Μελέτες

Μειωμένη κατά 1,7% η παραγωγή ασφαλίστρων τον Ιανουάριο 2019

Στα €354 εκατ. ανήλθε η παραγωγή εγγεγραμμένων ασφαλίστρων τον Ιανουάριο 2019, μειωμένη κατά -1,7% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018, σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποιεί η ΕΑΕΕ μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων-μελών της.

 Στην εν λόγω έρευνα συνολικά ανταποκρίθηκαν 51 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι οποίες συγκέντρωσαν το 94,0% της παραγωγής ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και το 99,9% των ασφαλίσεων Ζωής σύμφωνα με τα στοιχεία του έτους 2017. Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 45 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και 19 στις ασφαλίσεις Ζωής.

Από τη σύγκριση των δηλώσεων παραγωγής εγγεγραμμένων ασφαλίστρων του μηνός Ιανουαρίου του 2019 των ανωτέρω επιχειρήσεων με τις αντίστοιχες της ίδιας περιόδου για το 2018 των ιδίων επιχειρήσεων, προκύπτουν τα παρακάτω:

Παραγωγή εγγεγραμμένων ασφαλίστρων (€)  

Ιανουάριος 2019

 

Συμμετοχή

Μεταβολή έναντι 2018
Ασφαλίσεις Ζωής 165.489.469,10 46,8% -0,01%
Ασφαλίσεις κατά Ζημιών 188.287.051,74 53,2% -3,2%
εκ των οποίων
Αστική ευθύνη οχημάτων 66.755.895,01 18,9% -2,6%
Λοιποί κλάδοι κατά Ζημιών 121.531.156,73 34,3% -3,5%
Σύνολο 353.776.520,85 100% -1,7%

 

Από την έρευνα προκύπτει ότι τον Ιανουάριο του 2019, οι ασφαλίσεις Ζωής κράτησαν σταθερή την παραγωγή τους χωρίς να συνεχίσουν την αύξηση που είχαν τον Δεκέμβριο του 2018. Οι ασφαλίσεις κατά Ζημιών μειώθηκαν σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2018, διακόπτοντας την επί τρίμηνο αύξηση που είχαν καταγράψει στο τέλος του 2018.

Ολόκληρη η έρευνα της ΕΑΕΕ εδώ.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας