Μελέτες

Οι ασφαλίσεις Σκαφών Αναψυχής το 2020

Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΑΕΕ για τις ασφαλίσεις Σκαφών Αναψυχής το 2020 εκδόθηκαν 10.355 συμβόλαια (πολυασφαλιστήρια), ενώ καταγράφηκαν ακόμη 21.879 αυτόνομα συμβόλαια κάλυψης αστικής ευθύνης, μέρος των οποίων παρέμεινε σε ισχύ και εντός του 2021.

Η συνολική ασφαλισμένη αξία των πολυασφαλιστηρίων συμβολαίων έφτασε τα €1,86 δισ.

Τα περισσότερα από αυτά τα συμβόλαια (7.408 και 71,6% επί του συνόλου), όπως και η ασφαλισμένη τους αξία (1.059.810.658 και 56,8%) αφορά σε σκάφη προσωπικής αναψυχής.

Κυρίαρχη μορφή διαμεσολάβησης στις ασφαλίσεις σκαφών αναψυχής ήταν οι μη αποκλειστικής συνεργασίας πράκτορες (60,7% του συνόλου της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου), και ακολουθούν οι μεσίτες ασφαλίσεων με 25,9%.

Για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που είχαν εκδοθεί το 2020 δηλώθηκαν 417 ζημιές εντός του 2020. Πληρώθηκαν αποζημιώσεις ύψους €1,9 εκατ. εντός του 2020, ενώ σχηματίστηκε στις 31/12/2020 απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων €2,8 εκατ.

Στην έρευνα συμμετείχαν 16 ασφαλιστικές επιχειρήσεις – μελη της ΕΑΕΕ με καθεστώς εγκατάστασης, οι οποίες εκτιμάται ότι συγκεντρώνουν το 95% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων των καλύψεων σκαφών και αστικής ευθύνης σκαφών, εκ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Αναλυτικά η έρευνα εδώ.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας