Ο απολογισμός της Brokers Union για το 2018

Η Brokers Union έκλεισε την οικονομική χρήση 2018 με ασφάλιστρα 26.054.588 ευρώ και σύνθεση παραγωγής 60/40.

Η Eταιρεία, βάσει του επιχειρηματικού της σχεδίου και των συνεργασιών που επιτυγχάνει, προσβλέπει σε παραγωγικό στόχο άνω τον 30 εκατ. ευρώ και σε σύνθεση παραγωγής  50/50.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά σε σχετικό δελτίο τύπου, η Διοίκηση της BU επενδύει σε προγράμματα και εφαρμογές, που επιτρέπουν στους Συνεργάτες της να διαθέτουν τον χρόνο τους αποκλειστικά στις πωλήσεις, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη μηχανογραφικών προγραμμάτων για τη μείωση του λειτουργικού κόστους των γραφείων τους καθώς και στη βελτιστοποίηση του επιπέδου εξυπηρέτησης τους.

Το τμήμα Direct, το οποίο λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία τα τελευταία τρία χρόνια, εξυπηρετεί το χαρτοφυλάκιο ανανεώσεων των Συνεργατών, με έγκαιρη ενημέρωση των ασφαλισμένων, με εφαρμογή προγραμμάτων cross-selling για την προώθηση επιπλέον ασφαλιστικών προϊόντων, και πάντα παρέχοντας εγγύηση για την προστασία της παραγωγής του Συνεργάτη.

Μετά την εφαρμογή του GPDR και της IDD η εταιρεία έχει αναπτύξει μηχανογραφικό πρόγραμμα, έτσι ώστε να εκδίδονται αυτόματα οι απαραίτητες, πλέον, τρεις πρόσφορες ασφάλισης. Επιπρόσθετα, στον Κλάδο Ζωής & Υγείας, παρέχεται ανάλυση των προτεινόμενων προγραμμάτων, πιστοποιημένη από τις συνεργαζόμενες Ασφαλιστικές εταιρίες, είτε μέσω του Κλάδου της Εταιρίας, είτε μέσω web, με συγκριτική αξιολόγηση κάθε προτεινόμενου προγράμματος.

Επιπλέον, η Brokers Union κατανοώντας  την ανάγκη του Συνεργάτη να λαμβάνει άμεσα τις προμήθειες, σύντομα θα έχει διαθέσιμη μηχανογραφική εφαρμογή, η οποία, για τα συμβόλαια που έχουν εξοφληθεί απευθείας στις ασφαλιστικές εταιρείες, θα πιστώνει τις προμήθειες στο πλαφόν του συνεργάτη, που θα μπορεί να τις χρησιμοποιήσει άμεσα για αγορά συμβολαίων ή να ζητήσει τη ρευστοποίηση του πιστωτικού υπολοίπου στο τέλος του μήνα.

Στον Κλάδο Ζωής & Υγείας, η εταιρεία έχει δημιουργήσει ειδικό τμήμα εκπαίδευσης των Συνεργατών και Υποστήριξης των πωλήσεων, ενώ, υπό προϋποθέσεις, εξειδικευμένα στελέχη της εταιρείας μπορεί να συνοδεύσουν το Συνεργάτη σε ενημερωτική συνάντηση με τον πελάτη του.

Η Brokers Union, μέσω των Lloyd’s, με τη συνεργασία του γραφείου του Λονδίνου,  προσφέρει κάλυψη για κινδύνους, οι οποίοι δεν καλύπτονται  από τις Ελληνικές Ασφαλιστικές εταιρείες, όπως Cyber, Αστικές Ευθύνες με πολύ μεγάλα κεφάλαια ασφάλισης, D&O κ.λπ.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί η ιδιαίτερη τεχνογνωσία και εξειδίκευση της Εταιρείας στον Κλάδο Μarine.

«Η Διοίκηση και η Διεύθυνση Πωλήσεων της Εταιρείας είναι πάντοτε στη διάθεση όσων επιθυμούν να συνεργαστούν με τη Brokers Union, προκειμένου να τους παρουσιάσουν τα προγράμματα και τις παροχές που προσφέρει η τελευταία», τονίζεται εν κατακλείδι στο δελτίο τύπου.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας