Διεθνή

Ο ρόλος της ασφάλισης στη βελτίωση της ανθεκτικότητας της αλυσίδας εφοδιασμού

Σύμφωνα με τη Swiss Re, η πανδημία Covid-19 επιβεβαίωσε την ανάγκη των εταιρειών για προστασία από δαπανηρές διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού. Η παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού (GSCs) είναι πολύπλοκη με συχνά μη ορατή την εγγενή έκθεση σε κίνδυνο. Η ασφάλιση έχει έναν αυξανόμενο ρόλο στη διαχείριση κινδύνων που σχετίζονται με την παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού. Οι λύσεις περιλαμβάνουν την ενδεχόμενη διακοπή λειτουργίας των επιχειρήσεων (contingent business interruption – CBI), την αλυσίδα εφοδιασμού και την ασφάλιση της διακοπής λειτουργίας των επιχειρήσεων χωρίς ζημία (non-damage business interruption – NDBI). Οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να παρέχουν πιο λεπτομερή δεδομένα και ισχυρότερες αναλυτικές δυνατότητες, που συμβάλλουν στην επέκταση της ασφαλισιμότητας του κινδύνου.

Η παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού (GSC) έχει σφυρηλατηθεί εδώ και δεκαετίες στην αποδοτικότητα και τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας, αλλά σήμερα τα ζητήματα διαχείρισης κινδύνων είναι όλο και πιο σημαντικά. Τα γεγονότα φέτος, από τις υψηλές εμπορικές εντάσεις έως την κρίση του Covid-19, έχουν αποκαλύψει τις ευπάθειες στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού. Οι εταιρείες αντιμετωπίζουν κινδύνους, όπως αποτυχίες στα δίκτυα μεταφορών και επικοινωνιών, φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, διακοπές στη χρηματοδότηση και τη μετατρεψιμότητα των νομισμάτων, καθώς και κανονιστικούς και πολιτικούς κινδύνους. Η συχνότητα των δαπανηρών διαταραχών στην αλυσίδα εφοδιασμού από φυσικές καταστροφές έχει αυξηθεί ιδιαίτερα τα τελευταία 15 χρόνια. Παραδείγματα γεγονότων που επηρέασαν την εφοδιαστική αλυσίδα είναι ο σεισμός και το τσουνάμι στο Τοχόκου στην Ιαπωνία (2011), οι πλημμύρες στην Ταϊλάνδη (2011) και οι εκρήξεις στο λιμάνι της Τιαντζίν στην Κίνα (2015). Η μεταφορά κινδύνων μέσω της ασφάλισης μπορεί να αντισταθμίσει τους κινδύνους της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού. Υπάρχουν αρκετές ασφαλιστικές λύσεις για την αντιμετώπιση εθνικών και διεθνών διαταραχών.

Αρκετοί παγκόσμιοι κατασκευαστές εστιάζουν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της αλυσίδας εφοδιασμού ως απάντηση στις μεγαλύτερες διαταραχές. Οι στρατηγικές περιλαμβάνουν την αναδιαμόρφωση των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού, μειώνοντας τον αριθμό των προμηθευτών και των πελατών, αυξάνοντας τα αποθέματα, απλοποιώντας και συντομεύοντας τη διαδικασία παραγωγής, και περιφερειοποιώντας και επαναπροσδιορίζοντας τις αλυσίδες εφοδιασμού.

Επιπλέον, το μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό τοπίο, ιδίως οι αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας, οδηγούν σε αποσύνδεση των γεωγραφικών σφαιρών επιρροής και στην οικοδόμηση παράλληλων αλυσίδων εφοδιασμού.1 Η ασφάλιση αναδύεται, παράλληλα, ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο διαχείρισης κινδύνων.

Η ασφάλιση CBI συνδέεται με τους κινδύνους ιδιοκτησίας ενός εξωτερικού συμβαλλόμενου, όπως ο προμηθευτής ή ο πελάτης, σε σύγκριση με την τυπική ασφάλιση διακοπής εργασιών (BI), η οποία ενεργοποιείται μόνο σε περίπτωση ζημιάς στα περιουσιακά στοιχεία ενός ασφαλισμένου. Η CBI μπορεί επομένως να μετριάσει ορισμένους κινδύνους της αλυσίδας εφοδιασμού. Ενώ τα τυπικά ασφαλιστήρια BI και CBI καλύπτουν κινδύνους υλικών ζημιών (physical damage), δεν καλύπτουν άλλους κινδύνους της αλυσίδας εφοδιασμού, όπως οι πανδημίες ή οι πολιτικοί κίνδυνοι.

Οι ασφαλιστικές λύσεις NDBI μπορούν να καλύψουν γεγονότα όπως πανδημίες, απεργίες, πολιτικές αναταραχές ή στρατιωτικές ενέργειες ή/και περιπτώσεις όπου κανονιστικές ενέργειες, πολιτικοί κίνδυνοι ή φυσικές καταστροφές (σεισμός, πλημμύρες ή ηφαιστειακή έκρηξη κ.λπ.) οδηγούν σε σημαντικές καθυστερήσεις ή διακοπές.

Η ασφάλιση αλυσίδας εφοδιασμού είναι μια περαιτέρω λύση που παρέχει συγκεκριμένη κάλυψη για διαταραχές ή καθυστερήσεις στην παραλαβή προϊόντων, εξαρτημάτων ή υπηρεσιών από κατονομασμένους προμηθευτές, όπου δεν εμπλέκεται υλική ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία.

Άλλες σχετικές καλύψεις είναι η ασφάλιση απομείωσης των κανονιστικών ρυθμίσεων και η κάλυψη πολιτικών κινδύνων που αφορούν μη μετατρέψιμα νομίσματα. Ορισμένες από αυτές τις λύσεις βασίζονται σε παραμετρική ασφάλιση και όχι σε αποζημίωση λόγω της φύσης των κινδύνων.

Οι παραμετρικές καλύψεις συνδέονται με προκαθορισμένες παραμέτρους, οι οποίες επιλέγονται για να συσχετιστούν με τα ανοίγματα σε κίνδυνο. Αυτό μπορεί να ξεπεράσει τις δυσκολίες στην απόδειξη της περίπλοκης αιτιώδους αλυσίδας μιας ζημιάς.

Οι εταιρείες και οι ασφαλιστές πρέπει επίσης να αξιολογήσουν τις πολύπλοκες και συχνά μη ορατές εκθέσεις σε κίνδυνο, για να προσδιορίσουν τους κινδύνους που ενυπάρχουν στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού. Σύμφωνα με τη Swiss Re, η χαρτογράφηση διαφορετικών επιπέδων προμηθευτών είναι ζωτικής σημασίας για τη μοντελοποίηση και την παρακολούθηση της ροής παραγωγής. Τα πιο λεπτομερή δεδομένα και οι βαθύτερες αναλυτικές δυνατότητες είναι ζωτικής σημασίας για τον μετριασμό των κινδύνων, καθώς και για την ανάπτυξη νέων ασφαλιστικών λύσεων.

Οι ψηφιακές τεχνολογίες προσφέρουν τρόπους για την καλύτερη κατανόηση της αλυσίδας εφοδιασμού, επιτρέποντας τον εντοπισμό, την αξιολόγηση, την παρακολούθηση και τον μετριασμό των κινδύνων με πιο στοχευμένο τρόπο. Νέες πλατφόρμες ψηφιακών εφοδιαστικών αλυσίδων και οικοσυστήματα, και τεχνολογίες αισθητήρων μεταμορφώνουν την ευκρίνεια των δεδομένων που διατίθενται σε εταιρείες και ασφαλιστές. Παρομοίως, δομημένα και μη δομημένα δεδομένα μπορούν να συγκεντρωθούν όλο και πιο αποτελεσματικά με ταχέως εξελισσόμενες αναλυτικές δυνατότητες, επιτρέποντας τη σε βάθος εικόνα των σύνθετων, διασυνδεδεμένων συστημάτων. Με αυτές τις γνώσεις, οι εταιρείες και οι ασφαλιστές μπορούν να αναπτύξουν λύσεις για τον περιορισμό και την ασφαλιστική κάλυψη των κινδύνων.

1 sigma 6/2020 – De-risking global supply chains, Swiss Re Institute, September 2020.

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας