Διεθνή

Ο Thierry Léger της SCOR και ο John Neal των Lloyd’s θα ηγηθούν του Reinsurance Advisory Board

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της SCOR, κ. Thierry Léger, και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Lloyd’s, κ. John Neal, διορίστηκαν, αντίστοιχα, πρόεδρος και αντιπρόεδρος του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Αντασφάλισης (Reinsurance Advisory Board – RAB) της Insurance Europe. 

Ο κ. Thierry Léger διαδέχεται τον κ. Charlie Shamieh της Gen Re, ο οποίος κατείχε την προεδρία του RAB από τον Ιούνιο του 2023. Ο κ. Léger έχει 25ετή εμπειρία στον αντασφαλιστικό κλάδο και είναι Διευθύνων Σύμβουλος της SCOR από τον Μάιο του 2023.

Ο νέος αντιπρόεδρος της RAB, κ. John Neal, είναι Διευθύνων Σύμβουλος των Lloyd’s του Λονδίνου από το 2018 και θα αναλάβει την προεδρία του RAB τον Ιούνιο του 2025.

Στόχος του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Αντασφάλισης είναι να ενισχύσει και να διατηρήσει ένα σταθερό, καινοτόμο και ανταγωνιστικό περιβάλλον για την αντασφαλιστική αγορά, προωθώντας ρυθμιστικούς κανόνες που διευκολύνουν την παγκόσμια μεταφορά κινδύνων μέσω της αντασφάλισης και άλλων κεφαλαιακών λύσεων που συνδέονται με την ασφάλιση. Εκπροσωπείται σε επίπεδο προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου από επτά μεγάλους αντασφαλιστές: Gen Re, Hannover Re, Lloyd’s of London, Munich Re, Partner Re, SCOR και Swiss Re, ενώ η Insurance Europe έχει αναλάβει τη γραμματειακή υποστήριξη.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας