Διεθνή

O Warren Buffett μειώνει τη συμμετοχή του στη Munich Re

Με την κοινοποίηση των δικαιωμάτων ψήφου της 28ης Σεπτεμβρίου 2015, η Berkshire Hathaway Inc. και η National Indemnity Company δήλωσαν ότι οι συμμετοχές τους στη Munich Re έχουν πέσει κάτω από το όριο του 10% των δικαιωμάτων ψήφου και έχουν μειωθεί στο 9,7%. Αυτές οι εταιρείες, που ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από τον Warren Buffett, κατείχαν περίπου το 12% του μετοχικού κεφαλαίου της Munich Re, από τον Οκτώβριο του 2010. Όταν αγοράστηκαν, ο Buffett είχε δηλώσει ότι η επένδυση πραγματοποιήθηκε με σκοπό τη δημιουργία εμπορικών κερδών.

Ο Jorg Schneider, Chief Financial Officer της Munich Re, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που ο Warren Buffett ήταν ένας σημαντικός μέτοχος για πολλά χρόνια. Στην 135 χρόνων ιστορία της επιχείρησής μας, έχουμε δει πολλές φορές αλλαγές στη δομή των μετόχων μας. Σήμερα, οι περισσότεροι από αυτούς προέρχονται από χώρες εκτός Γερμανίας, και το ποσοστό των ιδιωτών επενδυτών έχει αυξηθεί σημαντικά.
Οι περισσότεροι από τους μετόχους μας είναι μακροπρόθεσμοι επενδυτές, οι οποίοι είναι μαζί μας για πολλά χρόνια. Στο μέλλον, επίσης θα διασφαλίσουμε ότι η κοινότητα των μετόχων μας θα παραμείνει εξαπλωμένη σε πολλές χώρες και σε διαφορετικές ομάδες των επενδυτών».

H δομή των μετόχων της Munich Re στις 31/8/2015 είχε ως εξής: Τράπεζες 1,0%, ασφαλιστικές εταιρείες 0,1%, εταιρείες επενδύσεων 6,9%, Λοιπά επενδυτικά ιδρύματα 64,2%, Ιδιώτες Μέτοχοι 15,8%, βασικές συμμετοχές12,0%, εταιρείες συμφερόντων Warren E. Buffett 12,0%.

Η Munich Re έχει καταβάλει μερίσματα άνω των €6 δις από το 2010. Επιπλέον, κατά την περίοδο από τον Μάιο του 2010 μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση τον Απρίλιο του 2015 η εταιρεία  επαναγόρασε μετοχές ύψους περίπου €3 δις. Το σημερινό πρόγραμμα εξαγοράς μεριδίου αποσκοπεί στο να επαναγοράσει επιπλέον μετοχές αξίας έως €1 δις πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση τον Απρίλιο του 2016.

 

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας