και των κυβερνήσεων να παρέχουν αποτελεσματικά φάρμακα ή εμβόλια σε παγκόσμια κλίμακα. Ένα δεύτερο κύμα λοιμώξεων το φθινόπωρο θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα επιζήμιο. Οι συνέπειες του ιού στην υγεία, τον κοινωνικό, τον πολιτικό και τον οικονομικό τομέα θα συνεχίσουν να υπόκεινται σε μεγάλες αβεβαιότητες. Οι Ευρωπαίοι πολιτικοί ηγέτες ακολούθησαν τις πρωτοβουλίες της ΕΚΤ με συνεκτικό τρόπο, ενσωματώνοντας το τολμηρό νομισματικό κίνητρο της Κεντρικής Τράπεζας με τη δημιουργία του Ταμείου Ανάκαμψης. Το ταμείο σχεδιάστηκε για να προστατεύσει τη σταθερότητα της Ευρωζώνης και να διατηρήσει την ανάπτυξή της, ιδίως στις περιφερειακές χώρες, συμβάλλοντας έτσι σε ένα λιγότερο διαφοροποιημένο σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης εντός της ίδιας της περιοχής.

Ένα τέτοιο πλαίσιο αβεβαιότητας δυσκολεύει την αξιολόγηση της συνολικής επίδρασης στον παγκόσμιο ασφαλιστικό κλάδο. Ως εκ τούτου, ο Όμιλος Generali, χάρη στο επιχειρηματικό μείγμα και τη διαφοροποίησή του, προβλέπει ότι το λειτουργικό του αποτέλεσμα θα εξακολουθήσει να είναι ισχυρό το 2020, αν και μάλλον χαμηλότερο από το 2019.
Από επιχειρησιακή άποψη, οι μακροοικονομικές συνέπειες του Covid-19 θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην εξέλιξη των ασφαλίστρων του Ομίλου, ειδικά στην ταξιδιωτική ασφάλιση.
Όσον αφορά τις συνολικές απαιτήσεις, μετά τη μείωση που παρατηρήθηκε κατά τους μήνες του lockdown, παραμένει η αβεβαιότητα για το υπόλοιπο του έτους. Σε περίπτωση δεύτερου κύματος, ο Όμιλος είναι σε θέση να βασίζεται σε ένα ευνοϊκό επιχειρηματικό μείγμα και σε σταθερούς όρους συμβολαίων.
Με σκοπό να μετριαστεί ο αντίκτυπος της προβλεπόμενης μείωσης των εσόδων, η Generali θα συνεχίσει την προσπάθειά της για να μειώσει τη βάση κόστους της.

Συνεπής με τη φιλοδοξία του να είναι Συνεργάτης Ζωής (Lifetime Partner) και τη δέσμευσή του για βιωσιμότητα, ο Όμιλος έχει εφαρμόσει μια σειρά μέτρων για την υποστήριξη των υπαλλήλων του, των πελατών του, των συνεργατών του και των κοινοτήτων όπου είναι παρών. Ακόμα κι αν αυτές οι πρωτοβουλίες έχουν αντίκτυπο στη βάση κόστους και στα αποτελέσματα βραχυπρόθεσμα, η δέσμευση θα συνεχιστεί, επειδή η ευημερία και η ασφάλεια των πελατών και συνεργατών αποτελούν επένδυση για το μέλλον.

Λαμβάνοντας υπόψη τις αρνητικές επιπτώσεις από τις χρηματοπιστωτικές αγορές και από ορισμένες μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, το καθαρό αποτέλεσμα του 2020 αναμένεται να είναι χαμηλότερο από αυτό του 2019.

Η ρευστότητα του Ομίλου, ακόμη και μετά την πληρωμή της πρώτης δόσης του μερίσματος, βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο από ποτέ. Συνεπώς, η Generali θα συνεχίσει να εφαρμόζει τη στρατηγική της: ισχυρό brand, υποστηριζόμενο από την πρώτη παγκόσμια διαφημιστική εκστρατεία του Ομίλου, πειθαρχημένη προσέγγιση στην ανάληψη κινδύνων και ψηφιακός μετασχηματισμός είναι και θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της. Η αποστολή του Ομίλου να είναι Συνεργάτης Ζωής για τους πελάτες του, που τους προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις, είναι ακόμα ισχυρότερη υπό τις τρέχουσες συνθήκες.
Σε αυτήν την άνευ προηγουμένου στιγμή, ολόκληρος ο Όμιλος παραμένει επικεντρωμένος στην εφαρμογή της στρατηγικής Generali 2021, όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά στο σχετικό δελτίο Τύπου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Generali, κ. Philippe Donnet, σχολίασε σχετικά με τα αποτελέσματα εξαμήνου: «Η απόδοση κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους επιβεβαιώνει την εγκυρότητα της στρατηγικής του Ομίλου, τη σταθερότητα του επιχειρηματικού μοντέλου και την τεχνική αριστεία της Generali, που μας επέτρεψε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις άνευ προηγουμένου περιστάσεις. Μία από τις βασικές προτεραιότητες του Ομίλου ήταν η υποστήριξη των κοινοτήτων που επηρεάστηκαν από την Covid-19, μέσω του Έκτακτου Διεθνούς Ταμείου και άλλων πρωτοβουλιών. Ανταποκριθήκαμε στις δύσκολες στιγμές επιταχύνοντας τις δράσεις μας ως προς την καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχειρηματικής και λειτουργικής μας δομής. Επιπλέον, συνεχίσαμε να εφαρμόζουμε το στρατηγικό σχέδιο Generali 2021 με πειθαρχημένο και αποτελεσματικό τρόπο, ενώ επιδιώκουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Θα ήθελα να αναφερθώ ιδιαίτερα στους ανθρώπους μας –υπαλλήλους, πράκτορες και συνεργάτες– που εγγυήθηκαν τη συνέχεια της λειτουργίας μας σε αυτές τις δύσκολες στιγμές και που έχουν αποδείξει τη δέσμευσή τους να γίνουν Συνεργάτης Ζωής για τους πελάτες μας, μια δέσμευση που υπογραμμίζεται και μέσα από την πρώτη παγκόσμια διαφημιστική καμπάνια της Generali που ξεκίνησε τον Ιούλιο»
.

Προηγούμενο άρθροΚ. Χατζηστεφάνου και Σ. Ζερβουδάκη Πρόεδροι MDRT Ευρώπης και Ελλάδας 2020-2021
Επόμενο άρθρο«Check up – Back to school» από τον Όμιλο Affidea