Εταιρείες

Μινέττα Ασφαλιστική: Πιστοποίηση ISO για την ικανοποίηση πελατών και τη διαχείριση παραπόνων

H Μινέττα Ασφαλιστική, στο πλαίσιο του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και επιπρόσθετα του ISO 9001 που εφαρμόζει επί σειρά ετών, έλαβε βεβαίωση συμμόρφωσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 10002:2018, που αφορά στην ικανοποίηση πελατών και στη διαχείριση παραπόνων.

Συγκεκριμένα, εφαρμόζοντας τις οδηγίες ISO 10002, η Εταιρεία λειτουργεί βάσει Συστήματος Διαχείρισης Παραπόνων, που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του προτύπου.

Το Σύστημα Διαχείρισης Παραπόνων, έχει δημιουργηθεί λαμβάνοντας υπόψη:

  • Τις ρυθμιστικές απαιτήσεις
  • Τις οικονομικές, λειτουργικές και οργανωτικές απαιτήσεις
  • Τη σχετική ανατροφοδότηση από πελάτες, προσωπικό και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Βασική επιδίωξη της Εταιρείας παραμένει η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών της, με σκοπό την περαιτέρω διεύρυνση του οφέλους που προσλαμβάνουν οι ασφαλισμένοι, αλλά και οι συνεργάτες της.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας