Ο ΣΑΔΧ ενημερώνει για το νέο νόμο ασφάλισης οχημάτων

247

Ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Χανίων ενημερώνει τα μέλη του αλλά και την τοπική κοινωνία του νομού Χανίων για τις σημαντικότερες αλλαγές που φέρνει ο νέος νόμος ασφάλισης οχημάτων. Στο δελτίο τύπου, που εξέδωσε ο ΣΑΔΧ, στις 21/5/2014, επισημαίνονται τα εξής:

 

Θέμα: Νέος νόμος ασφάλισης οχημάτων

Στις 02/05/2014 η πολιτεία ψήφισε τον νόμο 4261  (ΦΕΚ Α 107 05/05/14), προχωρώντας σε αλλαγές όσον αφορά την ασφάλιση οχημάτων.

Ο Σύλλογος Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Χανίων σας ενημερώνει για τις σημαντικότερες από αυτές:

  1. Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει μόνο αφού καταβληθεί ολόκληρο το οφειλόμενο ασφάλιστρο στην ασφαλιστική εταιρεία. Η πληρωμή του ασφαλίστρου της επόμενης ασφαλιστικής περιόδου, πρέπει να γίνει πριν λήξει η προηγούμενη ασφαλιστική περίοδος για να θεωρείται εμπρόθεσμη
  2. Η ασφάλιση ισχύει για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Η περίοδος χάριτος του ενός μηνός παύει να ισχύει
  3. Απαγορεύεται η παράδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου (στον λήπτη της ασφάλισης ή στον ασφαλισμένο) εάν δεν έχει καταβληθεί πλήρως το ασφάλιστρο στην ασφαλιστική εταιρεία
  4. Η ασφαλιστική εταιρεία υποχρεούται να παραδώσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο στο λήπτη της ασφάλισης ή στον ασφαλισμένο εντός 5 ημερών από την ημερομηνία της εμπρόθεσμης καταβολής του ασφαλίστρου. Έτσι σε περίπτωση ελέγχου μέχρι την παραλαβή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος επιδεικνύουν την απόδειξη πληρωμής των ασφαλίστρων στα αρμόδια όργανα που διενεργούν τον έλεγχο.
  5. Καταργείται η διάταξη της υποχρέωσης έκδοσης προσωρινού σήματος εκ μέρους της Ασφαλιστικής Επιχείρησης μέχρι την έκδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
  6. Οι Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις ενημερώνουν σε πραγματικό χρόνο το Κέντρο Πληροφοριών για την έναρξη και τη διάρκεια ισχύος κάθε νέας ή ανανεωμένης ασφαλιστικής σύμβασης.

 

Σχετικά με τις κυρώσεις για τα ανασφάλιστα οχήματα, επισημαίνονται τα εξής αλλαγές:

  • Αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού για έξι μήνες εκτός από την αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων
  • Σε περίπτωση εμπλοκής ανασφάλιστου οχήματος σε ατύχημα επί τόπου αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας για δύο (2) χρόνια και σε περίπτωση υποτροπής για τρία (3) χρόνια. Να σημειωθεί ότι οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας δεν επιστρέφονται αν δεν περάσουν τα δύο ή τρία χρόνια αντίστοιχα
  • Χρηματικό πρόστιμο υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου, με πράξη της Αστυνομικής Αρχής, 1.000 ευρώ για τα επαγγελματικά οχήματα, 500 ευρώ για τα επιβατικά και 250 ευρώ για τα δίκυκλα.
  • Πριν από την επιβολή του προστίμου η διαδικασία προβλέπει την αποστολή από την ΓΓΠΣ σε κάθε ιδιοκτήτη ανασφάλιστου ειδοποιητηρίου, βάσει του οποίου θα τον καλεί να ασφαλιστεί μέσα σε 8 ημέρες και να πληρώσει παράβολο 250 ευρώ. Αν ο κάτοχος του αυτοκινήτου δεν συμμορφωθεί ο νόμος προβλέπει την επιβολή νέου προστίμου 500 ευρώ σε συνδυασμό με τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

Ο ΣΑΔΧ θα σας κρατά ενήμερους για τις εξελίξεις.

            Με τιμή,

 Για το ΔΣ του ΣΑΔΧ

 Δημήτρης Σκιτζής                                       Δημήτρης Μουντάκης

    Πρόεδρος                                                  Γεν. Γραμματέας

Προηγούμενο άρθροΕυρωπαϊκή Πίστη: Αύξηση προσωπικού κατά 132%
Επόμενο άρθροΗ Υδρόγειος Ασφαλιστική φερέγγυα, κερδοφόρος και ελληνική