Οικονομικά Μεγέθη

NP Ασφαλιστική: Αύξηση μεγεθών και δεικτών φερεγγυότητας το 2017

Θετικά οικονομικά και παραγωγικά αποτελέσματα, που ενισχύουν ακόμη περισσότερο τη θετική πορεία και τη δυναμική της, ανακοίνωσε η NP Ασφαλιστική για το 2017.

Όπως ανακοινώθηκε, για το 2017 η NP Ασφαλιστική πέτυχε αύξηση σε όλα της τα θεμελιώδη μεγέθη:

  • Ο Βασικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (SCR) διαμορφώθηκε στο 194%, αυξημένος κατά 15,4% από το 168% του 2016.
  • Ο Ελάχιστος Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (MCR) διαμορφώθηκε στο 770%, αυξημένος κατά 15,9% από το 664% του 2016.
  • Αύξηση των Μεικτών Ασφαλίστρων κατά 9,8% στα 31 εκ. Ευρώ, ενώ στο σύνολό της η ασφαλιστική αγορά στους Γενικούς Κλάδους είχε αύξηση 2,1%.
  • Kέρδη προ φόρων στα 9,1 εκ. ευρώ με ισολογισμό κατά IFRS.
  • Aύξηση της Καθαρής Θέσης και των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας κατά 15,7% στα 53,4 εκ. Ευρώ, από 46,1 εκατ. ευρώ το 2016
  • Αύξηση του Ενεργητικού της Εταιρείας κατά 9,06% στα 94,7 εκ. ευρώ.
Eκτίναξη Ιδίων Κεφαλαίων και Δεικτών Solvency II

Tα Ίδια Κεφάλαια κατά τον Ισολογισμό Φερεγγυότητας ΙΙ (Solvency II) ανήλθαν στο ποσό των 52,7 εκ. ευρώ,  παρουσιάζοντας αύξηση 16,2 % συγκριτικά με το προηγούμενο έτος και διαμόρφωσαν τον Δείκτη Φερεγγυότητας της Εταιρίας (SCR ratio) για  το έτος 2017 στο 194% και τον Δείκτη Ελάχιστων Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (MCR ratio) στο 770%.

Αυξημένη γενική ρευστότητα

Όπως σημειώνεται στο σχετικό δελτίο τύπου, η NP Ασφαλιστική διατηρεί σχεδόν επταπλάσια ταμειακά διαθέσιμα από τα απαιτητά, προκειμένου να είναι σε θέση να καλύπτει οποιαδήποτε τακτική ή έκτακτη οικονομική απαίτηση σε πληρωμές αποζημιώσεων ή υποχρεώσεων προς τρίτους. Ως εκ τούτου, ο πάρα πολύ σημαντικός δείκτης ρευστότητας για όλες της ασφαλιστικές εταιρείες, διαμορφώνεται για την NP στο 685% προκειμένου να εκμηδενίσει κάθε τέτοιο πιθανό κίνδυνο. Οι καταθέσεις της Εταιρείας ανέρχονται σε 41,7 εκ. ευρώ σε σύνολο ενεργητικού 94,7 εκ. ευρώ.

Επιτυχημένη στρατηγική και για τα επόμενα χρόνια

Αναφορικά με τη στρατηγική της η Εταιρεία επισημαίνει ότι με την ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια που διαθέτει και τις επαρκείς προβλέψεις, έχει δημιουργήσει μια δυνατή οικονομική και επιχειρηματική βάση για την απρόσκοπτη λειτουργία της τα επόμενα χρόνια. Συνεχίζει την ορθολογική και χρηστή διαχείριση του Ενεργητικού της στο σύνολό του, εξελίσσει περαιτέρω την αποδοτική οργανωτική της δομής, συνεχίζει την επενδυτική της δραστηριότητα με πολύ θετικά αποτελέσματα πάρα τη συνεχιζόμενη ύφεση και τα capital controls και ολοκλήρωσε επιτυχώς την μεταστέγαση των Κεντρικών της Γραφείων στο νέο ιδιόκτητο κτίριό της, 4.500 τ.μ., στο «Δακτυλίδι» στο Μαρούσι, μετά από 15 χρόνια επιτυχημένης πορείας και παρουσίας στον Πειραιά.

Nα ξεπεράσει το 220% το SCR  2018

Πρωταρχικοί στόχοι της Διοίκησης της NP Ασφαλιστικής για το 2018 παραμένουν η περαιτέρω ενίσχυση της Φερεγγυότητας της Εταιρείας και των Ιδίων Κεφαλαίων της, μέσα από τα οργανικά αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης, με στόχο ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας να υπερβεί το 220% με 31/12/2018. Επιπλέον, βασική επιδίωξη είναι η διαρκής βελτίωση των τεχνολογικών εφοδίων προς το δίκτυο Συνεργατών της και  η ανάπτυξη νέων και ανταγωνιστικών προϊόντων σε όλους τους κλάδους ασφάλισης προς όφελος των υφιστάμενων και των εν γένει νέων πελατών της εταιρείας.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας