Οι Ευρωπαίοι ασφαλιστές ανταποκρίνονται στη διαβούλευση για τον αντίκτυπο της COVID-19

1238

Η Insurance Europe δημοσίευσε στις 07 Σεπτεμβρίου την απάντησή της σε διαβούλευση της Διεθνούς Ένωσης Εποπτικών Αρχών Ασφαλίσεων (IAIS) σχετικά με τον αντίκτυπο της COVID-19 στους ασφαλιστές.

Ενώ η πανδημία έχει ήδη σημαντικό αντίκτυπο στον ασφαλιστικό τομέα, θα χρειαστεί χρόνος για να υπολογιστούν πλήρως πολλές από τις συνέπειές της. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις απαιτήσεις αποζημιώσεων, όπου μια σαφής εικόνα θα είναι εμφανής μόνο μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Πέραν αυτού, η ευρωπαϊκή ασφαλιστική βιομηχανία παρέμεινε σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας, με τις εταιρείες να διατηρούν γενικά τη φερεγγυότητά τους. Επιπλέον, οι ασφαλιστές συνέχισαν να εξυπηρετούν τους πελάτες τους, ενώ ταυτόχρονα επιδόθηκαν σε ένα ευρύ φάσμα ενεργειών που υπερέβαινε τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, προκειμένου να βοηθήσουν τους πελάτες τους.

Ωστόσο, η COVID-19 παρουσίασε για τις ασφαλιστικές εταιρείες και πρωτοφανείς προκλήσεις. Επομένως, ένα ορισμένο επίπεδο ευελιξίας ως προς την εποπτεία είναι ζωτικής σημασίας, για να μπορέσουν οι ασφαλιστές να προσαρμόσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους στη νέα πραγματικότητα της αγοράς.

Όσον αφορά τους κινδύνους για τον ασφαλιστικό τομέα, η βιομηχανία ανησυχεί ιδιαίτερα για την πολύ γρήγορη εξαγωγή συμπερασμάτων, η οποία οδηγεί στην πρόταση ακατάλληλων δράσεων. Είναι σημαντικό η IAIS και οι εποπτικές αρχές της να υιοθετήσουν μια μακροπρόθεσμη προοπτική στην εκτίμησή τους όσον αφορά τον αντίκτυπο της COVID-19, ιδίως στην έκδοση κατευθυντήριων γραμμών και μέτρων.

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η COVID-19 αποτέλεσε την πρώτη πραγματική δοκιμασία του πλαισίου της ΕΕ για τη φερεγγυότητα II. Ενώ οι δείκτες των ασφαλιστών της ΕΕ παρέμειναν υψηλοί και πολύ πάνω από τα ρυθμιστικά ελάχιστα, τα μέτρα του Solvency II που στοχεύουν στην προστασία των ασφαλιστών από τη βραχυπρόθεσμη αστάθεια της αγοράς απέτυχαν και, σε ορισμένες περιπτώσεις, δημιούργησαν ανεξήγητες υπερβολικές αλλαγές στη φερεγγυότητα των ασφαλιστών. Αυτό απέδειξε ότι οι τροποποιήσεις στο πλαίσιο της προληπτικής εποπτείας, στην Ευρώπη και πέραν αυτής, θα πρέπει να δοκιμαστούν διεξοδικά, για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά τους σε μια ποικιλία από έντονες συνθήκες της αγοράς.

Τέλος, υφίσταται επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των οικονομιών, των χρηματοπιστωτικών συστημάτων και των κοινωνιών, γενικότερα. Αυτό πρέπει να περιλαμβάνει συζητήσεις σχετικά με το πώς μπορεί να καλυφθεί ο κίνδυνος πανδημίας στο μέλλον, καθώς και ποιος είναι ο ρόλος που πρέπει να διαδραματίζει η ασφάλιση σε αυτό το θέμα.

Προηγούμενο άρθροΤαξιδιωτική ασφάλιση: £275 εκατ. σε απαιτήσεις που σχετίζονται με την COVID-19 για το α’ τρίμηνο του 2020
Επόμενο άρθροΑύξηση παραγωγής ασφαλίστρων στην Κύπρο το Α’ τρίμηνο