Οικονομικά Μεγέθη

Όμιλος ARAG SE: Εξαιρετικά αποτελέσματα το 2015, τάση για δυναμική θετική ανάπτυξη το 2016

«Ο όμιλος ARAG παρουσιάστηκε το 2015 σε εξαιρετική κατάσταση. Σε ορισμένους κλάδους έχουμε πιο επιτυχημένη παρουσία από τους ανταγωνιστές μας. Αυτό είναι αποτέλεσμα σχολαστικής προσπάθειας πολλών χρόνων, η οποία επιτυγχάνεται μόνο μέσα σε ένα σταθερό περιβάλλον μιας οικογενειακής επιχείρησης»,εξήγησε ο Dr. PaulOtto Fassbender, πρόεδρος του Δ.Σ., Διευθύνων Σύμβουλος και κύριος μέτοχος του Ομίλου στην ετήσια συνέντευξη τύπου, κατά την οποία παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του Ομίλου για το 2015, αλλά και οι προβλέψεις για το 2016.

Η οικογενειακή επιχείρηση από το Düsseldorf σημείωσε το 2015 εισπράξεις από ασφάλιστρα ύψους 1,65 δις ευρώ. Οι ασφαλιστικές εργασίες του Ομίλου στη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 2,6% πάνω από τον μέσο όρο της αγοράς που ήταν 0,6 %. Οι εισπράξεις από ασφάλιστρα από τη διεθνή δραστηριότητα στην Νομική Προστασία αυξήθηκε κατά 7,7%, ποσοστό πολύ μεγαλύτερο από αυτό του 2014. Γενικά η ARAG κατέγραψε 4,3% αύξηση στα έσοδα από ασφάλιστρα και πέτυχε, για άλλη μια φορά, την καλύτερη ανάπτυξη των τελευταίων ετών, η οποία βασίστηκε στη ρεαλιστική επέκταση του χαρτοφυλακίου. Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 4,7 % στο ποσό των 1,72 δις ευρώ.  Το τεχνικό αποτέλεσμα αυξήθηκε κατά ένα σταθερό ποσοστό 9,1%. Υπό την επίδραση του δύσκολου περιβάλλοντος της κεφαλαιαγοράς, το κέρδος των συνηθισμένων δραστηριοτήτων μειώθηκε από το ρεκόρ των 84,5 εκατ. ευρώ που είχε φτάσει το 2014.

Η ARAG το προηγούμενο οικονομικό έτος πλήρωσε προς τους ασφαλισμένους της το ποσό των 974,6 εκατ. ευρώ, ενώ το 2014 είχε πληρώσει 985,9 εκατ. Ευρώ.

Το έτος 2015 ο όμιλος αύξησε τα ίδια κεφάλαια από 400,6 εκατ. ευρώ σε 426,5 εκατ. ευρώ και παρά την επιρροή της αδύναμης αγοράς κεφαλαίων πέτυχε μία καλή απόδοση κεφαλαίων μετά φόρων, ύψους 7,1%. «Ως κύριος μέτοχος, αισθάνομαι ότι οι επενδύσεις μου είναι σε καλά χέρια με την ARAG», υπογράμμισε ο Dr. Paul-Otto Fassbender.

Η Νομική Προστασία ως μεγαλύτερος κλάδος του Ομίλου είναι σε εξαιρετική κατάσταση και κατέγραψε κέρδος κοντά στα 55 εκατ. ευρώ στα ασφάλιστρα. Οι εισπράξεις ασφαλίστρων αυξήθηκαν κατά 6,9%. Από τη διεθνή δραστηριότητα οι εισπράξεις ασφαλίστρων αυξήθηκαν κατά 7,7%, με τα καλύτερα αποτελέσματα να καταγράφονται στην Ισπανία, τη Σκανδιναβία και τις Η.Π.Α. Στη Γερμανία η Νομική Προστασία αυξήθηκε, για άλλη μια φορά, πάνω από το μέσο όρο της αγοράς.

Στις Γενικές Ασφαλίσεις τα έσοδα από ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 3,3%, παρά τη ζημιά που προκάλεσε ο τυφώνας “Niklas” σε ορισμένες περιοχές, με αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των ζημιών από ασφαλισμένα κτήρια. Παρ’ όλα αυτά, η αύξηση των ασφαλίστρων συνέβαλε σε σημαντική μείωση του δείκτη ζημιών από 56,1 % σε 52,5%.

Στις Ασφαλίσεις Υγείας το 2015 η ΑRAG ενίσχυσε τη θέση της ως ένας υψηλής ποιότητας ασφαλιστής στη γερμανική αγορά. Ο αριθμός των ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 4%, ενώ τα έσοδα από ασφάλιστρα ανέβηκαν και εδώ  κατά 1,5% πάνω από το μέσο όρο της αγοράς, με ποσοστό αύξησης 2,1 %.

Στις Ασφαλίσεις Ζωής η ARAG ήταν μία από τις πρώτες γερμανικές ασφαλιστικές εταιρείες που, σύμφωνα με το νέο μεταρρυθμιστικό νόμο στον κλάδο Ζωής, μείωσε τις προμήθειες πωλήσεων από την 1η Ιανουαρίου 2015, κατά τη διάρκεια της φάσης των χαμηλών επιτοκίων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα έσοδα από ασφάλιστρα να μειωθούν κατά 0,6%.

 

Το 2016 με μια ματιά

Η επιχειρηματική ανάπτυξη που επετεύχθη το 2014 και το 2015 αναμένεται να συνεχιστεί και το 2016, όπως δείχνουν τα αποτελέσματα του πρώτου εξάμηνου του έτους. Κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, τα έσοδα από ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 4,3%. Αυτό είναι το ισχυρότερο πρώτο εξάμηνο της ARAG τα τελευταία δέκα χρόνια. Αυτή η αυξητική τάση οφείλεται τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή δραστηριότητα του Ομίλου. Η ασφαλιστική δραστηριότητα σημειώνει εξαιρετική και δυναμική πρόοδο εκτός Γερμανίας. Οι εισπράξεις από τη διεθνή δραστηριότητα αναμένονται να αυξηθούν κατά 6,7%.

Στις μεγαλύτερες αγορές της Ισπανίας και Ιταλίας η ARAG κατέγραψε ιδιαίτερα δυνατούς ρυθμούς ανάπτυξης με 10,5% και 22,2% αντίστοιχα. Στις Η.Π.Α. η θυγατρική της ARAG είχε επίσης ένα πολύ καλό πρώτο εξάμηνο με 9,3% αύξηση, ενώ η ARAG στη Μεγάλη Βρετανία κατέγραψε μια απότομη αύξηση των εσόδων κατά σχεδόν 30%. Η πορεία ανάπτυξης της ARAG στη Γερμανία παραμένει μπροστά από το μέσο όρο της αγοράς. Τα έσοδα από ασφάλιστρα στη Γερμανία εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 3,1%. Η Νομική Προστασία στη Γερμανία παρουσιάζει για άλλη μια φορά σημαντική αύξηση (6,5%) και οι Γενικές Ασφαλίσεις 5,4%. Οι Ασφαλίσεις Υγείας συνεχίζουν να δείχνουν δυναμική ανάπτυξη με ποσοστό 2,7%.

«Οι επιχειρηματικές αποδόσεις του 2015 και το πολύ καλό ξεκίνημα που κάναμε το 2016 δείχνουν σαφώς ότι ο όμιλος ARAG είναι πραγματικά σε πολύ καλή κατάσταση. Εμείς στην ARAG προσέχουμε τη λεπτομέρεια και στηριζόμαστε στη συντονισμένη ομαδική προσπάθεια», τόνισε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Dr. Paul-Otto Fassbender. H μεγαλύτερη πρόκληση θα είναι να διατηρηθεί αυτή η θετική αναπτυξιακή τάση.«Ο Όμιλος της ARAG έχει τη δυναμική να πετύχει πολλά περισσότερα προς όφελος των ασφαλισμένων της στο μέλλον. Αυτό είναι το πιστεύω μας, και αυτό θα συνεχίζει να μας καθοδηγεί σε ό,τι κάνουμε», ολοκλήρωσε ο Dr. Paul-Otto Fassbender.

 

Ειδικότερα για την ARAG HELLAS

tsekourasΟ Γενικός Δ/ντής και Νόμιμος Εκπρόσωπος της ARAG SE στην Ελλάδα, κ. Δημήτρης Τσεκούρας, δήλωσε πως για την ARAG HELLAS το 2015 ήταν μια πολύ καλή χρονιά, που βρήκε το υποκατάστημα με αύξηση ασφαλίστρων 20%, παρά τις γενικότερες δυσκολίες της αγοράς και τη μείωση των ασφαλίστρων του κλάδου.

Το θεαματικό αυτό αποτέλεσμα οφείλεται στην επιτυχημένη διείσδυση νέων καινοτόμων προγραμμάτων που διατίθενται στην αγορά και αφορούν στην κατοχύρωση των ασφαλισμένων απέναντι στα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου τομέα, στην ενεργοποίηση και αξιοποίηση της Συμβουλευτικής Νομ. Προστασίας, αφού οι καταναλωτές πραγματικά έχουν ανάγκη να ενημερώνονται για το ισχύον καθεστώς της υπηρεσιακής / επαγγελματικής τους δραστηριότητας, μετά τις αλλεπάλληλες αλλαγές στη νομοθεσία και στην εντατικοποίηση της διαμεσολάβησης από κάποιους μεσίτες της αγοράς, που αφορούν στον κλάδο της Ν.Π. Οχημάτων.

Τέλος ο κ. Τσεκούρας ανέφερε: «Όλα τα παραπάνω δείχνουν πως η Νομική Προστασία αποτελεί ένα αναδυόμενο κλάδο ασφάλισης, με πολλά περιθώρια ανάπτυξης, αφού πάντοτε –αλλά κατεξοχήν σε περιόδους οικονομικής κρίσης– οι καταναλωτές ασφαλιζόμενοι στην ARAG βρίσκουν τον εξειδικευμένο ασφαλιστή Ν.Π. που εγγυάται την παραφύλαξη των συμφερόντων τους, αφού στον χώρο των νομικών διαφορών τους απαλλάσσει από το κόστος των νομικών συμβουλών, του εξωδικαστικού διακανονισμού, αλλά και της δικαστικής αντιπαράθεσης έχοντας στο πλάι τους τον δικηγόρο που εκείνοι μπορούν να επιλέγουν».

 

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας