Άρθρα

ΟΑΣΕ: Η πορεία του ΤΕΑΕΑΠΑΕ δικαιώνει την επιλογή μας

Με τη συμπλήρωση 18 μηνών λειτουργία του ΤΕΑΕΑΠΑΕ ΝΠΙΔ η ΟΑΣΕ κάνει έναν απολογισμό του έργου που έχει συντελεστεί αυτό το διάστημα στο Ταμείο, χωρίς να παραλείψει να αναφερθεί στις αντιδράσεις και τα εμπόδια που υπήρξαν όλο αυτό το διάστημα.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Το κλαδικό Ταμείο, από το οποίο θα πάρουμε όλοι την επικουρική μας σύνταξη, έκλεισε ήδη 18 μήνες λειτουργίας του ως ΤΕΑΕΑΠΑΕ ΝΠΙΔ.

Η πορεία του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) και η αντιμετώπιση που διαφαίνεται ότι επιφυλάσσει η κυβέρνηση στην επικουρική ασφάλιση, δικαιώνει περίτρανα την επιλογή της Ομοσπονδίας μας να σχεδιάσει, να αγωνιστεί και να πετύχει τελικά  την ανεξαρτητοποίησή του.

Στο διάστημα αυτό που λειτουργεί ως ανεξάρτητο επικουρικό Ταμειο, η διοίκησή του, στην οποία η πλειοψηφία των μελών της είναι εκπρόσωποι των εργαζομένων που ορίστηκαν από την ΟΑΣΕ, έχει προχωρήσει στην επίλυση πολλών και σημαντικών προβλημάτων που αντιμετώπισε.

Κατ’ αρχάς ανταποκριθηκε σε όλες τις υποχρεώσεις του Ταμείου προς τις εποπτικές του Αρχές με την σύνταξη αναλογιστικών μελετών, Κανονισμών, κ.λπ.

Έπειτα από σωστό σχεδιασμό και προετοιμασία της οργάνωσης των εργασιών του, μειώθηκε κατά 60% ο μέσος χρόνος αναμονής συνταξιοδοτικής απόφασης, βελτιώθηκε το επίπεδο εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων, ανακαινίσθηκαν οι εγκαταστάσεις του και ο εξοπλισμός του, οργανώθηκαν τα μητρώα ασφαλισμένων και συνταξιούχων και συνεχίζεται η  προσπάθεια ψηφιοποίησής τους, συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς η εγκατάσταση ολοκληρωμένου μηχανογραφικού συστήματος, προγραμματίσθηκε και  οργανώθηκε ο μηχανισμός εισπράξεων και ελέγχου των εισφορών,  υλοποιείται η επιστροφή εισφορών προς τους εργαζόμενους που το 2013 λόγω της τότε αλλαγής των ορίων (plafonds) είχαν επιβαρυνθεί με επιπλέον εισφορές.

Ταυτόχρονα φροντίσαμε μέσα από τη συνεργασία του Ταμείου με ομίλους υγείας, να παρασχεθούν στους συναδέλφους μας και τις οικογένειές τους δωρεάν παροχές πρωτοβάθμιας περίθαλψης αλλά και σημαντιές εκπτώσεις σε υπηρεσίες δευτεροβάθμιας περίθαλψης. Στην κατέυθυνση αυτή προσπαθούμε και για την διεύρυνση των παροχών προς τα μέλη μας και ασφαλισμένους του Ταμείου και σε εμπορικούς τομείς.  

Στον σημαντικό τομέα της διαχείρισης της περιουσίας του Ταμείου τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Τρεις αριθμοί που την αποτιμούν σε διαφορετιά χρονικά διαστήματα τα λένε όλα: 31/12/2012: €370 εκατ., 31/12/2013: €455 εκατ., 31/08/14: €500 εκατ. Εκτιμάμε ότι 31/12/2014 θα ξεπεράσει τα €εκατ.

Οι επιτυχημένες επιλογές μας, η δημιουργία Επενδυτικής Επιτροπής, η ορθή διαδικασία επιλογής Θεματοφύλακα και τεσσάρων εταιριών διαχείρισης, η οργάνωση και λειτουργία υπηρεσίας διαχείρισης της περιουσίας και χρηματοοικονομικών κινδύνων εντός του Ταμείου, με  υπεύθυνο επικεφαλής και προμήθεια των κατάλληλων συστημάτων παρακολούθησης κλπ έφεραν τα παραπάνω αποτελέσματα και ταυτόχρονα αποτελούν τα εχέγγυα για την κατά το δυνατόν ασφαλέστερη διαχείριση και προστασία της περιουσίας όλων μας.

Με λίγα λόγια μέσα σε 18 μήνες τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού όσο και σε επίπεδο εργασιών έχει συντελεστεί έργο που σπάνια βλέπει κανείς είτε σε παρόμοιους οργανισμούς είτε ακόμη και σε ιδιωτικές εταιρίες.

Στην εξαιρετική αυτή πορεία είχαμε και έχουμε αρκετές αντιδράσεις και εμπόδια. Κατ’ αρχάς από συναδέλφους μας που πιστεύουν ότι μόνο το δημόσιο μπορεί να διαχειριστεί με ασφάλεια και επιτυχία τα επικουρικά μας Ταμεία. Έτσι είδαμε με λύπη μας να κυκλοφορούν ανακοινώσεις συγκεκριμένης συνδικαλιστικής παράταξης που διαστρέβλωνε τόσο τις θέσεις και απόψεις μας όσο και την ίδια την πραγματικότητα αρνούμενη ακόμη και τις επιτυχίες που παραπάνω αναφέραμε. Δυστυχώς γιαυτούς  η πραγματικότητα τους διαψεύδει.

Κοντά σ’ αυτούς έχουμε και τις αντιδράσεις εργοδοτών μας, οι οποίοι, αφού πετύχαμε όλα τα παραπάνω, προσπαθούν να επωφεληθούν. Απαιτούν μάλιστα να μην έχουν οι εργαζόμενοι-ασφαλισμένοι τον πρώτο λόγο στην διοίκηση του Ταμείου τους αλλά οι ίδιοι. Η σκοπιμότητα προφανής. Να ελέγξουν το Ταμείο, να ωφεληθούν από την διαχείρισή του και να κρατήσουν το μεγαλύτερο κομμάτι των εισφορών τους προς το Ταμείο ως κέρδη των εταιρειών τους και παράλληλα οικιοποιούμενοι τα σημερινά θετικά μας αποτελέσματα, να διαφημιστούν ως πετυχημένοι διαχειριστές των Ταμείων Επαγγελματικής ασφάλισης.

Το τελευταίο, όμως, και σοβαρότατο εμπόδιο έθεσε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Ι. Βρούτσης, οποίος εξυπηρετώντας μόνο τα συμφέροντα των ασφαλιστικών εταιρειών, ακύρωσε με νομοθετική ρύθμιση τον Απρίλη του 2014, αυθαίρετα, παράνομα και με αυταρχικό τρόπο το άρθρο του Καταστατικού του Ταμείου που καθόριζε τις εργοδοτικές εισφορές των εταιρειών (το οποίο με ομόφωνη απόφασή τους είχαν συμφωνήσει και συνυπογράψει μαζί μας οι διοικήσεις τους) χαρίζοντάς τους εκατομμύρια Ευρώ κάθε χρόνο. Είναι προφανές ότι αν δεν αγωνιστούμε να ανατρέψουμε αυτές τις πολιτικές και οικονομικές επιλογές και όσους τις στηρίζουν θα αναγκαστούμε να υποστούμε για άλλη μια φορά περικοπές των ασφαλιστικών μας  δικαιωμάτων. Ήδη με πρωτοβουλία της ΟΑΣΕ η διοίκηση του Ταμείου προχώρησε άμεσα σε όλες τις νομικές ενέργειες προκειμένου να καταργηθεί η σχετική νομοθετική ρύθμιση. Ταυτόχρονα έχουμε εξασφαλίσει δεσμεύσεις της αντιπολίτευσης για επαναφορά των παλαιών ρυθμίσεων,

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Όσοι εναντιώνονται στα συμφέροντά μας χρησιμοποίησαν και θα χρησιμοποιήσουν διάφορα επιχειρήματα (ακόμη και υπερβολές και ανακρίβειες) προκειμένου να υποστηρίξουν τις θέσεις τους.

Σαφώς τους απαντάμε ότι η ΟΑΣΕ θα αγωνιστεί για να κατακτήσουν οι εργαζόμενοι την θέση που τους αξίζει στην παραγωγική διαδικασία και στην κοινωνική και οικονομική ζωή. Να μπορούν, επιτέλους, να διαχειρίζονται μόνοι τους τις υποθέσεις τους και τα συμφέροντά τους ενάντια σε κάθε σκοπιμότητα, συμφέρον ή κυβερνητικές παρεμβάσεις.

Οι ενέργειες που γίνονται από την ΟΑΣΕ με σκοπό την υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων, θα έχουν σίγουρη επιτυχία όταν στηρίζονται μαζικά από τους ίδιους τους εργαζόμενους με την ενεργή συμμετοχή τους στους συνδικαλιστικούς τους φορείς  και  τους αγώνες τους. Σας καλούμε να στηρίξετε την προσπάθεια της ΟΑΣΕ συμμετέχοντας ενεργά στα σωματεία σας και στους κοινούς μας αγώνες.

                                                       Συναδελφικά

Για το Εκτελεστικό Συμβούλιο

                                Ο Πρόεδρος                               Ο Γ. Γραμματέας

Χρήστος Παπαδόγιαννης              Μανώλης Χατζάκης

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας