Εταιρείες

Νέες Διοικήσεις στον ΟΑΕΠ και στο ΚΕΠΕ

Από το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων  ανακοινώθηκε η τοποθέτηση νέων διοικήσεων στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) και στον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ).

Οι νέες διοικήσεις είναι οι εξής:
• Νέος Πρόεδρος του Δ.Σ. και Επιστημονικός Διευθυντής του ΚΕΠΕ αναλαμβάνει ο κ. Νίκος Φίλιππας.
Είναι αναπληρωτής Καθηγητής του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει εργαστεί ως στέλεχος χρηματιστηριακής εταιρίας, ήταν μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (EIB) και έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ. του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς. Έχει συνεργασθεί με μεγάλες εταιρείες και την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. 

• Νέος Πρόεδρος στον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) αναλαμβάνει ο κ. Θεμιστοκλής Καλπακτσόγλου.
Πτυχιούχος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πειραιά. Έχει εργαστεί ως οικονομολόγος και σύμβουλος επιχειρήσεων. Έχει διατελέσει Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας «Εμπορική Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ», διευθυντής διευθύνσεων και τραπεζικών καταστημάτων της Εμπορικής Τράπεζας και αναπληρωτής Διοικητής στο ΓΝΑ «Λαϊκό».

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας