Εκπαίδευση

Negotiating with your brain

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Νομικής Βιβλιοθήκης για τις αποτελεσματικές μεθόδους διαπραγμάτευσης

Πώς μπορούν να βελτιω­θούν οι δεξιότητες κατανόησης, ανάλυσης και διαπραγμάτευσης όσων καλούνται να διαπραγματευτούν, να επιτύχουν συμφωνίες και να επιλύσουν διαφορές; Η απάντηση είναι: με τη βοήθεια της Νευροεπιστήμης. Με αυτό ως δεδομένο, η Νομική Βιβλιοθήκη Εκπαιδευτική διοργανώνει διήμερο πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, στις 30 & 31 Μαΐου,  σε συνεργασία με τους Richard Birke και Huub Liefhebber.

Σε ποιους απευθύνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται, μεταξύ άλλων, σε επιχει­ρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων, δικηγόρους, νομικούς και οι­κονομικούς συμβούλους, ασφαλιστικούς συμβούλους, διευθυντές Ανθρωπίνου δυναμικού, διαμεσολαβητές και γενικώς σε όσους καλούνται –λόγω θέσης– να διαπραγματεύονται για την επίτευξη συμφωνιών και να επιλύουν διαφορές. Η παρακολούθησή του θα προσφέρει στους συμμετέχοντες πολύτιμη γνώση και πρακτικές κατευθύνσεις για το πώς μπορούν να εφαρμόσουν τα ευρήματα της νευροεπιστήμης, προκειμένου να βελτιώσουν και να εξελίξουν τις μεθόδους κατανόησης, διαπραγμάτευσης και διαμεσολάβησης.

Γιατί είναι σημαντικά τα ευρήματα των νευροεπιστημών

Οι άνθρωποι χρησιμοποιούμε διάφορα μέρη του εγκεφάλου για την κατανόηση, ερμηνεία και αξιολόγηση των πληροφοριών που λαμβάνουμε, προκειμένου να εξασφαλίσουμε επιτυχημένη επι­κοινωνία, τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική μας ζωή. Η διαπραγματευτική ικανότητα και η εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων και στρατηγικών στις διαπραγματεύσεις οδηγούν στον περιορισμό λαθών και στη βελτίωση του διαπραγματευτικού απο­τελέσματος.

Τα ευρήματα των νευροεπιστημών έχουν ασύλληπτη σημασία και βαρύτητα για τη διαμόρφωση των μεθό­δων διαπραγμάτευσης και διαμεσολάβησης.

Οι διεθνούς κύρους εισηγητές του προγράμ­ματος, κ.κ. Richard Birke (Καθηγητής Πανεπιστημίου και Πρόεδρος του Τμήματος Επίλυσης Διαφο­ρών του Πανεπιστημίου του Willamette – USA) και Huub Liefhebber (Σύμβουλος πολυεθνικών επιχειρήσεων και γνωστός εκπαιδευτής στον τομέα της Νευροεπιστήμης, των Διαπραγματεύσεων και της επίλυσης διαφορών), με τη βοήθεια των εντυπωσιακών ευρημάτων και συμπερασμάτων των νευροεπιστημών, θα δώσουν κατευθύνσεις για το πώς μπορούν να βελτιω­θούν οι δεξιότητες κατανόησης, ανάλυσης και διαπραγμάτευσης όσων καλούνται να διαπραγματευτούν, να επιτύχουν συμφωνίες και να επιλύσουν διαφορές.

Πού και πότε θα πραγματοποιηθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 & το Σάββατο 31 Μαΐου 2014 (ώρες 10.00 – 18.00) στην Κεντρική Αίθουσα «Ευρώπη» – Νομική Βιβλιοθήκη, Μαυρομιχάλη 23, Αθήνα.

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα €395.

Διευκρινίζεται ότι απόφοιτοι σεμιναρίων της Νομικής Βιβλιοθήκης και της Toolkit Company απολαμβάνουν 10% έκπτωση.

Να σημειωθεί, τέλος, ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα, με ταυτόχρονη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Με την ολοκλήρωση του προ­γράμματος, οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.

 

Περισσότερες πληροφορίες: κα Ελένη Στεφανίδη210 3678858, [email protected].

Δηλώσεις συμμετοχής στην ιστοσελίδα

http://www.nb.org/NEGOTIATING_WITH_YOUR_BRAIN/

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας