Διεθνή

Οι επιπτώσεις του Covid-19 στoν κλάδο μεταφορών (Cargo)

Ο αντίκτυπος της επιδημίας Covid-19 στις αλυσίδες εφοδιασμού θα επηρεάσει τον κλάδο μεταφορών (cargo) με διάφορους τρόπους, όπως επισημαίνει σε άρθρο του ο κ. Matthew Yeshin, Global Marine & Cargo της Marsh. Μερικές από τις επιπτώσεις ενδέχεται να μην είναι αναμενόμενες, με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες και οι μεταφορείς φορτίων να αποδειχθεί ότι είναι λιγότερο ασφαλισμένοι από ό,τι φαντάζονται.

Καθώς οι χώρες προσπαθούν να διαχειριστούν την εξάπλωση του Covid-19 και να εφαρμόσουν καραντίνες και ταξιδιωτικούς περιορισμούς, η παραγωγή αγαθών μπορεί να καθυστερήσει, ενώ τα μεταφερόμενα εμπορεύματα μπορεί επίσης να καθυστερήσουν, να αλλάξουν προορισμό ή να εκφορτωθούν πριν από τον τελικό προορισμό τους, ως αποτέλεσμα του κλεισίματος λιμανιών ή περιορισμών στη χώρα που κατευθύνονται.

Ακόμα και μετά το τέλος της καραντίνας και την επανέναρξη της παραγωγής και των μεταφορών, μπορεί να χρειαστούν μήνες για να ανακτηθεί ο χαμένος χρόνος λόγω των καθυστερήσεων. Αλλά ακόμα κι αν υπάρχει διαθέσιμο φορτίο για αποστολή, η διαθεσιμότητα εμπορευματοκιβωτίων στις σωστές τοποθεσίες μπορεί να είναι προβληματική.

Οι απώλειες και τα έξοδα που οφείλονται σε τέτοιες καθυστερήσεις είναι απίθανο να ασφαλιστούν και, στις περισσότερες περιπτώσεις, η εταιρεία logistics ή ο μεταφορέας δεν θα μπορούσαν να θεωρηθούν υπεύθυνοι.

Την ίδια στιγμή, περισσότερα (από άποψη χωρητικότητας – tonnage) πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων είναι πλέον αδρανή σε όλο τον κόσμο από ό,τι κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, σύμφωνα με την Alphaliner, υπηρεσία ναυτιλιακών δεδομένων1.

Πολλά λιμάνια και τελωνεία λειτουργούν αρκετά ομαλά, αλλά η μεταφορά εμπορευμάτων από και προς τις αποβάθρες αποδεικνύεται δύσκολη.

Η επιβράδυνση στην Κίνα γίνεται αισθητή στις ΗΠΑ και αλλού. Για παράδειγμα, τον Ιανουάριο, ο όγκος των εμπορευματοκιβωτίων μειώθηκε κατά 2,7% στα αμερικανικά λιμάνια, σύμφωνα με την Panjiva, ερευνητική μονάδα της S&P Global Market Intelligence. Πολύ μεγαλύτερες μειώσεις, ίσως έως και 20%, αναμένονται, καθώς η πανδημία συνεχίζεται.

Είστε καλυμμένοι;

Εύλογα δημιουργείται το ερώτημα: ποιες είναι οι ασφαλιστικές επιπτώσεις για τους ιδιοκτήτες και τους μεταφορείς φορτίου;

Η ασφάλιση φορτίου (cargo) αποκλείει γενικά την απώλεια/ζημία λόγω καθυστέρησης. Η ασφάλιση μεταφορέων και φορτίου δεν είναι επίσης γενικά υπεύθυνη για πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της εκφόρτωσης του φορτίου πριν από τον τελικό προορισμό ή καθυστέρησης στις αποθήκες, αν και η ασφάλιση φορτίου συνήθως θα συνεχίσει να παρέχει κάλυψη υλικής απώλειας/ζημιών των εμπορευμάτων.

Τα ευπαθή εμπορεύματα μπορεί να έχουν κάλυψη για αλλοίωση, εάν αυτή προκληθεί από κάποιο κίνδυνο, αλλά ενδέχεται να μην έχουν κάλυψη για απώλεια μεριδίου αγοράς/αλλοίωση λόγω καθυστερημένης ή ετεροχρονισμένης παράδοσης.

Η κάλυψη παρέχεται για έξοδα γενικής αβαρίας, εάν ενεργοποιηθεί από τον μεταφορέα, αλλά οι ασφαλιστές θα περιμένουν η διαχείριση του φορτίου να γίνει με τρόπο που να ελαχιστοποιεί τις πιθανές απώλειες. Δεδομένου ότι είναι δύσκολο να προβλεφθεί πού μπορούν να επιβληθούν περιορισμοί στις αποστολές φορτίων ή πώς μπορεί να προκύψουν απώλειες, είναι επίσης πολύ δύσκολο για τους ασφαλιστές να παρέχουν συγκεκριμένες συμβουλές για κάθε περίσταση, οπότε οι ασφαλισμένοι πρέπει να ενεργούν λογικά και να διατηρούν αρχεία των αποφάσεων και των εξόδων τους.

Η πρόσφατη ιστορία έδειξε ότι, όταν η αλυσίδα εφοδιασμού επηρεάζεται από ένα σημαντικό γεγονός, μπορεί να χρειαστούν μήνες για να φανούν οι πιθανές απώλειες. Ο κ. Yeshin αναφέρει ως παράδειγμα την Hanjin. Η χρεοκοπία της νοτιοκορεάτικης εταιρείας logistics και μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, το 2017, άφησε εμπορευματοκιβώτια και φορτία σε προσαραγμένα πλοία και λιμάνια σε όλο τον κόσμο.

Με τη χρεοκοπία της Hanjin, τα περισσότερα ασφαλιστήρια cargo παρείχαν επιπλέον κάλυψη δαπανών, καθώς η αφερεγγυότητα αναφέρεται ως καλυπτόμενος κίνδυνος στη ρήτρα “landing and warehousing”. Ωστόσο, θα είναι πολύ πιο δύσκολο να υποδειχθεί ο Covid-19 ως κίνδυνος για αγαθά ή/και εμπορεύματα, καθώς και να αποφευχθούν στα ασφαλιστήρια cargo εξαιρέσεις, όπως καθυστέρηση και απώλεια μεριδίου αγοράς. Όσον αφορά την ευθύνη του μεταφορέα ή του παρόχου υπηρεσιών logistics, η αδυναμία παροχής υπηρεσιών ως αποτέλεσμα των περιορισμών λόγω Covid-19 θα διέπεται πιθανώς από τις διατάξεις ανωτέρας βίας που περιλαμβάνονται στα περισσότερα συμβόλαια μεταφοράς –είτε ανά τυποποιημένη φορτωτική, είτε βάσει προσαρμοσμένης σύμβασης.

Στην Κίνα, εκδίδονται πιστοποιητικά ανωτέρας βίας ως αναγνώριση ότι οι κατασκευαστές δεν μπορούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις παράδοσης λόγω καραντίνας. Καθώς οι καραντίνες επεκτείνονται παγκοσμίως –επηρεάζοντας την κίνηση των εμπορευμάτων και την ικανότητα των εταιρειών logistics να ανταποκριθούν στις προσδοκίες που απορρέουν από τις συμβάσεις που έχουν υπογράψει– μεμονωμένοι συμβατικοί όροι και διατάξεις αναμένεται να τεθούν υπό αναθεώρηση, επισημαίνει ο κ. Yeshin.

Οι τυποποιημένοι όροι φορτωτικής/συμβάσεων θα απαλλάξουν πιθανώς τις εταιρείες logistics από υποχρεώσεις που προκύπτουν από την αδυναμία τους να παρέχουν υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Αλλά θα μπορούσαν να υπάρξουν και καταστάσεις, κατά τις οποίες οι ασυνεπείς προσεγγίσεις στις συμβάσεις όσον αφορά την επιβολή διατάξεων ανωτέρας βίας, πιθανόν να δημιουργήσουν αμφισβητήσεις.

Ωστόσο, δεδομένου του αριθμού των συμβάσεων που πραγματοποιούνται στον κλάδο των logistics και του δυνητικού οικονομικού αντίκτυπου από τις καθυστερήσεις κατά τη διαμετακόμιση, ενδέχεται εν καιρώ να προκύψει αμφισβήτηση της ικανότητας των εταιρειών logistics να περιορίζουν την ευθύνη για λογαριασμό του πελάτη τους.

Κανείς δεν μπορεί να πει πόσο γρήγορα η ναυτιλιακή δραστηριότητα θα επιστρέψει στο φυσιολογικό. Οι ασφαλισμένοι θα πρέπει, επομένως, να παραμένουν ενήμεροι σχετικά με τους όρους σύμβασης με τους πελάτες τους και να ενεργούν με σύνεση όταν μετακινούν αγαθά πελατών και αποφασίζουν την ιεράρχηση του φορτίου, καθώς το καθεστώς καραντίνας συνεχώς ενισχύεται ή αλλάζει.

1] Ημερομηνία δημοσίευσης των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό το άρθρο η 12η Μαρτίου 2020.

Πηγή: https://www.marsh.com/gr/en/insights/risk-in-context/covid-19-impact-on-cargo-industry.html

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας