Συνεντεύξεις

Ν. Σταυρογιάννη: «Αντισταθμίσαμε τον αρνητικό αντίκτυπο της κρίσης»

Η κα Νάντια Σταυρογιάννη είναι μία από τις ελάχιστες γυναίκες επικεφαλής ασφαλιστικών εταιρειών στη χώρα μας, η οποία μάλιστα συμμετέχει ενεργά και στους συλλογικούς φορείς εκπροσώπησης του Κλάδου (EAEE, ΣΕΣΑΕ), θεωρώντας χρέος της να συμβάλλει στην ανάπτυξη της αγοράς και στη διάδοση του θεσμού της Ιδιωτικής Ασφάλισης. Ταυτόχρονα, είναι και εκλεγμένο μέλος στον Διεθνή Σύνδεσμο Νομικής Προστασίας (RIAD).
Υπηρετώντας την Ιδιωτική Ασφάλιση από διάφορες θέσεις ευθύνης, έχει και εξειδικευμένη γνώση και άποψη για τα τεκταινόμενα, και όλα αυτά τα μοιράστηκε μαζί μας στη συνέντευξη που μας παραχώρησε.
Μας μίλησε για πώς αντέδρασαν οι ασφαλιστικές εταιρείες που ασκούν τον Κλάδο Νομικής Προστασίας προκειμένου τα προϊόντα τους, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης οικονομικής συγκυρίας, να είναι προσιτά στον καταναλωτή, αλλά και για το πώς η D.A.S. Hellas, πιο συγκεκριμένα, κατάφερε να αντισταθμίσει τον αρνητικό αντίκτυπο της κρίσης.
Μας μίλησε, ακόμα, για τις συνεργασίες που αναπτύσσει η Εταιρεία της με άλλες ασφαλιστικές της αγοράς μας και για τη στρατηγική ανάπτυξής της, καθιστώντας μας κοινωνούς και των τάσεων και των καινοτομιών που ήδη εφαρμόζονται στο εξωτερικό.
Κλείνοντας την ενδιαφέρουσα συζήτησή μας, δεν παρέλειψε να εκφράσει την αισιόδοξη εκτίμησή της, ότι η Ιδιωτική Ασφάλιση καλείται και θα διαδραματίσει στο άμεσο μέλλον καθοριστικό ρόλο. Θα μπορούσαμε κι εμείς να προβλέψουμε το …ίδιο για την κα Σταυρογιάννη και τη συνεισφορά της στον θεσμό.

Συνέντευξη στον Δημήτρη Ρουχωτά

Από τα συνολικά απολογιστικά στοιχεία της ΤτΕ για τα ασφάλιστρα προκύπτει ότι ο κλάδος Νομικής Προστασίας έχασε στη διάρκεια αυτής της πενταετίας πάνω από 20 εκατ. ευρώ σε ασφάλιστρα. Πώς το σχολιάζετε;
N.Στ.: Πράγματι, έχει σημειωθεί μια σημαντική μείωση των ασφαλίστρων από 59 εκατ. σε 36 εκατ. ευρώ, η οποία καταδεικνύει ότι και ο κλάδος της Νομικής Προστασίας ακολουθεί τη γενικότερη πτωτική πορεία της ελληνικής αγοράς.
Η μείωση αυτή οφείλεται τόσο σε πραγματικές ακυρώσεις συμβολαίων όσο και σε μείωση των ασφαλίστρων. Στον κλάδο Νομικής Προστασίας, όπως άλλωστε και στους περισσότερους κλάδους, οι ασφαλιστικές εταιρείες προχώρησαν σε μείωση των τιμών των συμβολαίων τους, ώστε να παρέχουν στο καταναλωτικό κοινό πιο προσιτά προϊόντα, λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα οικονομική συγκυρία.
Κινούμενες, λοιπόν, προς την κατεύθυνση αυτή, οι εταιρείες έχουν προχωρήσει όχι μόνο σε μειώσεις των τιμών των συμβολαίων τους αλλά και σε σχεδιασμό νέων οικονομικότερων και πιο στοχευμένων ασφαλιστικών προϊόντων με λιγότερες καλύψεις. Με τον τρόπο αυτό, έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν προϊόντα πλήρως ευθυγραμμισμένα με τις εκάστοτε ανάγκες των καταναλωτών, με ένα χαμηλό ασφάλιστρο.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η σειρά προϊόντων “Smart” της D.A.S. Hellas, τα οποία οι ασφαλισμένοι μας υποδέχτηκαν με εξαιρετικό ενδιαφέρον, μιας και τους παρέχουν τις λύσεις που αναζητούν με ένα ιδιαίτερα χαμηλό κόστος κτήσης συμβολαίου.

Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικής Προστασίας της ΕΑΕΕ έχετε πλήρη εικόνα του κλάδου. Θα ήθελα να μας πείτε ποιοι τομείς ή προϊόντα Νομικής Προστασίας επλήγησαν περισσότερο ή λιγότερο, και γιατί συνέβη αυτό;
Ν.Στ.: Μπορούμε να πούμε ότι ο τομέας που έχει δεχτεί το μεγαλύτερο πλήγμα κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών είναι εκείνος της επαγγελματικής Νομικής Προστασίας.
Η παύση εργασιών αρκετών επιχειρήσεων, αλλά και η μείωση του κύκλου εργασιών όσων συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά έχουν συμβάλει στην αισθητή μείωση ασφαλίστρων της Επαγγελματικής Νομικής Προστασίας. Επιπλέον, όλοι μας, τα τελευταία χρόνια, γινόμαστε μάρτυρες μιας σημαντικής αλλαγής που συντελείται στις συναλλακτικές πρακτικές της αγοράς, λ.χ. η περιορισμένη πλέον κυκλοφορία επιταγών, η μείωση χορήγησης πίστωσης, κ.ά.
Αντιθέτως, η Νομική Προστασία οχημάτων έχει επηρεαστεί μεν, αλλά σε μικρότερο βαθμό και εξακολουθεί να κατέχει, όπως άλλωστε είναι φυσικό, τη μερίδα του λέοντος του κλάδου, αφού η ασφάλιση αστικής ευθύνης οχημάτων είναι υποχρεωτική από τον νόμο.

Στην Εταιρεία σας, την D.A.S. Hellas, ποιος ήταν ο αντίκτυπος της πενταετούς οικονομικής κρίσης; Πώς κινήθηκε παραγωγικά και ποιες είναι οι οικονομικές της επιδόσεις;
Ν.Στ.: Μετά από πέντε χρόνια οικονομικής ύφεσης, δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε μείνει ανεπηρέαστοι, καθώς έχει σημειωθεί μείωση στην παραγωγή ασφαλίστρων μας. Αυτό, όμως, που αξίζει να τονίσουμε είναι ότι στην D.A.S. Hellas είμαστε διαρκώς σε εγρήγορση κι έτσι επιτύχαμε να αντισταθμίσουμε τον αρνητικό αντίκτυπο της κρίσης και να αυξήσουμε την κερδοφορία της εταιρείας.
Σχεδιάσαμε νέα προγράμματα, επενδύσαμε σε νέες υπηρεσίες, αξιοποιήσαμε τις νέες τεχνολογίες και οργανώσαμε νέα τμήματα στην εταιρεία, στοχεύοντας πάντα στη διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας και κατά συνέπεια στη συνεχώς καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων μας. Όλη αυτή η προσπάθεια οδήγησε στην αύξηση της κερδοφορίας και κατ’ επέκταση στην ικανοποίηση μετόχων, εργαζομένων και συνεργατών.

Ποιο είναι το σχέδιο και η στρατηγική σας για περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών της Εταιρείας σας; Η πρόσφατη συνεργασία σας με την Interamerican, με βάση την οποία η D.A.S. Hellas θα διαχειρίζεται όλες τις περιπτώσεις της ασφαλιστικής εταιρείας που αφορούν σε Νομική Προστασία, είναι η απαρχή αντίστοιχων συνεργασιών και με άλλες εταιρείες της αγοράς μας;
Ν.Στ.: Κατ’ αρχήν, οφείλω να τονίσω ότι η συνεργασία μας με την Interamerican δεν αποτελεί την απαρχή. Η D.A.S. Hellas ήδη συνεργάζεται επιτυχώς με την AXA, τη Eurolife, την Αγροτική Ασφαλιστική και την Εθνική Ασφαλιστική, τόσο αντασφαλιστικά όσο και για τη διαχείριση των ασφαλιστικών τους περιπτώσεων. Και βέβαια θα πρέπει να προσθέσω σε αυτές και τη συνεργασία μας με την εταιρεία ERGO.
Οι συνεργασίες αυτές αποτελούν στρατηγική επιλογή και στόχο της D.A.S. Hellas, καθώς το όφελος που απορρέει είναι αμοιβαίο για τις εταιρείες, λόγω τόσο της σωστής και αποτελεσματικής διαχείρισης των ζημιών όσο και της ικανοποίησης των πελατών, που έχει διαπιστωθεί στην πράξη. Η D.A.S. Hellas, ως εξειδικευμένη ασφαλιστική εταιρεία Νομικής Προστασίας, διαθέτει την εμπειρία και την τεχνογνωσία ώστε να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους ασφαλισμένους.  Άλλωστε, μέσα στην κρίση, διαπιστώθηκε ότι η Νομική Προστασία μπορεί να προωθηθεί πιο εύκολα σαν πρόσθετη κάλυψη σε συμβόλαια αστικής ευθύνης, λ.χ. οχημάτων, ιατρών, κ.ά.
Οι συνεργασίες αυτές, επίσης, συντελούν σημαντικά στη διάδοση του θεσμού της Νομικής Προστασίας και στην ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης των Ελλήνων καταναλωτών, ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη ότι τα περιθώρια ανάπτυξης του κλάδου είναι υψηλά, καθώς η ελληνική αγορά σε καμία περίπτωση δεν παρουσιάζει εικόνα κορεσμού.
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τη συνεργασία μας με την Interamerican, είμαστε πολύ περήφανοι. Είναι μείζονος σημασίας για εμάς και επιπλέον έχουμε φιλόδοξα σχέδια για την από κοινού ανάπτυξη νέων πρωτοποριακών προϊόντων. Θεωρώ ότι η συνεργασία δύο κορυφαίων στον κλάδο τους ασφαλιστικών εταιρειών αποτελεί το καλύτερο εχέγγυο για τους πελάτες. Για τον λόγο αυτό, κοινή μας επιδίωξη είναι να εστιάσουμε στους ασφαλισμένους και να τους παρέχουμε υψηλής προστιθέμενης αξίας ασφαλιστικές υπηρεσίες.

Από τη συμμετοχή σας, ως εκλεγμένο μέλος, στον Διεθνή Σύνδεσμο Νομικής Προστασίας (RIAD) τι είδους συμπεράσματα έχετε αποκομίσει που θα μπορούσαν να βρουν εφαρμογή και στην εγχώρια αγορά, για περαιτέρω αναβάθμιση της εξειδικευμένης ασφάλισης Νομικής Προστασίας;
Ν.Στ.: Η συμμετοχή μου στον Διεθνή Σύνδεσμο Νομικής Προστασίας επιτρέπει τόσο σε εμένα την ίδια όσο και στα στελέχη της εταιρείας μας να παρακολουθούμε από κοντά τις εξελίξεις στον κλάδο μας, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο ορισμένες φορές επίπεδο. Με τον τρόπο αυτό γινόμαστε κοινωνοί των τάσεων και των καινοτομιών που ήδη εφαρμόζονται στο εξωτερικό και είμαστε έτοιμοι να τις παρέχουμε στους ασφαλισμένους μας όταν φτάσουν και στη χώρα μας.
Ενδεικτικά μπορώ να σας αναφέρω το πρόσφατο συνέδριο του RIAD, το οποίο έλαβε χώρα στις 8 & 9/10, και σαν θέμα του είχε την Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών (ADR) και συγκεκριμένα την Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών (ODR). Ο θεσμός της διαμεσολάβησης δεν είναι ακόμη τόσο διαδεδομένος στην Ελλάδα, σε αντίθεση με την Ευρώπη όπου εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Όμως γίνονται βήματα προς την εφαρμογή του πλέον και στη χώρα μας κι εμείς προετοιμαζόμαστε ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στα νέα ήθη και τους νέους τρόπους απονομής της δικαιοσύνης, και να παρέχουμε στους ασφαλισμένους τις καλύτερες δυνατές επιλογές.
Επιπλέον, σύμφωνα με έρευνα του RIAD σχετικά με τις παραμέτρους που επηρεάζουν την ασφάλιση Νομικής Προστασίας, διαπιστώθηκε ότι η διάδοση του θεσμού είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το εγχώριο Σύστημα Δικαιοσύνης, με την Αυστρία και τη Γερμανία να κατέχουν την πρώτη θέση, τόσο στον βαθμό διείσδυσης του κλάδου όσο και στην αποδοτικότητά τους στην απονομή Δικαιοσύνης. Λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα αυτά, είμαστε σε εγρήγορση ενόψει των αλλαγών που επίκειται να συμβούν στη Δικαιοσύνη, προκειμένου να τις αξιοποιήσουμε για την προώθηση και την αναβάθμιση της Νομικής Προστασίας στην Ελλάδα.

Το γεγονός ότι είστε μέλος του Δ.Σ. της ΕΑΕΕ και Ταμίας στον Σύνδεσμο Εκπροσώπων και Στελεχών Ασφαλιστικών Εταιρειών έχει για μας διπλή “ανάγνωση”: αφενός, καταδεικνύει την αναγνώριση των συναδέλφων σας και, αφετέρου, το προσωπικό σας ενδιαφέρον για την πορεία του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης, συνολικά, στην αγορά μας. Τι έχετε αποκομίσει από τη συμμετοχή σας σ’ αυτούς τους φορείς συλλογικής εκπροσώπησης του Κλάδου; Έχετε εντοπίσει λάθη (επικοινωνιακά ή άλλα) και τι προτείνετε για ένα πιο αποτελεσματικό άνοιγμα του κλάδου στην κοινωνία;
Ν.Στ.: Αρχικά, θα ήθελα να τονίσω ότι με τιμά ιδιαίτερα η εμπιστοσύνη που μου έχουν δείξει οι συνάδελφοί μου και επιδίωξή μου είναι να συμβάλλω κι εγώ, όσο μου είναι δυνατό, στη συλλογική μας προσπάθεια για την ανοδική πορεία του κλάδου της Ιδιωτικής Ασφάλισης.
Τόσο ο Πρόεδρος της ΕΑΕΕ, ο κος Σαρρηγεωργίου, όσο και το Δ.Σ. εργάζονται σκληρά με έμφαση στην εξωστρέφεια του κλάδου και, συμμεριζόμενη κι εγώ το ίδιο όραμα, θεωρώ χρέος όλων μας να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη της αγοράς και στη διάδοση του θεσμού της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην Ελλάδα.
O ΣΕΣΑΕ, εφαρμόζοντας μια επιτυχημένη πολιτική, από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα, έχει κατορθώσει να προσελκύσει και να συσπειρώσει τα στελέχη των ασφαλιστικών εταιρειών παρέχοντάς τους ένα σταθερό πλαίσιο αναφοράς και επικοινωνίας, πολύ χρήσιμο στην επαγγελματική τους εξέλιξη.
Λαμβάνοντας υπόψη τις παρούσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, πιστεύω ότι η Ιδιωτική Ασφάλιση καλείται και θα διαδραματίσει στο άμεσο μέλλον καθοριστικό ρόλο. Η κατάρρευση του Κοινωνικού Κράτους και του ασφαλιστικού συστήματος, από τη μία, και η διάχυτη ανασφάλεια που επικρατεί, από την άλλη, αποτελούν τους κύριους τομείς στους οποίους η Ιδιωτική Ασφάλιση μπορεί να δώσει λύσεις και στους οποίους θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση. Χρειάζονται, βέβαια, οι αντίστοιχες πρωτοβουλίες και από την Πολιτεία.
Τέλος, σε όλα τα παραπάνω θα πρέπει να προστεθεί η αξιοπιστία και η φερεγγυότητα που διέπει την Ιδιωτική Ασφάλιση, με βάση τις πρόσφατες αλλαγές σχετικά με την αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου (Solvency II) και την ισχυροποίηση της Εποπτείας των ασφαλιστικών εταιρειών. Στα πλαίσια αυτά, λοιπόν, η Ιδιωτική Ασφάλιση ανταποκρίνεται έγκυρα και έγκαιρα στις σύγχρονες απαιτήσεις των καταναλωτών. 

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας