Εταιρείες

Νέα διαδικτυακά «εργαλεία» στην υπηρεσία της Νομικής Προστασίας

Η χρήση και αξιοποίηση της τεχνολογίας από τους ασφαλιστές Νομικής Προστασίας, οι «εναλλακτικές» και «ηλεκτρονικές» μέθοδοι επίλυσης διαφορών,  καθώς και οι παγκόσμιες ψηφιακές εφαρμογές και «τάσεις» που σχετίζονται με τον κλάδο συζητήθηκαν στο Συνέδριο του RIAD, στο οποίο ως μέλος του Δ.Σ. συμμετείχε η κυρία Νάντια Σταυρογιάννη Διευθύνουσα Σύμβουλος της D.A.S. Hellas.

Στο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες (8-10 Οκτωβρίου) μεταξύ των ομιλητών η κυρία Δέσποινα Σπανού, που ως επικεφαλής του τομέα καταναλωτών στη Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρουσίασε στους περισσότερους από 180 συμμετέχοντες – σύνεδρους εκπρόσωπους του κλάδου, τη σημασία που έχει για τους καταναλωτές, τους εμπόρους και τους ασφαλιστές Νομικής Προστασίας η χρήση δύο νέων «εργαλείων» που είναι η «Εναλλακτική και η Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών (ADR & ODR).

Τονίστηκε ότι εάν σχεδιαστούν σωστά, το ADR και το ODR μπορούν να προσφέρουν ένα απλό, γρήγορο και αποτελεσματικό μέσο διακανονισμού των καταναλωτικών διαφορών, στοιχείο σημαντικό για τους ασφαλιστές Νομικής Προστασίας.

Η κα Σταυρογιάννη κατά στη διάρκεια των εργασιών του RIAD συμμετείχε στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου καθώς και στα ειδικά workshops. Αναφερόμενη στο ADR & ODR τόνισε πώς αποτελούν σημαντικές εξελίξεις που ενδιαφέρουν τους ασφαλιστές Νομικής Προστασίας, δίνουν νέες δυνατότητες για πιο γρήγορη και φιλική επίλυση διαφορών οπότε και σηματοδοτούν εξελίξεις στον κλάδο.

 

ADR-ODR

Υπό το πρίσμα της Νομικής Προστασίας, συζητήθηκαν οι δυνατότητες του ADR (Alternative disputer solution) και του ODR (Online disputer solution) για πιο εύκολη και δίκαια πρόσβαση στη δικαιοσύνη. 

Στο πλαίσιο αυτό, η παρέμβαση της κυρίας Σπανού ήταν ιδιαιτέρως ουσιαστική. Τόνισε ότι το ADR και το ODR αφορούν και τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές και πώς εάν σχεδιαστούν σωστά, μπορούν να προσφέρουν ένα απλό, γρήγορο και αποτελεσματικό μέσο διακανονισμού των καταναλωτικών διαφορών.

Εξήγησε ότι το ADR επιτρέπει στους καταναλωτές να τακτοποιούν τις διαφορές τους με τους εμπόρους και να εφαρμόζουν εύκολα τα καταναλωτικά τους δικαιώματα – ειδικά όταν η διεκδίκησή τους είναι μικρότερη από 500 ευρώ (Μελέτες έχουν δείξει ότι για διεκδικήσεις

μικρότερες των 500 ευρώ οι καταναλωτές συνήθως δεν προσφεύγουν στο δικαστήριο, διότι θεωρούν τη δικαστική οδό πολύ δαπανηρή, μεγάλη σε διάρκεια και δύσκολη). Επίσης η κυρία Σπανού ανέφερε ότι και για τους εμπόρους το ADR  έχει σημαντικές δυνατότητες και τεκμηρίωσε αναφέροντας: η τυπικά συμφιλιωτική φύση των ADR διαδικασιών (σε αντίθεση με τις δικαστικές ενέργειες που έπονται της αρχής του ανταγωνισμού) επιτρέπουν στους εμπόρους να διατηρούν τις καλές σχέσεις με τους πελάτες ακόμα και μετά από κάποια διαφορά που μπορεί να έχει προκύψει με τον καταναλωτή. Επιπλέον, οι διαδικασίες του ADR μπορούν να δώσουν στους εμπόρους ένα feedback για την απόδοσή τους από πρώτο χέρι, το οποίο έπειτα μπορούν να χρησιμοποιήσουν, ώστε να βελτιώσουν την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών τους. Τέλος, οι διαδικασίες ADR επιτρέπουν στους εμπόρους να εξοικονομούν χρόνο και χρήμα. Όλα αυτά τα πλεονεκτήματα μαζί αποδεικνύουν ότι το ADR επιτρέπει στους εμπόρους να αυξάνουν την ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά.

 

Ενημέρωση για ODR –ADR

Σε μια συνοπτική ενημέρωση για τα ODR και ADR η κυρία Σπανού ανέφερε επιπρόσθετα τα εξής:

« Η νέα Ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με το ADR και το ODR (νομοθετήθηκε από την Οδηγία του ADR και τον Κανονισμό του ODR), η οποία, όπως γνωρίζετε, θα τεθεί σε πλήρη ισχύ στο διάστημα από τώρα μέχρι τον Ιανουάριο του 2016, δεν επιφέρει τίποτα λιγότερο από μία θεμελιώδη αλλαγή τοπίου στο ADR και το ODR σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρέχει ένα πλαίσιο το οποίο επιτρέπει την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ADRκαι του ODR. Και αυτό το πλαίσιο έχει ως εξής: Η Οδηγία του ADR διασφαλίζει ότι οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση στου φορείς ADR για τον διακανονισμό των συμβατικών τους διαφορών σχεδόν σε κάθε κλάδο λιανικής. Οι φορείς ADR χρειάζεται όλοι να συμμορφωθούν με δεσμευτικές ποιοτικές απαιτήσεις και η συμμόρφωση θα ελέγχεται από εθνικές αρχές σε κάθε Κράτος-Μέλος. Η Οδηγία ADR επίσης προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις θα ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με τον φορέα ADR που καλύπτει τις διαφορές τους με τους καταναλωτές. Ο Κανονισμός ODR συγκεκριμένα αφορά διαφορές που προκύπτουν από online συναλλαγές. Προβλέπει τη δημιουργία μίας ευρωπαϊκής πλατφόρμας ODR, στις αρχές του 2016, η οποία θα επιτρέπει στους Ευρωπαίους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις να υποβάλουν τις διαφορές τους σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι καταναλωτές, οι επιχειρήσεις και οι φορείς ADR θα μπορούν να χειρίζονται τις διαφορές τους online στην πλατφόρμα. Οι επιχειρήσεις που προσφέρουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους onlineθα πρέπει να βάλουν στην ιστοσελίδα τους ένα link που θα οδηγεί στην πλατφόρμα ODR. Η Ευρωπαϊκή πλατφόρμα ODR θα παρέχει έναν μοναδικό κόμβο σύνδεσης των καταναλωτών και των επιχειρήσεων με ποιοτικούς φορείς ADR, των οποίων η συμμόρφωση με τις δεσμευτικές ποιοτικές απαιτήσεις της Οδηγίας ADR ελέγχεται από εθνικές ικανές αρχές. Επομένως, θα είναι ένα βασικό στοιχείο-θεμέλιος λίθος- για την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των επιχειρήσεων στην Ψηφιακή Ενιαία Αγορά».

Στη φωτ. από αριστερά η κα Δέσποινα Σπανού, επικεφαλής του τομέα καταναλωτών στη Δ/νση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κα Νάντια Σταυρογιάνη, Δ/νουσα Σύμβουλος της D.A.S. Hellas, ο κ. Philippe Rambaud, Δ/ντής Διεθνούς Ανάπτυξης Εργασιών  ΑΧΑ – Juridica, Πρόεδρος του RIAD, και η κα Antje Fedderke, Γενική Γραμματέας του RIAD.

 

 

 

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας