Νέα Προγράμματα Κατοικίας από την Ορίζων Ασφαλιστική

2460

Ασφάλιση Κατοικίας FREE & Ασφάλιση Κατοικίας SMART (Agent Value) είναι τα δύο νέα προγράμματα που σχεδίασε και προσφέρει η Ορίζων Ασφαλιστική, παρέχοντας έτσι μεγαλύτερη ευελιξία στις επιλογές κάθε ενδιαφερόμενου, που θέλει να νιώθει ασφαλής… σπίτι του!

Τα νέα προγράμματα παρέχουν πλήρη προστασία για την εξασφάλιση κτηρίου και περιεχομένου, από ένα ευρύ φάσμα κινδύνων, σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές, απόλυτα προσαρμοσμένα στις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε ανθρώπου.

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ FREE

Για ιδιοκτήτες κατοικιών με υψηλές απαιτήσεις σχεδιάστηκε από την Ορίζων Ασφαλιστική το νέο πρόγραμμα Ασφάλιση Κατοικίας FREE. Με ιδιαίτερα πλούσιες καλύψεις και χωρίς απαλλαγές*, απευθύνεται σε όλους εκείνους που θέλουν για την κύρια κατοικία τους ασφάλεια χωρίς περιορισμούς, καθώς εξασφαλίζει αποζημίωση από το πρώτο ευρώ σε περίπτωση ζημιάς ή απώλειας.

Η νέα ολοκληρωμένη πρόταση της Ορίζων, βασιζόμενη σε εμπειρία ετών και σχεδιασμένη σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, διαθέτει εξαιρετικά ανταγωνιστικό ασφάλιστρο και δυνατότητα να προσαρμοστεί σε κάθε είδους ανάγκη.

* Εξαιρείται η απαλλαγή 2% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου σε περίπτωση σεισμού.

Οι καλύψεις του προγράμματος

 • Πυρκαγιά-Κεραυνός
 • Πυρκαγιά από δάσος
 • Ευρεία έκρηξη
 • Πτώση αεροσκαφών
 • Πρόσκρουση οχημάτων
 • Έξοδα αποτροπής ή περιορισμού ζημιάς έως 10% επί της ζημίας
 • Ζημιές από καπνό
 • Βραχυκύκλωμα με εστία φωτιάς σε Α΄ κίνδυνο έως €1.000 ανά γεγονός & ετησίως
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Πολιτικές ταραχές, στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες
 • Κακόβουλες ενέργειες
 • Ζημιές από πτώση δένδρων & στύλων μέχρι €1.000 ανά γεγονός και ετησίως
 • Ζημιές κατά την πυρόσβεση, έως 5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου, με μέγιστο €2.000 ανά γεγονός & ετησίως.
 • Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετός, βάρος χιονιού
 • Διάρρηξη σωληνώσεων ύδρευσης/θέρμανσης/κλιματισμού/αποχέτευσης (Η κάλυψη για αποχετεύσεις παρέχεται μέχρι του ποσού των €2.000 ανά γεγονός και ετησίως και μόνο για αποχετεύσεις μέχρι 15 ετών)
 • Θραύση κρυστάλλων σε Α’ κίνδυνο έως €1.000 ανά γεγονός & ετησίως (Σε νέα συμβόλαια η κάλυψη ενεργοποιείται 2 μήνες μετά την έναρξη του συμβολαίου)
 • Αποκομιδή συντριμμάτων έως 3% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με μέγιστο €1.500 ανά γεγονός & ετησίως.
 • Αστική ευθύνη έναντι τρίτων από φωτιά και έκρηξη έως €10.000/ανά γεγονός & ετησίως
 • Αστική Ευθύνη ενοικιαστή έναντι ιδιοκτήτη μέχρι 5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου και με μέγιστο €10.000 ανά γεγονός & ετησίως
 • Έξοδα μεταφοράς/αποθήκευσης/επανεγκατάστασης περιεχομένου έως €1.000 ανά γεγονός & ετησίως
 • Κόστος διερευνητικών εργασιών για ζημιές από νερά, μέχρι €300 ανά γεγονός & ετησίως
 • Κλοπή περιεχομένου μετά από διάρρηξη/αναρρίχηση
 • Ζημιές στο κτήριο από προσπάθεια κλοπής έως €1.000 ανά γεγονός & ετησίως
 • Αξία καινούργιου για οικοδομές μέχρι 25 ετών
 • Επαγγελματικές αμοιβές αρχιτεκτόνων-μηχανικών & έξοδα έκδοσης αδειών μέχρι €1.000
 • Ζημιές στον ηλιακό θερμοσίφωνα συνεπεία καλυπτομένου κινδύνου, μέχρι €500 ανά γεγονός & ετησίως.
 • Έξοδα άντλησης υδάτων, μέχρι €200 ανά γεγονός & ετησίως
 • Έξοδα απώλειας εγγράφων έως €200 ανά γεγονός και ετησίως
 • Έξοδα ζημιών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης έως €200
 • Έξοδα αντικατάστασης κλειδαριάς έως €200 ανά γεγονός και ετησίως
 • Όρος πρόνοιας έως 10% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου
 • Σεισμός

Σημειώνεται ότι για να γίνει αποδεκτή μια αίτηση ασφάλισης, θα πρέπει να αφορά κατοικία των ακόλουθων προδιαγραφών:

 • Να μην έχουν συμβεί από καλυπτόμενο κίνδυνο ζημιές την τελευταία πενταετία και μέχρι την ανάληψη του κινδύνου.
 • Για τη διάρρηξη σωληνώσεων ύδρευσης/θέρμανσης/ψύξης/κλιματισμού, το έτος κατασκευής της οικοδομής να είναι της τελευταίας 25ετίας ή, σε αντίθετη περίπτωση, να έχουν ανακαινισθεί πλήρως οι αντίστοιχες σωληνώσεις.
 • Σεισμός: Η οικοδομή να είναι αντισεισμικής κατασκευής με νόμιμη άδεια μετά το 1960, χωρίς ζημιές από προγενέστερους σεισμούς μέχρι την ημέρα ανάληψης του κινδύνου.
 • Το πρόγραμμα παρέχεται μόνο σε κύριες κατοικίες με ενυπόθηκο και μη ενδιαφέρον.
 • Η κατασκευή του κτηρίου να είναι μπετόν-αρμέ με τοιχοποιία από τούβλα και στέγη ταράτσα, κεραμίδια διακοσμητικά ή σε ξύλινο σκελετό.

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ SMART (AGENT VALUE)

Σχεδιασμένο να εξασφαλίζει την απόλυτη κάλυψη του ασφαλιζόμενου αλλά και την ουσιαστική ενίσχυση του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, το πρόγραμμα αυτό αποτελεί μια έξυπνη επιλογή προστασίας, στην εποχή που διανύουμε. Με εξαιρετικά ανταγωνιστικό ασφάλιστρο, πλούσιες καλύψεις και άμεση αποζημίωση, είναι ένα premium προϊόν, ικανό να προσαρμοστεί στις ανάγκες του ασφαλιζόμενου, με τη βοήθεια των έμπειρων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών της Ορίζων Ασφαλιστικής.

Οι καλύψεις του προγράμματος

 • Πυρκαγιά-Κεραυνός
 • Ευρεία έκρηξη
 • Πυρκαγιά από δάσος
 • Ζημιές από καπνό
 • Πτώση αεροσκαφών
 • Πρόσκρουση οχημάτων
 • Ζημιές κατά την πυρόσβεση, έως 5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου ανά γεγονός & ετησίως, με μέγιστο €2.000
 • Ζημιές από πτώση δένδρων & στύλων μέχρι €1.000 ανά γεγονός και ετησίως
 • Αποκομιδή συντριμμάτων έως 5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου ανά γεγονός & ετησίως, με μέγιστο €10.000
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Πολιτικές ταραχές, στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες
 • Κακόβουλες ενέργειες
 • Αστική ευθύνη έναντι τρίτων από φωτιά και έκρηξη έως 20% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου ανά γεγονός & ετησίως, με μέγιστο €50.000
 • Θραύση κρυστάλλων σε Α’ κίνδυνο έως €2.000 ανά γεγονός & ετησίως (Σε νέα συμβόλαια η κάλυψη ενεργοποιείται 2 μήνες μετά την έναρξη του συμβολαίου)
 • Βραχυκύκλωμα με εστία φωτιάς σε Α΄ κίνδυνο έως €2.500 ανά γεγονός & ετησίως
 • Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετός
 • Διάρρηξη σωληνώσεων ύδρευσης/θέρμανσης/κλιματισμού/αποχέτευσης (Η κάλυψη για αποχετεύσεις παρέχεται μέχρι του ποσού των €3.000 ανά γεγονός και ετησίως και μόνο για αποχετεύσεις μέχρι 15 ετών)
 • Αξία καινούργιου για οικοδομές μέχρι 25 ετών
 • Έξοδα μεταφοράς/αποθήκευσης/επανεγκατάστασης περιεχομένου έως €1.500 ανά γεγονός & ετησίως
 • Έξοδα αποτροπής ή περιορισμού ζημιάς έως 10% επί της ζημίας
 • Έξοδα αντικατάστασης κλειδαριάς έως €300 ανά γεγονός και ετησίως
 • Ίδιες ζημιές στο λέβητα κεντρικής θέρμανσης έως €1.000 ανά γεγονός και ετησίως
 • Όρος πρόνοιας έως 10% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου
 • Επαγγελματικές αμοιβές & έξοδα δημοσίων αρχών, έως €5.000
 • Έξοδα άντλησης υδάτων, έως €1.000 ανά γεγονός και ετησίως
 • Κλοπή περιεχομένου μετά από διάρρηξη/αναρρίχηση
 • Ζημιές στην οικοδομή συνεπεία κλοπής, μέχρι €1.800 ανά γεγονός και ετησίως
 • Σεισμός

Απαλλαγές

 • Σεισμός 2% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου.
 • Διάρρηξη σωληνώσεων ύδρευσης/θέρμανσης/κλιματισμού/αποχέτευσης, 10% με ελάχιστο 750€.
 • Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετός: 10% επί της ζημιάς με ελάχιστο €750.
 • Θραύση κρυστάλλων: €200 ανά ζημιά.
 • Βραχυκύκλωμα €250 ανά ζημιά.
 • Κλοπή περιεχομένου 10% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο €850.

Τα παραπάνω προγράμματα εμπλουτίζουν την ήδη πλούσια γκάμα προγραμμάτων ασφάλισης κατοικίας που προσφέρει η Ορίζων Ασφαλιστική (Ασφάλιση Κατοικίας BLUE, Ασφάλιση Κατοικίας DREAM, Ασφάλιση Κατοικίας GOLD, Ασφάλιση Κατοικίας σε Α’ Κίνδυνο), η οποία μένει πάντα πιστή στον στόχο της: να βελτιώνει συνεχώς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.

Δείτε εδώ όλα τα προγράμματα Ασφάλισης Κατοικίας της ΟΡΙΖΩΝ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δύο νέα προγράμματα επισκεφθείτε τους παρακάτω συνδέσμους:

Προηγούμενο άρθροΗ Ένωση Financial Planners Ελλάδος διοργανώνει ομιλία με θέμα: Γιατί Financial Planning?
Επόμενο άρθροΣτην ανάπτυξη του δικτύου agency στοχεύει η Interamerican