Νέα σεμινάρια από το ΕΙΑΣ για την Εποπτεία στην Ασφαλιστική διαμεσολάβηση & την Ασφάλιση κλάδου Αυτοκινήτων

560

Δύο νέα σεμινάρια θα πραγματοποιήσει το ΕΙΑΣ το Φεβρουάριο. Το πρώτο αφορά την Εποπτεία στην Ασφαλιστική διαμεσολάβηση και το δεύτερο την Ασφάλιση κλάδου Αυτοκινήτων (Νομοθεσία, ανάληψη-Τιμολόγηση, πρόσφατες εξελίξεις) και τη Διαχείριση & Διακανονισμό Ζημιάς Κλάδου Αυτοκινήτων.

Εποπτεία στην Ασφαλιστική διαμεσολάβηση

Το Σεμινάριο είναι διάρκειας έξι (6) εκπαιδευτικών ωρών και θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, 14:30 – 19:30

Εισηγήτρια του Σεμιναρίου είναιη κα Κωνσταντίνα Λόντου,δικηγόρος και τ. Διευθύντρια του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα θέματα που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου:

 • Το  Νομικό πλαίσιο
 • Κατηγορίες διαμεσολαβούντων στην ασφάλιση προσώπων – Καθήκοντα  και υποχρεώσεις τους
 • Παραδείγματα απαιτήσεων ανά κατηγορία ασφαλιστικής  διαμεσολάβησης
 • Διαφορές – ασυμβίβαστα μεταξύ των κατηγοριών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης
 • Μορφή  έκταση και λειτουργία του Ασφαλιστηρίου  επαγγελματικής αστικής ευθύνης των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.
 • Τρόπος και έκταση εποπτείας επί των φυσικών και νομικών προσώπων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.
 • Κώδικας Δεοντολογίας
 • Πράξεις 30/2013 και 31/2013 της Τράπεζας της Ελλάδος
 • Διοικητικές κυρώσεις
 • Διαδικασίες για την προστασία του καταναλωτή 
 • Φερεγγυότητα II και ασφαλιστική διαμεσολάβηση
 • Κοινοτικές εξελίξεις στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2015.

Δικαίωμα Συμμετοχής στο Σεμινάριο: 80€για τα μέλη του Ε.Ι.Α.Σ., 90€για τα μη μέλη.

Διαβάστε περισσότερα – Αίτηση συμμετοχής                                         

 

Ι. Ασφάλιση κλάδου Αυτοκινήτων, Νομοθεσία, ανάληψη-Τιμολόγηση, πρόσφατες εξελίξεις, ΙΙ.  Διαχείριση & Διακανονισμός Ζημιάς Κλάδου Αυτοκινήτων

Το Σεμινάριο είναι διάρκειας έξι (6) εκπαιδευτικών ωρών και θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015, 10:00 – 15:00.

Εισηγητές του Σεμιναρίου είναι ο κ. Στράτος Χατζηπαυλής, Head of Shared Services Center της Interamerican και ο κ. Απόστολος Τζιώλης, Προϊστάμενος του Τομέα Εξυπηρέτησης Πελατών και Συνεργατών της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα θέματα που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου:

Ι. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

·  Αστική Ευθύνη (489/76 και ΝΕΕΣ αλλαγές βάσει των 3557-07, 3746-09, 4092-12 & 4141-13)

·  Προαιρετικές καλύψεις (2496/97)

·  Διαφορές μεταξύ Α/Ε & Προαιρετικών

·  Αρμοδιότητες νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου (ΔΕΙΑ, ΓΔΑ, Επικουρικό Κεφάλαιο, Κέντρο Πληροφοριών)

·  Τιμολόγηση ατομικών και ομαδικών συμβολαίων (στόλοι), Ανάληψη & διαχείριση κινδύνων, σημαντικοί δείκτες (Loss & Combined Ratio)

·  Επερχόμενες αλλαγές στην νομοθεσία του Κλάδου Αυτοκινήτου

ΙΙ.  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΑΣ ΚΛ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

·  Οι υποχρεώσεις του ασφαλιστή σε περίπτωση ζημιάς  (τήρηση ΦΑΠ, υποχρέωση σύντομης απάντησης / καταβολής αποζημίωσης )

· Διαχείριση φακέλου ζημίας

· Διακανονισμός – πληρωμή ζημίας

· Φιλικός διακανονισμός – αποζημίωση

· Διαχείριση Δικαστικών Ζημιών

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2015.

Δικαίωμα Συμμετοχής στο Σεμινάριο 80€ για τα μέλη του Ε.Ι.Α.Σ., 90€ για τα μη μέλη

Διαβάστε περισσότερα – Αίτηση συμμετοχής

 

 

Προηγούμενο άρθροEurolife ERB: Ολοκληρώθηκε το 3ο «Advanced Program in Management for Insurance Executives»
Επόμενο άρθροΕυρωπαϊκή Πίστη: Εξόφληση ασφαλιστηρίου σε πραγματικό χρόνο