Διεθνή

Οι αντασφαλιστές ζητούν ανοιχτές αγορές και κατάλληλους κανόνες

Ανοιχτές αγορές και κατάλληλους κανόνες ζήτησε η Συμβουλευτική Επιτροπή Αντασφάλισης της Insurance Europe από την Επιτροπή Βιομηχανίας και Ρυθμιστικών Αρχών της Βουλής των Λόρδων, στο πλαίσιο των ακροάσεων που πραγματοποίησε η τελευταία, σχετικά με τις αλλαγές που χρειάζεται το ρυθμιστικό πλαίσιο της αγοράς εμπορικών (αντ)ασφαλίσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή Αντασφάλισης (Reinsurance Advisory Board – RAB), στην απάντησή της εστίασε στα εξής:

  • Οι ανοιχτές αντασφαλιστικές αγορές είναι ζωτικής σημασίας, για να μπορέσει ο ασφαλιστικός κλάδος να λειτουργήσει αποτελεσματικά, να κάνει διασπορά του κινδύνου παγκοσμίως και να προωθήσει τη συνεχή ανάπτυξη και ανθεκτικότητα της οικονομίας σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Τυχόν εμπόδια στην αντασφαλιστική δραστηριότητα υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα των συγκεκριμένων αγορών και οδηγούν σε υψηλότερο κόστος αντασφάλισης και λιγότερο capacity μακροπρόθεσμα.
  • Ως διασυνοριακή επιχειρηματική δραστηριότητα, η αντασφάλιση θα πρέπει να τυγχάνει ειδικής και κατάλληλης μεταχείρισης βάσει κανονισμών. Ειδικότερα, ένα αμιγώς αντασφαλιστικό υποκατάστημα που βρίσκεται σε χώρα που έχει κριθεί ισοδύναμη θα πρέπει να υπόκειται σε πολύ περιορισμένoυς –αν υπάρχουν– πρόσθετους ρυθμιστικούς κανόνες στο Ηνωμένο Βασίλειο, με σεβασμό στις δραστηριότητες των τοπικών υποκαταστημάτων.
  • Για να προωθηθεί το Ηνωμένο Βασίλειο ως ένας διεθνώς ανταγωνιστικός κόμβος (αντ)ασφάλισης, χρειάζεται ένα κατάλληλο καθεστώς, το οποίο θα διέπει τη δραστηριότητα των υποκαταστημάτων ξένων (αντ)ασφαλιστικών εταιρειών. Ως αποτέλεσμα, οι πρόσφατες αποφάσεις ισοδυναμίας όσον αφορά τις δικαιοδοσίες του ΕΟΧ που χορηγήθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών του ΗΒ επικροτήθηκαν από το RAB.
  • Η προληπτική εποπτεία των υποκαταστημάτων θα πρέπει να αναγνωρίζει σε υψηλό βαθμό την εποπτεία του κράτους καταγωγής, της υφιστάμενης, δηλαδή, νομικής οντότητας.

Οι ακροάσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας και Ρυθμιστικών Αρχών της Βουλής των Λόρδων ξεκίνησαν πριν έναν μήνα, με στόχο να εξεταστεί εάν η ρυθμιστική πολιτική είναι καλά σχεδιασμένη και αναλογικά εφαρμοσμένη, τι δυνατότητες βελτίωσης της νομοθεσίας υπάρχουν μετά το Brexit, καθώς και τους ρόλους της Τράπεζας της Αγγλίας και της Εποπτικής Αρχής (FCA). Παράλληλα, στόχος είναι να αξιολογηθεί η επίδραση των ρυθμίσεων στους πελάτες αλλά και στην ανταγωνιστικότητα της αγοράς σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στις ακροάσεις συμμετείχαν εκπρόσωποι του ασφαλιστικού κλάδου και της ακαδημαϊκής κοινότητας.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας