Διαμεσολαβούντες

Ομαδικό ασφαλιστήριο BROKERS UNION-AXA

Μια καινοτομία της Brokers Union στην Υγεία που καλύπτει τις «απαλλαγές» στα προγράμματα Υγείας.

Το Προϊόν

Η Brokers Union σε συνεργασία με την ΑΧΑ Ασφαλιστική δημιούργησε και παρέχει στους ασφαλισμένους της  ένα προϊόν για την Υγεία. Είναι καινοτόμο, διευκολύνει την πρόσβαση στην ιδιωτική Υγεία και  έχει όλες τις προϋποθέσεις για να  αξιοποιηθεί από τους ασφαλισμένους.

Το «ομαδικό BROKERS UNION-ΑΧΑ»  όπως ονομάζεται,  πρόκειται για ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα με ελάχιστο ετήσιο κόστος,  το οποίο λειτουργεί «συμπληρωματικά»  σε κάθε συμβόλαιο Υγείας οποιασδήποτε ασφαλιστικής εταιρείας.

Ενδεικτικά επισημαίνεται ότι το  ομαδικό BROKERS UNION-ΑΧΑ, συνδυαζόμενο με πρόγραμμα Υγείας συγκεκριμένης εταιρείας μηδενίζει την συμμετοχή του ασφαλισμένου στις δαπάνες νοσηλείας, ενώ σε άλλες περιπτώσεις προγραμμάτων Υγείας ελαχιστοποιεί την συμμετοχή.

Το πρόγραμμα καλύπτει το 20% των   συνολικών δαπανών νοσηλείας,  σύμφωνα   με     τις  τρεις   (3)    κατηγορίες  επιλογής  κάλυψης,  €10.000, €20.000 και €30.000.

Παραδείγματα Χρήσης του «ομαδικού  BROKERS UNION- ΑΧΑ»

Περίπτωση1η  Που μηδενίζεται η συμμετοχή:
Σε συμβόλαιο  νοσοκομειακής   περίθαλψης, συγκεκριμένης εταιρείας,  για  ηλικία   ασφαλισμένου   40   ετών   με  κάλυψη   100%, δηλαδή μηδενική συμμετοχή  στη δαπάνη  νοσηλείας, κοστίζει € 1.413 το έτος.  Το   ίδιο προϊόν,  με  «απαλλαγή»  €1.500, θα κοστίσει €559 το έτος.

Συνεπώς η πρώτη επιλογή, εάν συνδυαστεί με το «ομαδικό BROKERS UNION- ΑΧΑ με μόλις €61 κόστος το έτος, θα μηδενίσει τη συμμετοχή του Ασφαλισμένου, με αποτέλεσμα όφελος για τον ασφαλισμένο επί των ασφαλίστρων 56%! 

Περίπτωση 2η Ελαχιστοποιείται η συμμετοχή:
Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος αγοράσει πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης  από ασφαλιστική εταιρεία (που δεν μηδενίζει τη συμμετοχή) τότε,  το ομαδικό της ΑΧΑ θα καταβάλει το 20% της συνολικής δαπάνης, με ανώτατο όριο το ποσό κάλυψης που έχει επιλέξει. Κατά συνέπεια, σε  ζημία  ύψους  €10.000 το ομαδικό θα καλύψει €2.000.

Γνωρίζετε ότι στην πλειονότητά τους τα προγράμματα Υγείας  έχουν κάποια «απαλλαγή» οπότε και ανάλογη συμμετοχή   των   ασφαλισμένων   στις   δαπάνες   νοσηλείας. Κατανοείτε ότι το πρόγραμμα που σήμερα δημιουργήσαμε και σας το παρέχουμε, μπορεί να συνδυαστεί με οποιοδήποτε πρόγραμμα Υγείας κάθε εταιρείας και να αποδώσει μεγάλο όφελος στον πελάτης σας. Οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία για το «ομαδικό BROKERS UNION- ΑΧΑ»  θα την λάβετε από τα κεντρικά της εταιρίας στο τηλέφωνο: 213-0023700.

 

 

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας