Άρθρα

Ο ρόλος του Financial Planning στην πρόοδο της κοινωνίας μας

Το Financial Planning αποτελεί μια βασική επαγγελματική υπηρεσία, που εγγυάται την εξειδικευμένη τεχνογνωσία και τη συνεχώς updated ενημέρωση, έτσι ώστε να μας κατευθύνει σε κάθε βήμα και, βεβαίως, στην τελική επίτευξη του πλάνου μας. Το Financial Planning μπορεί να γίνει μέσω των προτάσεων των ασφαλιστικών πρακτόρων για συγκεκριμένα χρηματοασφαλιστικά προϊόντα, που καλύπτουν και διασφαλίζουν, επίσης, συγκεκριμένες ανάγκες και λύσεις, σε συγκεκριμένους τομείς, ανάλογα με το είδος ασφάλισης, όπως η υγεία ή η περιουσία.

Της Άννας Πετροχείλου*

Όλοι γνωρίζουμε ότι, για να προστατέψουμε το εισόδημα και την περιουσία μας, χρειάζεται να ακολουθήσουμε τη βασική οικονομική αρχή ότι τα έσοδα είναι περισσότερα από τα έξοδα. Μόνο με αυτή μπορούμε να εξασφαλίσουμε την κάλυψη τόσο των μηνιαίων αναγκών ενός νοικοκυριού, όσο και τις πιο μακρόπνοες οικονομικές επιδιώξεις του.

Η κύρια αποστολή των ασφαλιστικών πρακτόρων/Financial Planners είναι να προσφέρουν έναν πιο ολοκληρωμένο σχεδιασμό, που να λαμβάνει υπόψη κάθε πόρο, κάθε πιθανό κίνδυνο και κάθε επιθυμητό ζητούμενο, καλύπτοντας κάθε τομέα της ζωής του πελάτη τους. Καλύπτοντας, δηλαδή, την ανάγκη για οικονομική ευημερία, ομαλή καθημερινή διαβίωση, μια ζωή χωρίς άγχος και πραγμάτωση μελλοντικών στόχων (σπουδές παιδιών, διατήρηση υψηλού βιοτικού επιπέδου μετά τη συνταξιοδότηση).

Όπως ένας αθλητής χρειάζεται τον προπονητή του, με τον ίδιο τρόπο, κάθε νοικοκυριό απαιτείται να έχει τον Financial Planner του, τον οποίο οφείλει να επιλέξει με προσοχή, ώστε να δημιουργήσει μαζί του την προσδοκώμενη μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης. Διότι, με την έναρξη του Financial Planning, o Financial Planner και ο πελάτης του ξεκινούν μια κοινή πορεία, με προϋπόθεση την αμοιβαία εμπιστοσύνη για την επίτευξη στόχων, οι οποίοι μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου και χρειάζεται να επικαιροποιούνται. Έτσι, αυτή η συνεργασία των δύο μετουσιώνεται σε σχέση ζωής.

Οι Financial Planners βρίσκονται δίπλα σε κάθε βήμα του πελάτη τους, φροντίζοντας ώστε να μην ξεφύγει από τον επιθυμητό σχεδιασμό, εξαιτίας πειρασμών ή ρίσκων, και να επιτευχθεί ο τελικός στόχος.

Η αγαστή αυτή συνεργασία ακολουθεί συγκεκριμένα βήματα:

  • Λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες και οι μακροπρόθεσμοι στόχοι του πελάτη και μπαίνουν κατά σειρά προτεραιότητας.
  • Με τη συλλογή των στοιχείων της οικονομικής κατάστασης του πελάτη (έσοδα, έξοδα, επενδύσεις, φορολογία κ.ά.) γίνεται αντιληπτό ποιοι στόχοι γίνονται εξαρχής μέρος του πλάνου ως ρεαλιστικοί και αν κάποιοι αποκλείονται, τουλάχιστον για το αρχικό στάδιο.
  • Μετά από μελέτη, o Financial Planner κάνει τον εξατομικευμένο χρηματοοικονομικό σχεδιασμό, προτείνοντας τα αντίστοιχα κατάλληλα χρηματοασφαλιστικά προϊόντα και τις απαιτούμενες στρατηγικές κινήσεις, που μπορεί κάποιες φορές να είναι πρωτότυπες ή τολμηρές, πάντα, όμως, στο πλαίσιο του ασφαλούς.
  • Παρουσιάζει αυτή τη μελέτη στον πελάτη, ώστε να υλοποιηθεί, μετά τη συμφωνία του. Συνήθως, η μελέτη εμπεριέχει ένα χρονοδιάγραμμα για την πιο εύκολη και αποτελεσματική χρήση του πλάνου, με τον καταμερισμό της σε στάδια στον κύκλο της ζωής.

Ο Financial Planner συντονίζει την υλοποίηση, παρακολουθεί τα αποτελέσματα και κατά τακτά χρονικά διαστήματα κάνει τον αναγκαίο αναθεωρητικό σχεδιασμό και τις αντίστοιχες βελτιώσεις, όπου χρειάζονται, ανάλογα με τα νέα δεδομένα. Αν, εξαιτίας πρωτόγνωρου κινδύνου, αλλάξει εντελώς η οικονομική κατάσταση του πελάτη, τότε ο Financial Planner θα κάνει τα βήματα από την αρχή για έναν εκ νέου χρηματοοικονομικό προγραμματισμό.

To Financial Planning παρέχει στον πελάτη την ευρύτερη εικόνα της οικονομικής ζωής του, το πώς και το πότε. Εν κατακλειδι, του παρέχει την ηρεμία ότι είναι σε θέση να ελέγξει τον σχεδιασμό της, αφού το Financial Planning κατά κόρον:

  • παρέχει ασφάλεια
  • προστατεύει τα εισοδήματα
  • δημιουργεί κεφάλαια
  • διασφαλίζει την επιτυχή έκβαση του συνολικού στόχου.

Κατανοώντας πλέον πλήρως τόσο τα τεράστια οφέλη του Financial Planning, όσο και το γιατί ο ασφαλιστικός πράκτορας απαιτείται σήμερα να μετεξελιχθεί σε επαγγελματία Financial Planner με όλα τα σύγχρονα εργαλεία που του προσφέρονται, τώρα μπορούμε να δούμε πώς και γιατί το Financial Planning συμβάλλει ουσιαστικά και μακροπρόθεσμα στην πρόοδο της κοινωνίας μας.

Ας συλλογιστούμε για μια στιγμή πόσες δύσκολες στιγμές περάσαμε ως χώρα, τόσο στην οικονομική κρίση, όσο και κατά τη διάρκεια του κορωνοϊού. Και ας φανταστούμε σε ποια θέση θα βρισκόταν κάθε πολίτης αν είχε δίπλα του, εξ αρχής, τον Financial Planner που θα τον καθοδηγούσε σε κάθε βήμα.

Πόσες ατυχίες ή κινδύνους θα ξεπερνούσε πιο εύκολα και πόσες λάθος κινήσεις θα απέφευγε, χάρη στον σωστό χρηματοοικονομικό σχεδιασμό και την υλοποίησή του.

Ποια θα ήταν, στην τελική, η οικονομική του κατάσταση, χάρη στο πλάνο που θα του διασφάλιζε τις προβλεπόμενες ανάγκες του αλλά και θα τον προφύλασσε από απρόβλεπτα γεγονότα.

Και εν τω συνόλω, πόσο πιο νοικοκυρεμένο θα ήταν κάθε σπίτι, άρα το σύνολο της κοινωνίας.


Ο ρόλος του Financial Planning στην πρόοδο της κοινωνίας μας

* Η κα Άννα Πετροχείλου, γεννημένη στον Πειραιά το 1989, ολοκλήρωσε με άριστα  τις σπουδές της στο τμήμα Κοινωνιολογίας του Πάντειου Πανεπιστημίου Αθηνών το 2011 και παράλληλα πιστοποιήθηκε ως Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής. Έκτοτε ασκεί τα καθήκοντά της στην Εθνική Ασφαλιστική ως Διακεκριμένος Ασφαλιστικός  Πράκτορας Εταιρικού Δικτύου. Παράλληλα, το 2017 ξεκινά σπουδές στο Life Coaching στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Από το 2018 έως και σήμερα είναι πιστοποιημένο μέλος της Hellenic Financial Planners Association και κάτοχος των ευρωπαϊκών πιστοποιήσεων  SQF3 και SQF4  του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών.
Αγαπά το διάβασμα και τη γυμναστική.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας