Εκδηλώσεις

Ομαδικές Ασφαλίσεις Υγείας για τους 1,5 εκατ. ανασφάλιστους ανέργους

ΣΔΙΤ μεταξύ του ΕΟΠΠΥ και της ασφαλιστικής αγοράς, για την ομαδική ασφάλιση των 1.500.000 ανέργων, οι οποίοι είναι ανασφάλιστοι για υπηρεσίες υγείας, προτείνει ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, κ. Μιλτιάδης Νεκτάριος.

Η πρόταση του κ. καθηγητή έγινε στο πλαίσιο ομιλίας του στο FORUM για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας, που οργάνωσε η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας στη Θεσσαλονίκη στις 27-29 Ιουνίου.

Ο κ. Νεκτάριος, παρουσίασε το θέμα: «Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα στις Ασφαλίσεις Υγείας» και πρότεινε την οργάνωση δυο ΣΔΙΤ μεταξύ του ΕΟΠΠΥ και της ασφαλιστικής αγοράς.

Το πρώτο, όπως προαναφέρθηκε αφορά στην οργάνωση της Ομαδικής Ασφάλισης των 1.500.000 ανέργων οι οποίοι είναι ανασφάλιστοι για υπηρεσίες υγείας.

Το δεύτερο ΣΔΙΤ αφορά στην οργάνωση ενός ασφαλιστικού σχήματος για την κάλυψη των ιδιωτικών δαπανών υγείας, οι οποίες βαρύνουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και είναι οι υψηλότερες στην Ευρώπη.

Στο πρώτο θέμα που αφορούσε στην Ασφαλιστική  Κάλυψη Υγείας των Ανέργων Πολιτών, τα κύρια σημεία της πρότασης είναι τα εξής:

 • Το Δημόσιο αποφασίζει την μερική ή ολική επιδότηση του ασφαλίστρου για την κάλυψη των ανασφάλιστων πολιτών που είναι άνεργοι, με βάση: (α) το εισόδημα, (β) τους «Άλλους Πόρους».
 • Καθορίζεται το περιεχόμενο του Πακέτου Ασφαλιστικών Παροχών, για Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες υπηρεσίες υγείας.
 • Οι ανασφάλιστοι ταξινομούνται σε ορισμένες Ομάδες. Η ταξινόμηση σε Ομάδες γίνεται κατά: (α) κατά Γεωγραφική Περιφέρεια και (β) ηλικία.
 • Με την προτεινόμενη ταξινόμηση αντιμετωπίζεται και το θέμα των προϋπαρχουσών ασθενειών.
 • Τα παραπάνω θέματα εξετάζονται και οριστικοποιούνται από κοινή επιτροπή έργου του ΕΟΠΠΥ και της Ασφαλιστικής Αγοράς.
 • Για να ελαχιστοποιηθεί το κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό, προτείνεται η διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού στον οποίο θα μπορούν να συμμετάσχουν ασφαλιστικές εταιρίες και βέβαια ο ΕΟΠΠΥ. 
 • Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για μια ή περισσότερες Περιφέρειες της χώρας.
 • Θα πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα ΣΔΙΤ ΕΟΠΠΥ και Ασφαλιστικής Αγοράς για συμμετοχή στον εν λόγω διαγωνισμό. 
 • Δυνητική αγορά: άνω των 500 εκατ. ευρώ.

Η εν λόγω πρόταση συνάντησε την έντονη επιδοκιμασία των συνέδρων, οι οποίοι προχώρησαν και σε βελτιωτικές προτάσεις. Εκτιμήθηκε ότι με την υλοποίηση της συγκεκριμένης πρότασης θα προκύψουν τα παρακάτω σημαντικά οφέλη:

 • Ταχεία κάλυψη μεγάλης κοινωνικής ανάγκης μέσω μιας καινοτόμου και αποτελεσματικής διαδικασίας.
 • Ελαχιστοποίηση κόστους για τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
 • Υψηλό επίπεδο υπηρεσιών για τους ασφαλισμένους.
 • Καταξίωση μηχανισμού ΣΔΙΤ και στον τομέα παροχής υπηρεσιών και διάχυση θετικών εντυπώσεων στην ευρύτερη κοινωνία.
 • Προοίμιο για την έναρξη ευρύτερης συνεργασίας του ΕΟΠΠΥ  με την Ασφαλιστική Αγορά, για το «Πακέτο των Ιδιωτικών Δαπανών Υγείας».

 

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας