Συνεντεύξεις

Ο κ. Α. Γιάλλουρος του Συνεργατισμού μιλά για τη συνεργασία με Universal και Allianz

«Με νέα προϊόντα και αναβάθμιση υπηρεσιών ενδυναμώνεται η συνεργασία με Universal Life και Allianz Hellas», δηλώνει ο κ. Aχιλλέας Γιάλλουρος, Διευθυντής Τραπεζικών Εργασιών Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας.

Tα στοιχήματα που έχει να κερδίσει το 2018 η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα, που πέρασε από χίλια μύρια κύματα τα τελευταία πέντε χρόνια, είναι πολλά. Η ενιαία πλέον Τράπεζα, που προήλθε από συγχωνεύσεις Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων, μπαίνει σε πορεία ιδιωτικοποίησης που θα ολοκληρωθεί το 2020.

Η ισπανική εταιρεία Altamira Asset Management, η δεύτερη εταιρεία διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ) της Ευρώπης, πιάνει δουλειά, για τις ύψους 5,4 δις ΜΕΧ του Συνεργατισμού. Η ΣΚΤ, στις 31 Μαρτίου 2017, είχε δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 15,51%, ίδια κεφάλαια στα €1,2 δις και σύνολο ενεργητικού στα €13,9 δις.

Μια από τις μεγάλες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο συνεργατισμός είναι και ο τομέας των ασφαλίσεων.

Ο Δ/ντής Τραπεζικών Εργασιών της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, κ. Aχιλλέας Γιάλλουρος, κάνει στην «Ασφαλιστική Αγορά» αποτίμηση της συνεργασίας με τη Universal Life και την Allianz Hellas και αναλύει τους μελλοντικούς στόχους της ΣΚΤ.

 

Συνέντευξη στη Νατάσα Χριστοφόρου

Κλείνει ένας χρόνος από τη συνεργασία σας με τη Universal Life στον Κλάδο Ζωής. Πώς αποτιμάτε αυτή τη συνεργασία;
Α.Γ.: Η συνεργασία με τη Universal Life είναι εξαιρετική σε όλα τα επίπεδα και μας έχει εκπλήξει όλους ευχάριστα ο βαθμός συνεργασίας και αλληλοκατανόησης που υπάρχει από την πρώτη ημέρα.

Η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα και η Universal Life μέχρι σήμερα έχουν συνεργασία σε 4 ομαδικά σχέδια ασφάλισης Ζωής & Ατυχημάτων:

  • Ασφάλιση Ζωής Δανειοληπτών με ετήσια ασφάλιστρα περίπου €35.000.000 για 120.000 πελάτες/δανειολήπτες.
  • Ασφάλιση Ζωής φυσικών προσώπων, οι οποίοι έχουν δανειοδοτηθεί για αγορά κινητής περιουσίας, μέσω της νέας προσφερόμενης Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Κινητής Περιουσίας.
  • Ασφάλιση των νέων Συμβασιούχων Οπλιτών Εθνικής Φρουράς (ΣΥΟΠ).
  • Ασφάλιση Μόνιμου και Συμβασιούχου προσωπικού του Συνεργατισμού.

Επιπρόσθετα, υπάρχει συνεργασία για ιατροφαρμακευτική κάλυψη του συμβασιούχου προσωπικού της Τράπεζας.

Με τις Γενικές Ασφάλειες τι θα πράξετε τελικά; Επειδή οι πληροφορίες έκαναν λόγο για τερματισμό και στις Γενικές της συμφωνίας με την Allianz Hellas.
Α.Γ.: Για τις ασφάλειες Γενικού Κλάδου, υπάρχει μια μακροχρόνια και αγαστή συνεργασία με την Allianz Hellas Α.Α.Ε., η οποία θα συνεχιστεί και το 2018. Δεν έχει μελετηθεί κανένα ενδεχόμενο τερματισμού της συνεργασίας με την Allianz και συνεργασίας με άλλη εταιρεία Γενικού Κλάδου. Να σημειώσω ότι η Allianz προχωρά σε τεχνολογική αναβάθμιση όλων των υποδομών της εντός του 2018. Η περαιτέρω αυτοματοποίηση διαδικασιών θα βοηθήσει στην καλύτερη αποδοτικότητα των τμημάτων γενικού κλάδου της Υπηρεσίας Ασφαλειών και στην καλύτερη υποστήριξη των υφιστάμενων εργασιών και πελατών.

Ομαλή η μετάβαση από την Allianz στη Universal

Η μετάβαση από την Allianz στη Universal έφερε και κάποια παράπονα καταναλωτών ως προς την πληρωμή των απαιτήσεων. Έχουν επιλυθεί αυτά τα προβλήματα;
Α.Γ.: Η μετάβαση από την Allianz προς τη Universal δεν έφερε κάποια καταγγελία ως προς την πληρωμή απαιτήσεων. Όλοι οι τότε ασφαλισμένοι στα ομαδικά συμβόλαια με την Allianz A.Α.E. είχαν ενημερωθεί πλήρως, με επιστολή που είχε αποσταλεί στη διεύθυνσή τους, για τις αλλαγές που επρόκειτο να υπάρξουν.

Στην επιστολή, υπήρχε ρητή αναφορά στο δικαίωμά τους να μην ενταχθούν στο νέο ομαδικό σχέδιο της Universal Life, με την προσκόμιση ασφαλιστηρίου συμβολαίου με άλλη ασφαλιστική εταιρεία, το οποίο θα πρέπει να τύχει της έγκρισης της ΣΚΤ, ώστε να ικανοποιούνται οι σχετικές πρόνοιες της Πιστωτικής Πολιτικής της τράπεζας.

Οι διαδικασίες απαίτησης για περιστατικά που έγιναν πριν την 31η Δεκεμβρίου 2016 προς την Allianz A.Α.E., δυνάμει των προηγούμενων συμβολαίων ασφαλιστικών συμβολαίων ζωής, ή προς τη Universal Life με βάση τα νέα συμβόλαια συνεχίζονται χωρίς οποιαδήποτε σοβαρά προβλήματα.

Υπήρξε μία σχετική καθυστέρηση στην απόδοση απαιτήσεων (συμβόλαια Allianz), λόγω της απόφασης της Τράπεζας για επιστροφή τόκων σε μερίδα δανειοληπτών, η οποία τώρα έχει ξεπεραστεί.

Πρέπει να τονίσω ότι, πριν από την επίτευξη συμφωνίας με τη Universal Life, υπήρχαν 58 διαφορετικά ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια με την Allianz Α.Α.Ε. με πολλές και διαφορετικές καλύψεις, κάτι που δημιουργούσε τρομερά προβλήματα διαχείρισης.

Όλα τα συμβόλαια έχουν τώρα ενοποιηθεί σε ένα και όλοι πλέον οι δανειολήπτες έχουν ακριβώς τα ίδια ασφαλιστικά σχέδια και καλύψεις. Σημειώστε, επίσης, ότι η ΣΚΤ έχει συμμορφωθεί πλήρως με την πολιτική και διαδικασία αιτιάσεων της Εφόρου Ασφαλίσεων.

Στον Κλάδο των ασφαλειών, ποιοι είναι οι στόχοι σας για τον νέο χρόνο;
Α.Γ.: Οι στόχοι για το 2018 ποικίλλουν. Πρωταρχικός στόχος είναι η αύξηση της κερδοφορίας της Υπηρεσίας, αξιοποιώντας το υφιστάμενο πελατολόγιο και αναβαθμίζοντας την ποιότητα εξυπηρέτησής του, με απώτερο σκοπό την περαιτέρω αξιοποίησή του για επίτευξη μιας υγιούς ανάπτυξης.

Σημειώστε ότι τα τελευταία τρία χρόνια, η κερδοφορία της Υπηρεσίας Ασφαλειών έχει διπλασιαστεί χάρις στη συλλογική προσπάθεια Προσωπικού και Διοίκησης, χωρίς οι πελάτες της τράπεζας να επωμιστούν οποιοδήποτε σοβαρό κόστος. Η μεγάλη πλειοψηφία του πελατολογίου είναι καθαρά δανειακού χαρακτήρα, οπόταν σκοπός είναι οι διασταυρωμένες πωλήσεις, με την προώθηση επιπρόσθετων προϊόντων. Στο υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο θα προωθηθούν επίσης αναβαθμίσεις των υφιστάμενων καλύψεων.

Σε πλεονεκτική θέση έναντι των άλλων ασφαλιστικών παρόχων

Πλέον, μπαίνουν αρκετοί κανόνες και στο bancassurance. Πώς η Κυπριακή Συνεργατική Τράπεζα, που βρίσκεται σε πορεία πλήρους αναδιάρθρωσης, ετοιμάζεται και για τις νέες οδηγίες της Ε.Ε για τον Κλάδο των ασφαλίσεων; Πόσο δύσκολη είναι η προσαρμογή;
Α.Γ.: Δύο οδηγίες της Ε.Ε. αφορούν και επηρεάζουν άμεσα τον Ασφαλιστικό Κλάδο εντός του 2018. Η νέα Οδηγία για Είσπραξη και Απόδοση Ασφαλίστρων και η Οδηγία Ασφαλιστικής Διανομής είναι κάτι για το οποίο προετοιμαζόμαστε εδώ και κάποιους μήνες, γι’ αυτό και η προσαρμογή στα νέα δεδομένα αναμένεται να είναι ομαλή.

Ο μέχρι σήμερα τρόπος είσπραξης των ασφαλίστρων αλλά και το γεγονός ότι δεν διαθέτουμε ασφαλιστικό δυναμικό (ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές), μας θέτει σε πλεονεκτική θέση έναντι άλλων ασφαλιστικών παρόχων, ως προς την ευκολότερη μετάβαση στα νέα δεδομένα που προκύπτουν με βάση την Οδηγία είσπραξης και απόδοσης ασφαλίστρων.

Όσον αφορά την Οδηγία Ασφαλιστικής Διανομής, πρέπει να σημειώσω ότι, για ακόμη μια φορά, η μέχρι σήμερα πρακτική της μη πώλησης πολύπλοκων ασφαλιστικών επενδυτικών σχεδίων καθώς και το γεγονός ότι η ΣΚΤ πίστευε και πιστεύει στη συνεχή επιμόρφωση των στελεχών της, κάνει την προσαρμογή και σε αυτή την οδηγία ευκολότερη.

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα επιλογής

Οι υπόλοιπες ασφαλιστικές εταιρείες συχνά κατηγορούν τις τράπεζες για αθέμιτο ανταγωνισμό. Θεωρούν ότι ο πελάτης «εξαναγκάζεται» να συνάψει ασφαλιστικό συμβόλαιο, την ώρα που εγκρίνεται το δάνειό του. Πώς απαντάτε στις επικρίσεις αυτές;
Α.Γ.: Η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα γνωρίζει και σέβεται τους νόμους περί προστασίας των δικαιωμάτων του καταναλωτή και προσπάθειά μας είναι η πλήρης εφαρμογή τους. Όπως προανέφερα, ακόμη και όταν έγινε η αλλαγή από Allianz Α.Α.Ε. σε Universal Life, δόθηκε το δικαίωμα σε όλους τους πελάτες να επιλέξουν άλλη ασφαλιστική εταιρεία, σε περίπτωση που δεν συμφωνούσαν.

Ο πελάτης έχει το αναφαίρετο δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικής εταιρείας, νοουμένου ότι οι καλύψεις και οι όροι των συμβολαίων που θα προσκομίσει προς εξασφάλιση της δανειοδότησής του θα είναι σύμφωνα με την εκάστοτε πιστωτική πολιτική και την πολιτική εξασφαλίσεων της Τράπεζας.

Σας αναφέρω ότι η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα έχει αυτή τη στιγμή εκχωρημένα προς όφελός της και συμβόλαια άλλων ασφαλιστικών εταιρειών, εκτός της Allianz και της Universal Life με τις οποίες συνεργάζεται.

Η ισπανική Altamira αναλαμβάνει τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια

Ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα είναι οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις, που ανέρχονται σε αρκετά δις. Γι’ αυτό ανακοινώσατε συνεργασία με την ισπανική Altamira. Ποιος είναι ο στόχος αυτής της συνεργασίας;
Α.Γ.: Oι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις δεν είναι πρόβλημα μόνο της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, αλλά ολόκληρου του τραπεζικού συστήματος της Κύπρου. Προς ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος έχουμε προχωρήσει σε μια συμφωνία-σταθμό με την ισπανική εταιρεία Altamira, δημιουργώντας μαζί την Altamira Asset Management (Cyprus) Ltd. Η εταιρεία θα αναλάβει τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, εφαρμόζοντας νέους και σύγχρονους τρόπους αντιμετώπισής τους. Η Altamira Asset Management (Cyprus) Ltd αναλαμβάνει από την 1/1/2018 την επιχειρηματική ευθύνη διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων της Τράπεζας, που περιλαμβάνουν δάνεια ύψους €5,4 δις, με στόχο την εξεύρεση αποτελεσματικής και οριστικής λύσης αυτών των προβλημάτων.

Το παρελθόν κάποιων συνεργατικών ιδρυμάτων, όπως λειτουργούσαν πριν το 2013, είναι όπως αποδείχθηκε «αμαρτωλό». Τι μέτρα λαμβάνετε για την εξυγίανσή τους;
Α.Γ.: Πριν το 2013 δεν υπήρχε η ενιαία Τράπεζα που υπάρχει σήμερα, αλλά υπήρχαν αρκετά Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα, τα οποία ουσιαστικά λειτουργούσαν σε ένα παράλληλο χρηματοπιστωτικό σύστημα, χωρίς εποπτεία και με ένα περιορισμένο φάσμα της τραπεζικής.

Σήμερα, η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα είναι μια από τις συστημικές τράπεζες της Ευρώπης, εποπτεύεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Υπάρχει πλήρης έλεγχος και αυστηροί κανονισμοί στον τρόπο λειτουργίας της και σε καμία περίπτωση δεν θα δούμε ξανά τα λάθη του παρελθόντος. Να υπενθυμίσω ότι αρκετές από τις υποθέσεις τις έχει εντοπίσει η σημερινή Διοίκηση και Διεύθυνση της Τράπεζας και τις έχει καταγγείλει στην αστυνομία.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας