Οι 25 ερωτήσεις στην Ημερίδα της Θεσσαλονίκης…

240

 …συνιστούν τον προβληματισμό αλλά και τις διαφωνίες της αγοράς

Συμβαίνει και αυτό! Οι ερωτήσεις που υπέβαλαν οι εκπρόσωποι των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών σε επικεφαλής ασφαλιστικών εταιρειών, στην Ημερίδα με θέμα «Εξελίξεις, Ευκαιρίες & Προοπτικές στην Ασφαλιστική Αγορά», που έγινε στις 10 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, αποκαλύπτουν ξεκάθαρα όχι μόνον τα σημεία τριβής μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών και των δικτύων, ΑΛΛΑ και τη διαιώνιση των προβλημάτων. Προβλήματα που θίγουν και το κύρος του θεσμού και την εικόνα του επαγγελματία ασφαλιστή.

Το δικό μας ερώτημα είναι ένα: Πότε ο ασφαλιστικός κόσμος θα ασχοληθεί με τα προβλήματα και τις ανάγκες του Καταναλωτή;

Οι ερωτήσεις που υπεβλήθησαν έχουν ως εξής:

 

1. Το σοβαρό πρόβλημα της ανάκλησης λειτουργίας των Εταιρειών ΑΣΠΙΣ & COMMERCIAL δεν λύνεται.

Ποιες πρωτοβουλίες αναλάβατε και πώς θα λήξει αυτή η οδυνηρή ιστορία;

Πώς θα διεκδικήσει η ασφαλιστική αγορά τη συμμετοχή της στην επίλυση του Ασφαλιστικού και Συνταξιοδοτικού προβλήματος της χώρας, όταν χιλιάδες άνθρωποι που εμπιστεύθηκαν τις Εταιρείες που έκλεισαν, έχασαν τα χρήματά τους και μαζί με αυτά και κάθε εμπιστοσύνη στο ιδιωτικό σύστημα ασφάλισης;

2. Τι πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει το Επικουρικό Κεφάλαιο, έτσι ώστε επιτέλους να εφαρμοστεί ο νόμος και να επιβληθούν οι ανάλογες συνέπειες – πρόστιμα στους ιδιοκτήτες των ανασφάλιστων οχημάτων;

3. Ένας βασικός παράγοντας ανάπτυξης του Ασφαλιστικού Κλάδου είναι οι νέοι Ασφαλιστές. Όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει δυσκολία για κάποιον νέο άνθρωπο να ξεκινήσει αυτή τη δουλειά, διότι έχει να αντιμετωπίσει σημαντικά έξοδα, όπως τις ασφαλιστικές εισφορές, τη φορολόγηση ως ελεύθερος επαγγελματίας από το 1 ευρώ, το κόστος συμβολαίου Α.Ε., κ.λπ. Από την πλευρά τους οι Ασφαλιστικές Εταιρείες ούτε έθεσαν σε εφαρμογή τον θεσμό της πρακτικής άσκησης (εκτός από 2) ούτε θεσμικά στηρίζουν τις δράσεις προς τους αρμόδιους φορείς για μέτρα διευκόλυνσης της στελέχωσης (π.χ. προσπάθεια για 6μηνη αναβολή ασφάλισης ΟΑΕΕ).

Έχετε προβληματιστεί για τα παραπάνω, έχετε σκεφτεί με ποιους τρόπους θα βοηθήσετε την ποιοτική στελέχωση της Αγοράς στον τομέα της Διαμεσολάβησης, είτε σε εταιρικό επίπεδο είτε στα πλαίσια της συμμετοχή σας στη ΕΑΕΕ;

4. Συνήθως οι Διοικούντες των Ασφαλιστικών Εταιρειών κρίνουν με αυστηρότητα το επίπεδο της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης. Ταυτόχρονα, όμως, δημιουργούν συνθήκες υποτίμησης του επαγγέλματος του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή, μέσω των δομών, των συμβάσεων, αλλά και της εν γένει στάσης τους.

Πιστεύετε ότι η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά μπορεί να στελεχωθεί με αξιόλογους ανθρώπους, εάν αυτοί δεν αισθάνονται ότι λειτουργούν σε πλαίσιο, που σέβεται τα εμπορικά τους δικαιώματα;

5. Σύμφωνα με τις Πράξεις 30 & 31 και στο άρθρο 14, η Εποπτική Αρχή απαγορεύει την παρέμβαση στη σχέση Διαμεσολαβητή – Πελάτη. Εντούτοις, υπάρχει διατυπωμένη διάταξη που αναφέρει ότι είναι αυτονόητο ότι η Εταιρεία, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, διατηρεί το δικαίωμα απευθείας επικοινωνίας με τους πελάτες της, για οποιονδήποτε λόγο.

Πώς αντιλαμβάνεσθε την εφαρμογή της διάταξης στην πράξη;

Οι πελάτες που έχουν έρθει με την διαμεσολάβηση του Πράκτορα-Μεσίτη ή Συμβούλου είναι πελάτες της Εταιρείας;

Ο Πράκτορας, αφού κάνει τις απαραίτητες εργασίες διαμεσολάβησης, στη συνέχεια χάνει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται με τον τρόπο που εκείνος κρίνει χρήσιμο τον πελάτη του;

Επιπλέον, οι εκπρόσωποι της Εταιρείας που θα προσπαθήσουν να έρθουν σε επαφή με τον πελάτη, έχουν την κατάλληλη κατάρτιση;

6. Ένας χρόνος πέρασε από την υποχρεωτική εφαρμογή των διατάξεων των Πράξεων 30 & 31/30-9-2013 της ΤτΕ, με τις οποίες θεσπίστηκαν οι κανονιστικές ρυθμίσεις τόσο για τις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις όσο και για τους Φορείς της Διαμεσολάβησης.

Πιστεύετε ότι αυτές –με εξαίρεση το θέμα της προείσπραξης του ασφαλίστρου–, έχουν εφαρμοσθεί;

Για παράδειγμα, η κανονιστική συμμόρφωση με την επιταγή της ΤτΕ να εφαρμόζεται ενιαία πολιτική ασφαλίστρων σε όλα τα κανάλια διανομής, ώστε το ίδιο ασφαλιστικό προϊόν της ίδιας Εταιρείας να πωλείται από όλα τα κανάλια διανομής με την ίδια τιμή, πιστεύετε ότι έχει εφαρμοσθεί;

Τι θα γίνει, επίσης, με το θέμα των προσφορών και ευεργετημάτων μέσα από τα εναλλακτικά δίκτυα –πρακτική που ρητά απαγορεύει η Εποπτική Αρχή;

Ποια είναι η θέση της Εταιρείας σας επ’ αυτών;

7. Πόσο πιστεύετε ότι βοηθάει τη δουλειά των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών η διαφορετική τιμολογιακή πολιτική, ακόμη και η διαφοροποίηση παροχών για το ίδιο ασφαλιστικό προϊόν από την ίδια Ασφαλιστική Εταιρεία, μέσα στο ίδιο δίκτυο πωλήσεων; Δεν μιλάμε για τα διαφορετικά μεταξύ τους κανάλια internet, τράπεζας, κ.λπ.

8. Πώς συνεργάζεστε με θυγατρικές Μεσιτικές Εταιρείες Τραπεζών ή και ανεξάρτητες, οι οποίες σας προσκομίζουν επιστολές αλλαγής Διαμεσολαβούντα, τις οποίες απέσπασαν εκβιαστικά λόγω των δανείων των πελατών τους;

9. Πώς συνεταιρίζεστε με Διαμεσολαβούντες της Αγοράς μονοπωλώντας τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εργασίες και στερώντας τη δυνατότητα των υπολοίπων, να σας προσφέρουν ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές υπηρεσίες κατά περίπτωση;

10. Παρατηρούμε καθημερινά την πτωτική τάση των ασφαλίστρων των Γενικών Κλάδων. Τον κατήφορο του ασφαλίστρου Αυτοκινήτου ακολουθεί ο Κλάδος Πυρός και οι Αστικές Ευθύνες.

Υπήρχαν, λοιπόν, τέτοια μεγάλα περιθώρια διόρθωσης, ώστε να μη χρειάζεται να ανησυχεί το καταναλωτικό κοινό και εμείς;

Ήδη, το εισόδημα συναδέλφων έχει μειωθεί δραματικά με αποτέλεσμα και διακανονισμοί που υπεγράφησαν, να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν. Δεν ανησυχείτε για τα αποτελέσματα αυτής της πορείας στην αγορά και για τις συνέπειες που θα υπάρξουν αργά ή γρήγορα;

11. Με το πρόσχημα της παροχής οικονομικότερου ασφαλίστρου έχετε δημιουργήσει πακέτα καλύψεων συρρικνώνοντας την προμήθεια του Διαμεσολαβητή, αφήνοντας όμως ανέγγιχτο το Δικαίωμα Συμβολαίου, που στις περισσότερες Εταιρείες φθάνει και ξεπερνά το 30%. Με αυτό τον τρόπο καταστρατηγείται η Σύμβαση και υπολογίζεται η προμήθεια στο 60% του ασφαλίστρου.

Πώς σκέφτεται η Εταιρεία σας να διορθώσει αυτήν την πρακτική; Σκέφτεστε να ακολουθήσετε το παράδειγμα της ΑΙG, που μείωσε πρόσφατα το Δ.Σ στο μισό;

12. Με τις αλλαγές που έχουν συντελεσθεί τον τελευταίο χρόνο, ένα από τα προβλήματα των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών είναι η κατακόρυφη αύξηση των διαχειριστικών εξόδων των Γραφείων. Νέες διαδικασίες και εκχώρηση διεκπεραίωσης εργασιών από τις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις δημιουργούν την υποχρέωση στα Ασφαλιστικά Γραφεία να αναβαθμίσουν, τόσο την υλικοτεχνική υποδομή τους όσο και την υποδομή σε έμψυχο δυναμικό, με δικά τους κεφάλαια. Ταυτόχρονα, τα εισοδήματα από την άσκηση της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης συνεχώς μειώνονται.

Πώς νομίζετε ότι μπορείτε να βοηθήσετε τους Διαμεσολαβητές – Συνεργάτες σας σε αυτόν τον τομέα;

Δεν θα έπρεπε κατά τη γνώμη σας να αποδίδεται ένα ποσό από το Δικαίωμα Συμβολαίου προς τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, για να καλύπτουν μέρος των εξόδων τους;

13.Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τις Πράξεις 30 και 31, ο Κανονισμός Πωλήσεων των Εταιρειών καθορίζει σημαντικές παραμέτρους για τον τρόπο λειτουργίας της Εταιρίας σε σχέση με τα Δίκτυά της και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των συμβάσεων συνεργασίας. Αρκετές Ασφαλιστικές Εταιρίες, στις νέες τους Συμβάσεις, ιδιαίτερα στα δίκτυα αποκλειστικής συνεργασίας και δη στους Συντονιστές, επιθυμούν να διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν, όποτε επιθυμούν, τον Κανονισμό Πωλήσεων, αλλά ταυτόχρονα, σε περίπτωση μη αποδοχής των τροποποιήσεων από τον Διαμεσολαβητή, αυτό να θεωρείται παραίτηση και κατά συνέπεια να μη δικαιούται αμοιβών. Θεωρείτε νομικά ορθή αυτή τη στάση;

14. Το μέτρο της προείσπραξης και απόδοσης εντός 7ημέρου δεν εφαρμόζεται από όλους. Η κάθε Εταιρεία έχει την δική της πολιτική, έχοντας επιλέξει, με ίδια κριτήρια, την παροχή 7, 14, 30 ή και περισσοτέρων ημερών για την είσπραξη. Αυτό δημιουργεί μία αγορά δύο ταχυτήτων.

Πιστεύετε ότι αυτό βοηθά στην ομαλή λειτουργία της Αγοράς;

Η Εποπτική Αρχή πρέπει να παρέμβει ή θεωρείτε ότι με αυτό τον τρόπο αυτορυθμίζεται με ελευθερία η Αγορά;

15. Στις περισσότερες συμβάσεις αναφέρεται ο «σπουδαίος λόγος» ως λόγος καταγγελίας και θεωρούνται όλοι οι όροι της σύμβασης σπουδαίοι.

Θεωρούμε ότι υπάρχει επικίνδυνη ασάφεια και γενίκευση της έννοιας του σπουδαίου λόγου, χωρίς να γίνεται ειδική αναφορά σε έννοιες όπως άδικη, υπαίτια, μη νόμιμη συμπεριφορά, ή κατόπιν ποινικής καταδίκης ή έστω άσκησης ποινικής δίωξης.

Ποια είναι η θέση σας στο θέμα αυτό και τι αναφέρει η Σύμβαση της Εταιρείας σας;

16. Σε περιπτώσεις καταγγελίας σύμβασης από μέρους της Εταιρείας με αιτία ΜΗ βαρύ παράπτωμα, όπως είναι γνωστό, οφείλονται προμήθειες – υπερπρομήθειες για 3 έτη στον Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή για την παραγωγή που παραμένει στην Εταιρία.

Πολύ συχνά, οι Ασφαλιστικές Εταιρείες χρησιμοποιούν μεθόδους που καταστρατηγούν τη συγκεκριμένη τακτική και ταυτόχρονα, μη δίνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία πληροφόρησης, δυσκολεύουν τον Διαμεσολαβητή στην προσπάθειά του να ελέγξει τις αμοιβές που του καταβάλλονται.

Ενδεικτικές πρακτικές είναι:

i. Ανάθεση συμβολαίου σε άλλο Διαμεσολαβητή.

ii. Τροποποίηση τύπου συμβολαίου, ώστε να χαρακτηριστεί νέο.

iii. Επίκληση της διάρκειας του συμβολαίου.

Ποια είναι η θέση σας για τέτοιες πρακτικές;

17. Τα τελευταία χρόνια έχουν παρατηρηθεί καταγγελίες σε συναδέλφους αποκλειστικής συνεργασίας (Συντονιστές και Ασφαλιστικούς συμβούλους) με επίκληση βαρύ παράπτωμα ή και συχνά σπουδαίο λόγο, χωρίς στην καταγγελία να προσδιορίζεται το παράπτωμα. Αλλά ακόμη και σε περιπτώσεις όπου προσδιορίστηκε το παράπτωμα, αυτό αποτελούσε εξόφθαλμα καταχρηστική ερμηνεία. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι Εταιρίες σταμάτησαν μη νόμιμα την καταβολή των προμηθειών, ενώ παράλληλα εκμεταλλεύονται το πελατολόγιο, δημιουργώντας αντιπαλότητες μεταξύ Διαμεσολαβητών.

Ποια είναι η θέση σας για τέτοιες πρακτικές και πόσο θεωρείτε ότι βλάπτουν την υγιή ανάπτυξη της ασφαλιστικής βιομηχανίας;

18. Οι Ασφαλιστικές Εταιρείες που έχουν αποκλειστικά δίκτυα, θεωρούν αυτονόητο ότι πρέπει οι Συντονιστές τους και οι Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι να ακολουθούν, τόσο στην προώθηση των συμβολαίων τους, όσο και στις πρακτικές ενημέρωσης του καταναλωτή, τις δικές τους προτροπές και επιλογές. Ταυτόχρονα, όμως, δεν τους αναγνωρίζουν στις συμβάσεις τους, ως Συνδεδεμένους, με αποτέλεσμα οι Συνάδελφοι να φέρουν αποκλειστική ευθύνη απέναντι στον πελάτη τους.

Ποια είναι η άποψή σας για την παραπάνω άνιση αντιμετώπιση υποχρεώσεων και δικαιωμάτων;

19. Πολύ συχνά παρατηρούνται πρακτικές άσκησης πίεσης προς Διαμεσολαβητές για μετατροπή συμβολαίων, χωρίς σεβασμό στη διαφορετική επαγγελματική τους άποψη, παρότι αυτή επιβάλλεται και από τη νομοθεσία αλλά και από το πλαίσιο ευθύνης που τους διέπει.

Ποια είναι η θέση σας για τα συγκεκριμένα φαινόμενα;

20. Μέχρι το 1997 το δικαίωμα στις προμήθειες 3 ετών ήταν αναγνωρισμένο για τον Διαμεσολαβητή και στην περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης εκ μέρους του. Μέχρι τότε δεν είχε παρατηρηθεί δυσλειτουργία στην Αγορά. Η αλλαγή του νομικού πλαισίου το 1997 προκάλεσε σωρεία παρενεργειών, που εν τέλει θίγουν όχι μόνο τον Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή αλλά και τον τελικό καταναλωτή ασφαλισμένο. Ενδεικτικά αναφέρουμε τον εγκλωβισμό Συναδέλφων σε Συμβάσεις που δεν τις επιθυμούν, στην καταχρηστική χρήση της καταγγελίας για βαρύ παράπτωμα από τη μεριά των Εταιρειών, κ.ο.κ. Ξεκάθαρο αίτημα της Διαμεσολάβησης είναι η επαναφορά του προ 1997 καθεστώτος.

Ποια η θέση σας; Στηρίζετε τη συγκεκριμένη πρότασή μας;

21. Σε μεγάλο αριθμό Συμβάσεων ορίζεται ότι η πρώτη προμήθεια συνιστά την πλήρη αποζημίωση του Διαμεσολαβητή για την τοποθέτηση της ασφάλισης στην Εταιρεία, και οι υπόλοιπες για την ικανοποιητική παροχή υπηρεσιών.

Γίνεται λοιπόν διαχωρισμός της πρώτης, σε προμήθεια πρόσκτησης, που ορίζεται ως πλήρης αποζημίωση, και των υπολοίπων ως αντιπαροχή για την παροχή ικανοποιητικών υπηρεσιών.

Ποια είναι η θέση σας για το θέμα αυτό και πώς και από ποιον νομίζετε ότι μπορεί να κριθεί αντικειμενικά η ικανοποιητική εξυπηρέτηση;

22. Μέχρι σήμερα ο Συντονιστής λειτουργούσε κυρίως στα πλαίσια του Agency, τα τελευταία όμως χρόνια λόγω των εξελίξεων στην αγορά λειτουργεί και στα πλαίσια της ανεξάρτητης Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης.

I. Πώς πιστεύεται ότι πρέπει μια Ασφαλιστική Εταιρεία να στηρίξει τον Αποκλειστικό Συντονιστή, ώστε να διαφοροποιείται σημαντικά σε παροχές από την ανεξάρτητη διαμεσολάβηση;

II. Πώς βλέπετε την ανάπτυξη ανεξάρτητων εταιρειών Συντονιστών;

III. Ποια είναι η άποψή σας για το πάγιο αίτημα των Συντονιστών για την αναγνώριση της εμπορικής τους Υπεραξίας;

23. Υπάρχουν Συμβάσεις που στερούν το δικαίωμα δημοσίευσης, ανάρτησης ή παρουσίασης του αντικειμένου της εργασίας του από τον Διαμεσολαβητή, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας.

Υπάρχει παραλογισμός στη διατύπωση, γιατί δεν περιορίζεται σε απαγόρευση δημοσίευσης θεμάτων σχετικών με την Εταιρεία, αλλά και με το Γραφείο και την εργασία του.

Πώς εξηγείτε την παρουσία αυτού του απολύτως καταχρηστικού όρου και τι προβλέπει επ’ αυτού η Σύμβαση της Εταιρείας σας;

24.Τελευταία παρατηρείται κινητικότητα και συρρίκνωση των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών. Πιστεύετε ότι θα υπάρξει και αντίστοιχη Ασφαλιστικών Εταιρειών, πέραν των, μέχρι σήμερα, λουκέτων;

Πώς βλέπετε να διαμορφώνεται το τοπίο την επόμενη 5ετία;

Βλέπετε ίσως τον ρόλο κάποιων Ασφαλιστικών Εταιρειών ως καταστήματα «μπουτίκ», ενώ κάποιων άλλων μόνο για κάλυψη εξειδικευμένων κινδύνων;

Οδηγούμαστε ίσως σε εξειδίκευση απόλυτου βαθμού;

25. Αναφερόμενοι στο θέμα των πραγματογνωμόνων, καταθέτουμε τη συχνή διαμαρτυρία Συναδέλφων για τις πρακτικές και το έργο τους.

Πιστεύετε ότι θα έπρεπε να ασκείται Εποπτικός Έλεγχος για την αντικειμενικότητα που επιδεικνύουν στη διαχείριση και εκτίμηση των αποζημιώσεων, καθώς και στις γνώσεις τους;

Εάν διαφωνείτε με αυτού του είδους τον έλεγχο, εξηγήστε τους λόγους.

 

Δείτε επίσης: Επιμελητήρια και Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές στη Θεσσαλονίκη επισημαίνουν εξελίξεις, ευκαιρίες και προοπτικές της ασφαλιστικής αγοράς και φωτογραφίζουν θύματα και θύτες

Προηγούμενο άρθροΟΑΣΕ: Η πορεία του ΤΕΑΕΑΠΑΕ δικαιώνει την επιλογή μας
Επόμενο άρθροCreta Farms: Από την πυρκαγιά στην ασφαλιστική αποζημίωση