Διεθνή

Νομοθεσία για τα δεδομένα των οχημάτων ζητούν επειγόντως η Insurance Europe και 9 ακόμη ενώσεις

H Insurance Europe και 9 ακόμη ευρωπαϊκές ενώσεις (ADPA – AIRC – CECRA – CLEPA – EGEA – ETRMA – FIA – FIGIEFA, Leaseurope), που εκπροσωπούν ανεξάρτητους παρόχους υπηρεσιών αυτοκινήτου και καταναλωτές, κάλεσαν την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κα Ursula von der Leyen, να προχωρήσει επειγόντως στη θέσπιση της αναγκαίας κοινοτικής νομοθεσίας για την πρόσβαση στα δεδομένα οχημάτων.

Η πλειονότητα των σύγχρονων οχημάτων είναι συνδεδεμένα και προσφέρουν τεράστιες δυνατότητες για ασφαλέστερη και εξυπνότερη μετακίνηση στους Ευρωπαίους καταναλωτές και επιχειρήσεις. Ωστόσο, οι κατασκευαστές έχουν το μονοπώλιο στην πρόσβαση στα δεδομένα των οχημάτων. Αυτό περιορίζει την καινοτομία των υπηρεσιών και τον ανταγωνισμό, περιορίζει τις επιλογές των καταναλωτών και των επιχειρήσεων, αυξάνει τις τιμές και υπονομεύει την ανταγωνιστική θέση της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Ομάδα των παραπάνω ενώσεων υπογραμμίζει ότι, μετά από επτά χρόνια συζητήσεων, το πολυδιαφημισμένο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη θέσπιση νομοθεσίας σχετικά με την πρόσβαση στα δεδομένα, τις λειτουργίες και τους πόρους των οχημάτων είναι πιο αναγκαία από ποτέ. Όπως υποστηρίζουν, ο νόμος της ΕΕ για τα δεδομένα (Data Act) δεν αντιμετωπίζει ούτε την οιονεί μονοπωλιακή δομή της αγοράς ούτε τις τεχνικές απαιτήσεις, για να γίνει πραγματικότητα η ισότιμη πρόσβαση στα δεδομένα. Η δράση είναι επείγουσα, λόγω του κανονιστικού χάσματος που θα προκύψει τον Ιούλιο, όταν θα τεθεί σε ισχύ ένας νέος νόμος του ΟΗΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο (αριθ. 155), που ενδεχομένως θα οδηγήσει στη σταδιακή διακοπή της λειτουργίας του μοναδικού ανεξάρτητου μέσου απομακρυσμένης πρόσβασης σε δεδομένα οχημάτων. Η Oμάδα υποστηρίζει ότι η ΕΕ πρέπει επειγόντως να θέσει σε εφαρμογή την ισότιμη πρόσβαση στα δεδομένα που παράγονται από οχήματα για όλους τους εμπλεκόμενους στη συγκεκριμένη αγορά, εκδίδοντας νομοθεσία για κάθε τομέα που προστατεύει τις επιλογές των καταναλωτών, ενθαρρύνει τον πραγματικό ανταγωνισμό και προωθεί τις επενδύσεις.

Μιλώντας εκ μέρους του ευρωπαϊκού ασφαλιστικού κλάδου, ο κ. Yann Arnaud, Director of Responses to Customer Needs & Innovation στη γαλλική ασφαλιστική εταιρεία MACIF, σχολίασε: «Δεν υπάρχουν σήμερα ίσοι όροι ανταγωνισμού όσον αφορά την πρόσβαση στα δεδομένα οχημάτων, γεγονός που εμποδίζει την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να σταματήσει να κωλυσιεργεί και να προωθήσει επειγόντως έναν κοινοτικό κανονισμό. Αυτό θα επιτρέψει στους ασφαλιστές να παρέχουν καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες για την υποστήριξη της κλιματικής μετάβασης και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Θα τους βοηθήσει, επίσης, να κατανοήσουν και να διαχειριστούν τους κινδύνους που σχετίζονται με τις νέες και μελλοντικές μορφές μετακίνησης, όπως η αυτόνομη οδήγηση. Το άνοιγμα της πρόσβασης στα δεδομένα θα αποτρέψει τον έλεγχό τους από λίγες μεγάλες εταιρείες και θα δημιουργήσει μια ανταγωνιστική αγορά, που θα έχει οφέλη για τους Ευρωπαίους».


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας