Οικονομικά Μεγέθη

Όμιλος Allianz: Συνολικά έσοδα €44,0 δισ. το α΄ τρίμηνο του 2022

Αύξηση των συνολικών εσόδων κατά 6,2% στα €44,0 δισ. πέτυχε για το α΄ τρίμηνο του 2022 ο Όμιλος Allianz.

Τα λειτουργικά κέρδη παρέμειναν ισχυρά στα €3,2 δισ. Η ελαφρά μείωσή τους κατά 2,9% αντανακλά τον αντίκτυπο πιο υψηλών απαιτήσεων από φυσικές καταστροφές.

Τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους ανήλθαν σε €0,6 δισ., μειωμένα κατά 78,1%. Η μείωση αντανακλά μια πρόσθετη πρόβλεψη μετά από φόρους, ύψους €1,6 δισ., που σχετίζεται με την AllianzGI U.S. Structured Alpha. Εξαιρουμένης της πρόβλεψης αυτής, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €2,2 δισ., μειωμένα κατά 16,0% κυρίως λόγω του χαμηλότερου μη λειτουργικού αποτελέσματος.

Ο δείκτης κεφαλαιοποίησης Solvency II παρέμεινε σταθερός στο 199%.

Επιβεβαιώθηκε ο στόχος για λειτουργικά κέρδη το 2022 ύψους €13,4 δισ., συν ή πλην €1 δισ. Σε καλό δρόμο βρίσκεται και το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους €1 δισ.: 2,4 εκατ. μετοχές αποκτήθηκαν έναντι €500 εκατ. έως το τέλος Απριλίου 2022.

«Τα αποτελέσματα αυτού του τριμήνου, σε συνδυασμό με τη δύναμη των ανθρώπων μας, δείχνουν ότι ο όμιλός μας μπορεί να αντέξει σημαντικές γεωπολιτικές και οικονομικές πιέσεις, Η Allianz έχει λάβει σαφείς επιχειρηματικές αποφάσεις ως απάντηση στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Επίσης, εργαστήκαμε σκληρά για να επιτύχουμε δίκαιους διακανονισμούς με τους επενδυτές στα Α/Κ Structured Alpha στις ΗΠΑ και να προχωρήσουμε προς μια τελική επίλυση», δήλωσε ο κ. Oliver Bäte, Διευθύνων Σύμβουλος της Allianz SE.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας