Διεθνή

Οι Lloyd’s καλούν τους ασφαλιστές να σχεδιάσουν απλούστερα προϊόντα


Μετά την πανδημία Covid-19, μια νέα έκθεση από την ασφαλιστική και αντασφαλιστική αγορά των Lloyd’s του Λονδίνου καλεί τους ασφαλιστές να σχεδιάσουν απλούστερα προϊόντα για την προστασία των πελατών.

Η έκθεση περιγράφει κάποιους τρόπους με τους οποίους ο παγκόσμιος κλάδος (αντ)ασφάλισης θα μπορούσε να απαλείψει την πολυπλοκότητα και να παρέχει μεγαλύτερη σαφήνεια ως προς τις καλύψεις για τους πελάτες.

Σύμφωνα με τους Lloyd’s, η κρίση του κορωνοϊού υπογράμμισε την ανάγκη για νέες ασφαλιστικές λύσεις και με τις περισσότερες επιχειρήσεις να αρχίζουν να ανοίγουν ξανά και να ανακάμπτουν μετά από τα παγκόσμια lockdown, δημιουργούνται νέες ευκαιρίες για τους (αντ)ασφαλιστές. Η ανάγκη για απλούστερα προϊόντα είναι ιδιαίτερα πιεστική, λαμβάνοντας υπόψη τις ξεχωριστές επιπλοκές που δημιούργησε η αβεβαιότητα κάλυψης για πανδημία, καθώς και δικαστικές διαφορές που προέκυψαν.

Η έκθεση περιέχει τρεις τομείς συστάσεων για τους αντασφαλιστές.

Πρώτον, οι Lloyd’s καλούν τη βιομηχανία να βασιστεί στην εφαρμογή κορυφαίων πρακτικών, συμπεριλαμβανομένης μιας γλωσσολογικής επισκόπησης των εγγράφων πελατών –τόσο στα απλά όσο και στα πιο σύνθετα προϊόντα.

Στη συνέχεια, συνιστά στους (αντ)ασφαλιστές να επενδύσουν σε συνεχείς σχεδιασμούς προϊόντων και καινοτομίες, συμπεριλαμβανομένων συμβολαίων που θα βασίζονται σε δεδομένα και ψηφιακών συμβολαίων, καθώς και να διερευνήσουν πιο ριζοσπαστικές επιλογές, όπως η παραμετρική ασφάλιση ή η ασφάλιση βάσει αποτελεσμάτων.

Τέλος, η έκθεση προτρέπει στην πιο άμεση συμμετοχή των πελατών στον σχεδιασμό προϊόντων για την κατασκευή απλούστερων, πιο κατάλληλων προϊόντων για τις μεταβαλλόμενες ανάγκες και προφίλ κινδύνου μετά την πανδημία.

Παράλληλα με τις συστάσεις, οι Lloyd’s αναλαμβάνουν και οι ίδιοι πρωτοβουλίες οι οποίες περιλαμβάνουν τον έλεγχο του τρόπου ανάπτυξης, σχεδίασης και διανομής των προϊόντων, καθώς και επικοινωνία με εμπορικούς εταίρους, διαχειριστές κινδύνων και πελάτες.

«Καθώς πολλές επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο εξελίσσονται για να αντέχουν στις συνεχιζόμενες επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19, συμπεριλαμβανομένης της ριζικής αλλαγής των επιχειρηματικών τους μοντέλων, η ασφαλιστική βιομηχανία πρέπει να επανεκτιμήσει πώς μπορεί να εξυπηρετήσει και να υποστηρίξει καλύτερα τους πελάτες της», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος των Lloyds, John Neal. «Ενώ οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας είναι μεγάλες και πρωτόγνωρες, η πανδημία έχει ενισχύσει την επιτακτική ανάγκη της παγκόσμιας βιομηχανίας να επιταχύνει τις προσπάθειές της για την κατασκευή απλούστερων ασφαλιστικών προϊόντων που θα είναι πιο εύκολα κατανοητά από τους πελάτες της».

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας