Εκπαίδευση

Νέο webinar για τη Λειτουργία Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής και Επικουρικού Κεφαλαίου

Το insurancewebinars.gr σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών, διεξάγουν ένα νέο διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο: Λειτουργία Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής & Επικουρικού Κεφαλαίου.

Εισηγήτρια στο σεμινάριο θα είναι η κα Μελίνα Τσικογιαννοπούλου, Σύμβουλος Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί την Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015 και ώρα: 18.00 – 20.00.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση και η κατανόηση, τόσο των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών όσο και των υπαλλήλων ασφαλιστικών επιχειρήσεων, της έννοιας και της λειτουργίας του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής και του Επικουρικού κεφαλαίου, αντίστοιχα.

Το webinar απευθύνεται σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές όλων των κατηγοριών, σε ασφαλιστικούς υπαλλήλους Ασφαλιστικών Εταιρειών ή Γραφείων Διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να διευρύνουν και εμβαθύνουν τις γνώσεις τους πάνω στα θέματα του σεμιναρίου αλλά και γενικότερων εξελίξεων στα τρέχοντα θέματα της ασφαλιστικής αγοράς.

Θεματολογία:

Ι. Περιγραφή του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής- Τι είναι το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής

 • Σκοπός
 • Μέλη του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής
 • Εισφορές
 • Λειτουργία του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής

Βασικοί “μηχανισμοί”

 • Διατήρηση χαρτοφυλακίου Ζωής
 • Μεταφορά χαρτοφυλακίου
 • Διαδικασία Αποζημιώσεων

 Καλύψεις

 • Παροχές & ανώτατα κεφάλαια
 • Εξαιρέσεις από την κάλυψη

ΙΙ. Περιγραφή του Επικουρικού Κεφαλαίου – Τι είναι το Επικουρικό Κεφάλαιο

 • Σκοπός
 • Μέλη του Επικουρικού Κεφαλαίου
 • Εισφορές
 • Λειτουργία του Επικουρικού Κεφαλαίου

Καλύψεις

 • Παροχές & ανώτατα κεφάλαια
 • Εξαιρέσεις από την κάλυψη
 • Διαδικασία Αποζημιώσεων

Το webinar μπορείτε να το παρακολουθήσετε στην τιμή των 25€  και μπορείτε να δηλώνετε συμμετοχή για μία από τις 25 θέσεις μέσα από το www.insurancewebinars.gr

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας